Користувач:H.myroshnychenko.asp

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мирошниченко Ганна Сергіївна

Рік вступу

2022 рік

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Розвиток ціннісних інтенцій майбутнього артиста-соліста-інструменталіста на засадах тайм-менеджменту

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Стаття "Технологія тайм-менеджменту самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва в університетській освіті." Молодий вчений, 12 (88), 2020. с. 352-355. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-68

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Участь у V Міжнародній науковій онлайн-конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти», Київ, 16 листопада 2022 року

2. Участь у VІІ Міжнародної Грінченківської наукової школи для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки».,Київ, з 14 по 18 листопада 2022 року (30 год. — 1 заліковий кредит)

3. Участь у вебінарі-презентації ресурсу «Цифрові сервіси для освіти України»,Київ, 7 грудня 2022 року.

Участь у державних науково-дослідних проектах

1. Участь у VІІ Міжнародної Грінченківської наукової школи для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки».,Київ, з 14 по 18 листопада 2022 року (30 год. — 1 заліковий кредит)

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

1. Участь у першій зустрічі курсу «Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах: багатовимірна імерсивна модель», Київ, 22.11.2022

2.Участь у другій зустрічі в рамках курсу «Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах: багатовимірна імерсивна модель», Київ, 29.11.2022