Користувач:L.terletska

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

Терлецька Любов Миколаївна

Кандидат педагогічних наук

У 2002 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за напрямом підготовки "початкове навчання,англійська мова" та здобула кваліфікацію вчителя початкової школи та вчителя англійської мови. У 2013 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за напрямом підготовки "Гуманітарні науки.Мова і література (англійська)" та здобула кваліфікацію філолога, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. У 2019 році закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 13.00.01 "загальна педагогіка та історія педагогіки".У 20189 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступня кандидата педагогічних наук на тему "Педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття)"

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях