Користувач:Легка Ольга Вікторівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошукПідпис під зображенням

Зміст

Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Легка Ольга Вікторівна

Рік вступу

2021

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Лінгводидактичні засади методики навчання української мови як іноземної магістрантів-філологів у закладах вищої освіти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Караман Ольга Володипирівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри української мови Київського міського університету імені Бориса Грінченка


Наукова-дослідницька діяльність

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки» (Глухівський національний університет імені Олександра Довженка 9.12.21). Тема доповіді: «Підготовка бакалаврів та магістрів ЗВО до забезпечення базової середньої освіти»

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 3.12.21 Тема доповіді: «Формування фахової компетентності в майбутніх магістрів-філологів у процесі засвоєння дисципліни «Методика навчання української мови як іноземної»

Міжнародна науково-практична конференція «Непереривна освіта нового сторіччя: виклики та пріорітети» (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 14.11.22). Тема доповіді: «Прикладні аспекти формування фахової компетентності магістрантів-філологів на заняттях з української мови як іноземної»

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Участь у державних науково-дослідних проєктах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 3.12.21 Тема доповіді: «Формування фахової компетентності в майбутніх магістрів-філологів у процесі засвоєння дисципліни «Методика навчання української мови як іноземної»

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях