Користувач:I.rymar.asp

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Римар Ірина Юріївна

Рік вступу

2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Формування комунікативного досвіду майбутнього артиста інструментального ансамблю в процесі концертно-виконавської практики

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бондаренко Лариса Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Римар І. Ю. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 197 (Кропивницький, 2021 р.), тема: Формування комунікативного досвіду майбутнього артиста інструментального ансамблю як психолого-педагогічна проблема (с. 208)

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Зайцева І. Ю. Матеріали і тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства" (13-14 жовтня, Одеса 2017 р.), тема: Музично-педагогічна спадщина К. Стеценка у контексті розвитку сучасної мистецької освіти (с. 27)

2. Зайцева І. Ю. VI Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури" (м. Київ, 24 травня 2018 р.), тема: Методи аксіологічного аналізу у фортепіанній підготовці мабутнього вчителя музичного мистецтва

3. Зайцева І. Ю. V Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" (Київ, 4 квітня 2019 р.), тема: Формування комунікативних навичок викладача музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема

4. Зайцева І. Ю. VIІ Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури" (м. Київ, 22 травня 2019 р.)

5. Зайцева І. Ю. Збірник наукових матеріалів XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції el-conf.com.ua "Стратегічні пріоритети в науці", частина 4(Вінниця, 10 лютого 2020 р), тема: Формування комунікативних навичок викладача музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема (с. 22)

6. Римар І. Ю. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін" (Умань, 9-10 квітня 2020 р.), тема: Комунікативний досвід майбутнього артиста інструментального ансамблю: сутнісна характеристика поняття (с. 106).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність