Користувач:H.isaienko.asp

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Ісаєнко Ганна Петрівна

Рік вступу

2021

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Методика формування навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з інструментального ансамблю

Науковий керівник

Бондаренко Лариса Анатоліївна, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Лящова, Ганна Петрівна і Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Розвиток навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з додаткового музичного інструменту як психоло-педагогічна проблема. Актуальні питання гуманітарних наук (37). С. 224-230. ISSN 2308-4855, 2308-4863
 2. Ісаєнко Ганна Петрівна «Слуховий самоконтроль у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з інструментального ансамблю». Журнал «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі»
 3. Ісаєнко Ганна Петрівна «Сутність та структура навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з інструментального ансамблю» Інноваційна педагогіка Теорія і методика професійної освіти Випуск 65. Том 1. 2023
 4. Ісаєнко Ганна Петрівна «Наукові підходи формування навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з інструментального ансамблю» Науковий часопис Українського державного університету імені М.П. Драгоманова Серія 5. педагогічні науки: реалії та перспективи 2024 р.
 5. тези Ісаєнко Ганна Петрівна «Формування навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з інструментального ансамблю: сутнісна характеристика поняття. » фахове виданнях Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 6. тези Ісаєнко Ганна Петрівна «Розвиток музичного слуху як передумова формування слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з інструментального ансамблю» фахове виданнях Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 7. тези Ісаєнко Ганна Петрівна «Особливості ансамблево-інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в закладах вищої освіти» University of Ljubljana 2024 р. С. 84-87.
 8. тезиІсаєнко Ганна Петрівна «Педагогічні принципи формування навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з інструментального ансамблю» Секція 9. Музичне мистецтво у вищій школі: теорія, практика фахова підготовка студентської молоді. 2024 р.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 1. Лящова, Ганна Петрівна і Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Розвиток навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з додаткового музичного інструменту як психоло-педагогічна проблема. Актуальні питання гуманітарних наук (37). С. 224-230. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. VII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: ХХІ століття" (Київський університет імені Бориса Грінченка, 14 травня 2021 р.). Тема: "Розвиток навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на занятті з додаткового музичного інструменту".
 2. VІ всеукраїнська студентська Науково-практична конференція «Волинська весна: Перші паростки науки» (з нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди) 02.03.2022 року Іваненко Марія і Ісаєнко Ганна «Інноваційна діяльність педагогічних працівників на уроках музичного мистецтва в початковій школі, різні види музичної діяльності»
 3. V Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» 28.04.2022 року Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Факультет мистецтв «Компетентісний підхід до формування навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з інструментального ансамблю»
 4. VIII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» 12.05.2022 року Інститут мистецтв Київський університет імені Бориса Грінченка «Наукові підходи та принципи формування навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва»
 5. Х всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» Інститут мистецтв Київський університет імені Бориса Грінченка 26.05.2022 року. «Методи розвитку абсолютного слуху дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»
 6. Студенська науково-практична онлайн-конференція Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів збірник матеріалів Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж «Універсум» 26.05. 2022 року Масло Єлизавета і Ісаєнко Ганна «Вплив музики у формуванні сучасної особливості дошкільного віку»
 7. ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспектив, факультет мистецтв та Регіональним науково-творчим центром художньої освіти і майстерності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 21-22.10.2022 року
 8. Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція 29-30.09.2022 року
 9. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ» 15–17 грудня 2022 року
 10. Круглий стіл «Перспективні освітні моделі спеціалізованої освіти наукового спрямування» в межах V Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» 20.09. 2023 року
 11. Х Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспектив, факультет мистецтв та Регіональним науково-творчим центром художньої освіти і майстерності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 19-20.10.2023 року
 12. Факультет музичного мистецтва і хореографії Практичний кейс: Проблеми академічної доброчесності в науковому дослідженні 20.10.2023р. м. Київ
 13. Факультет музичного мистецтва і хореографії Вебінар КММО - «Розвиток духовного досвіду молодших бакалаврів» 10.11.2023р. Київ
 14. Всеукраїнської науково-практичної конференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» Херсонська академія неперервної освіти 28-29.11. 2023 року
 15. науково-практична онлайн-конференція «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ» 6-9.12.2023 року, м. Київ
 16. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискус і освітня практика» 14-17 лютого 2024 р.
 17. International scientific conference University of Ljubljana 23–24.02.2024 р.
 18. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Феномонологічна парадигма хорового та вокального мистецтва» 19-20.03.2024 р.
 19. Вебінар від EdEra «Тренди онлайн-навчання» 15.04.2024 р.
 20. VII Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» Київський столичний університет імені Бориса Грінченка Факультет музичного мистецтва і хореографії 16.05.2024 р.
 21. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 17-18.05.2024 р.
 22. Міжнародна наукова конференція «Взаємодія досвіду постюгославського та українського простору: культурні, мовні, літературні, мистецькі, історичні, журналістські аспекти»
 23. ХІІ Всеукраїнський науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» Київський столичний університет імені Бориса Грінченка Факультет музичного мистецтва і хореографії 23.05.2024 р.
 24. Науково-практичний онлайн-семінар «Обдарованість: методи діагностики та шляхи розвитку» 23-24.05.2024 р.
 25. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культорологічний мистецтвознавчий, педагогічний аспекти» с. Світязь Луцька обл, Україна 24-26.05.2024 р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

 1. Науковий семінар «Педагогічні ідеї Бориса Грінченка в мистецькій освіті молодших школярів сучасної української школи» (засідання студентського наукового гуртка «Консонанс») 04.12.2021р. Фаховий коледж «Універсум». Тема доповіді: «Особливості Бориса Грінченка в історії»
 2. Науково-методичний семінар «Реалізація інноваційного концепту мистецької освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти» 01.12.2021 Фаховий коледж «Універсум» Тема доповіді: «Розвиток навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з додаткового музичного інструменту»
 3. Науково-методичний семінар "Способи формування і розвитку абсолютного слуху у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку" 23.02.2022 року для студентів 1-4 курсів спеціальності "Музичне мистецтво"

Посилання на семінар: https://meet.google.com/ffp-ffqp-wqw?hs=224

 1. Науково – методичний семінар «Педагогічні ідеї Миколи Лисенка та методична система Кирила Стеценка в контексті сучасної мистецької освіти» 18.05.2022року в рамках Фестивалю науки - для викладачів та студентів Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка
 2. Вебінар від Наукового товариства Факультету, Практичні кейси: перевірка на плагіат, аналіз звіту подібності. 01 12.2022 року

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

 1. учасник VI Міжнародної Грінченківської наукової онлайн-школи для докторантів, аспірантів, молодих учених та магістрів у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (Київський університет імені Бориса Грінченка 11-14 травня 2021 року (30годин - 1 заліковий кредит)).
 2. Пройшла курс підвищення кваліфікації за видом «онлайн-курс» «Про дистаційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл 24 жовтня 2021 (50годин)

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність