Користувач:H.pavlova

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

Павлова Ганна Вікторівна

старший викладач кафедри перекладу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філософських наук

У 1997 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет (спеціальність: 7.03.05.02 – «Мова і література (дві іноземні мови)», кваліфікація: вчитель англійської і французької мов і літератури)

Кафедра перекладу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

серпень 1997 р. - вересень 1997 р. - працювала перекладачем при групі президента ЗАТ Київінвестбуд вересень 1997 р. – листопад 2004 р. - працювала асистентом кафедри англійської мови Національного аграрного університету листопад 2004 р. – грудень 2015 р. - працювала старшим викладачем кафедри англійської філології (кафедри англійської мови для економічних спеціальностей) Національного університету біоресурсів і природокористування України (Національного аграрного університету) грудень 2015 р. - призначена на посаду старшого викладача Кафедри перекладу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Якість освіти: філософський вимір та контекстуальні особливості

Домашній телефон: 044 528 37 09 Мобільний телефон: 096 572 03 83

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані праці

2014 Pavlova, Ganna. The Process of Education Quality Transformation / Ganna Pavlova // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [зб. наук. пр.]. Вип. 203. Ч. 2 : Серія Гуманітарні студії. - К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 152-158. 2013 Павлова Г.В. Синергетичний підхід до якості освіти / Павлова Г.В. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 71 (№4). – С. 693-697. Павлова Г.В. Підходи до визначення контексту якості освіти / Павлова Г.В. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 70 (№3). – С. 675-679. Павлова Г.В. Трансформація якості освіти / Павлова Г.В. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 60 (№5). – С. 587-591. 2012 Павлова Г.В. Якість освіти як аксіологічна категорія / Павлова Г.В. // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. До 2012 року Павлова Г.В. Розвиток постнекласичної освітньої парадигми / Павлова Г.В. // – Філософія і соціологія в контексті сучасної культури: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2008. Павлова Г.В. Якість освіти в контексті сучасності / Павлова Г.В. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007

2013 Павлова Г.В. Якість освіти у синергетичній освітянській парадигмі / Павлова Г.В. // "Дні науки філософського факультету – 2013", Міжн. наук. конф. (2013 ; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2013", 816–17 квіт. 2013 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – Ч. 6. – С.267-269. 2012 Павлова Г.В. Якість освіти як чинник соціокультурних змін в суспільстві / Павлова Г.В. // Дні науки філософського факультету-2012 : Міжнародна наукова конференція (18 - 19 квітня 2012 року) : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. До 2012 року Павлова Г.В. Якість освіти в контексті сучасності / Павлова Г.В. // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007

2013 Павлова Г.В., Харчук Н.С. Навчальний посібник «Ділова англійська мова» (Тести для аспірантів економічних спеціальностей) З грифом МОН України (лист № 1/11-19131 від 12.12.12) /Павлова Г.В., Харчук Н. С. // К.: ТОВ Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2013. Павлова Г.В., Харчук Н.С. Навчальний посібник «Ділова англійська мова для слухачів факультету підвищення кваліфікації». З грифом МОН України (лист № 1/11-11837 від 22.07.13). / Павлова Г.В., Харчук Н. С. // К.: ТОВ Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2013. Дубовик О.М., Павлова Г.В. Навчальний посібник «Ділова англійська мова» для магістрів економічних спеціальностей». З грифом МОН України (лист № 1/11-14139 від 18.09.2013). / Дубовик О.М., Павлова Г.В. // К.: ТОВ Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2013. 2012 Павлова Г.В., Харчук Н.С. Посібник «Ділова англійська мова» зі спеціальності «Державна служба» ОКР Магістр. / Павлова Г.В., Харчук Н. С. // К: Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2012. Павлова Г.В. Навчального посібника «Ділова англійська мова» зі спеціальності «Державна служба» ОКР Магістр / Павлова Г.В. // К: Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2012. – 100 ст. – 6,25 ум.др.арк. До 2012 Павлова Г.В. Посібник з англійської мови для слухачів магістерської програми 8.050206 – «Менеджмент організацій», НАУ, 2007 (співавт.). Павлова Г.В. Посібник з англійської мови для студентів зі спеціальності 6.050206 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», НАУ, 2006 (співавт.).Павлова Г.В. Посібник з англійської мови для студентів 3 курсу зі спеціальності 6.050206 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», НАУ, 2005. Павлова Г.В. Посібник з англійської мови для студентів 4 курсу зі спеціальності 6.050206 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», НАУ, 2005. Дзюба Т.М., Кравченко А.Г., Павлова Г.В. Збірник тестів – довідник для абітурієнтів, НАУ, 2005

Павлова Г.В. Методичні вказівки з англійської мови «Тестові завдання з граматики з англійської мови» зі спеціальності «Державна служба» ОКР Магістр. – Павлова Г.В. К: Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2012. – 210 ст. – 13,125 ум.др.арк.

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=1&user=2rjEuawAAAAJ

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, 07.11.2011-18.11.2011, Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 870691

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Іноземна мова (англійська мова)

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях