Кондрук Вероніка Юріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Кондрук Вероніка Юріївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • 1. Kondruk, V. (2024). Англомовні запозичення у сучасній італійській мові: лінгвокогнітивний аспект. Studia Philologica, 22(1), 117–125. https://doi.org/10.28925/2412-2491.2024.228

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

2023

  • 1. Кондрук В.Ю. "Англіцизми в італійській мові". "Культурологічний вимір сучасної гуманітаристики" (8 листопада, 2023, Ніжин, Україна).
  • 2. Кондрук В.Ю. "Англійські запозичення в сучасній італійській мові та її гібридизація". "ХVІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція "ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОЇ І РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ" (10-11 листопада, 2023, Луцьк, Україна).
  • 3. Кондрук В.Ю., Літвіх А.В. "Лексичні запозичення як прояв взаємодії іспанської та італійської мови". "IІ International scientific and practical conference «Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology" (November 15-17, 2023, Warsaw, Poland).
  • 4. Кондрук В.Ю. Англійські запозичення в сучасній італійській мові та її гібридизація. "ХVІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція "Пріоритети германської і романської філології" (10-11 листопада, 2023, Луцьк, Україна).

2024

  • 5. Kondruk V. The use of anglicisms by italian-speaking language users. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку (03 травня, 2024, Переяслав, Україна).
  • 6. Кондрук В.Ю. Переваги програми Еразмус+ для наукової діяльності аспірантів та молодих вчених. Науково-практична конференція "Філологічні перлини: теорія, практика, тенденції та перспективи досліджень романських та германських мов" (15-17 травня, 2024, Київ, Україна).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Наукове стажування в рамках програми академічної мобільності Еразмус+ в першому семестрі 2023-2024 н.р в Університеті Палермо (Італія).

Академічна мобільність