Користувач:N.mykolenko.asp

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Миколенко Наталія Валеріївна

Рік вступу

2021

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМОЦІННОСТІ КЛІЄНТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  • Миколенко Н. В. Підходи до розуміння феномену самоцінності особистості. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». 2022. № 2.
  • Лозова О.М., Циганчук Т.В., Ліплянська О.В., Миколенко Н.В. Методологічні підстави підготовки практичних психологів у мінливих умовах суспільного буття.Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») No 6(11) 2022. С. 450-460. ISSN 2786-4952

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики» (17–18 грудня 2021 р., м. Одеса). Тема доповіді: «Проблема самоцінності особистості у психологічній теорії та практиці».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність