Коломієць Дмитро Ігорович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Коломієць Дмитро Ігорович

Рік вступу

2023

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Структура землеволодіння Київського воєводства другої половини XVIII ст. (за матеріалами інвентарно-фіскальних джерел) [протокол №10 засідання Вченої ради Університету від 30 листопада 2023 року]

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Михайловський Віталій Миколайович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України

Наукова-дослідницька діяльність, 2024-2025 (2й рік, 3й семестр)

Наукова-дослідницька діяльність, 2023-2024 (1й рік, 2й семестр)

Тези конференцій

 1. Коломієць Д. Матеріали фіскального діловодства як джерело до вивчення регіональної історії (на прикладі Київського воєводства другої половини XVIII ст.). Соціально-економічний і політичний розвиток країн Східної Європи (XVI - XXI ст.): збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Умань, 9 травня 2024 р.). Умань, 2024. С. 77-79. Посилання (1): http://surl.li/ucdqb, Посилання (2): http://surl.li/ugoib

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. [25.04.2024] [Конференція] XII (12) Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Українська минувшина: війна за ідентичність та незалежність». Підтвердження: http://surl.li/szgzx (програма та сертифікат)
  Місце проведення: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
  Тема доповіді: «Регіональна топоніміка через призму масових джерел (на матеріалах фіскального діловодства Київського воєводства другої половини XVIII ст.)».
 2. [09.05.2024] [Конференція] Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Соціально-економічний і політичний розвиток країн Східної Європи (XVI-XXI ст.)». Підтвердження: http://surl.li/toojs (програма та тези)
  Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  Тема доповіді: «Матеріали фіскального діловодства як джерело до вивчення регіональної історії (на прикладі Київського воєводства другої половини XVIII ст.)».
 3. [17.05.2024] [Конференція] Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації»*. Підтвердження: http://surl.li/tstgc (програма та сертифікат)
  Місце проведення: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
  Тема доповіді: «База даних назв населених пунктів Київщини для дерусифікації».
 4. [24.05.2024] [Конференція] XIII (13) Міжнародна наукова онлайн-конференція «Київ і кияни в соціокультурному просторі України: міська історія у наративах». Підтвердження: http://surl.li/txbah (програма та сертифікат)
  Місце проведення: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
  Тема доповіді: «Подимний реєстр Київського воєводства 1754 року як джерело для дослідження демографії регіону».

* 6 годин, 0.2 кредиту ЄКТС

Академічна мобільність

 1. Програма академічної мобільності (онлайн) для українських студентів від Центрально-Європейського університету (м. Будапешт): «Invisible University for Ukraine (Spring Semester 2024)» / 02.2024 – 05.2024 (12 тижнів) / Підтвердження: (очікується);

Отримані гранти

Відсутні.

Подані грантові заявки

 1. [07.02.2024] Грантова заявка до Центрально-Європейського університету (м. Будапешт) в межах програми «Invisible University for Ukraine (Spring Semester 2024)»;
 2. [28.04.2024] Грантова заявка до Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) в межах участі у Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації».

Інші заходи в межах навчального процесу

 1. [20.03.2024 - 22.03.2024] [Семінар] Науковий семінар доктора кафедри середньовічних та модерних мов Оксфордського університету, Панайотіса Ксенофонтоса*, на базі відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України. Підтвердження: http://surl.li/uikzq (фотозвіт)
 2. [25.03.2024] [Дебати] «Університетська автономія: достатня чи необхідна умова для якості вищої освіти». Підтвердження: http://surl.li/uclpp (сертифікат)
 3. [22.05.2024] [Лекція] «Як міг виглядати Київ: антиутопія радянського довоєнного міста», у рамках соціального проєкту «З Києвом і для Києва» на базі Публічної бібліотеки імені Панаса Мирного. Підтвердження: http://surl.li/uiyem (фотозвіт)

* сторінка д-ра Ксенофонтоса на сайті Оксфордського університету. Посилання: http://surl.li/uiket

Неформальна освіта

За науковим спрямуванням:

 1. [30.01.2024] [Coursera] [15 годин, 0.5 кредиту ЄКТС] The Modern World, Part One: Global History from 1760 to 1910. University of Virginia (UVA). Credential ID: https://www.coursera.org/verify/QTSJT7JS24CB
 2. [05.02.2024] [Coursera] [20 годин, 0.7 кредиту ЄКТС] The Modern World, Part Two: Global History since 1910. University of Virginia (UVA). Credential ID: https://www.coursera.org/verify/D568TQMVPSUJ

На покращення рівня англійської мови (в межах дисципліни «Наукова комунікація іноземною мовою»):

  This courses is part of A Manager's Guide to Modern Hiring by AIRS® Specialization (5 courses):
 1. [05.02.2024] [Coursera] [3 години, 0.1 кредиту ЄКТС] (1st course) Interviewing Best Practices. Automatic Data Processing Inc. (ADP). Credential ID: https://www.coursera.org/verify/6UR7LKF97BPQ
 2. [16.02.2024] [Coursera] [3 години, 0.1 кредиту ЄКТС] (2nd course) A Consultative Approach to Working with Recruiters. Automatic Data Processing Inc. (ADP). Credential ID: https://www.coursera.org/verify/7NDP7U4EC8FY
 3. [16.04.2024] [Coursera] [3 години, 0.1 кредиту ЄКТС] (3rd course) Understanding Diversity & Inclusion. Automatic Data Processing Inc. (ADP). Credential ID: https://www.coursera.org/verify/F8RHXKNUFV6C
 4. [18.02.2024] [Coursera] [3 години, 0.1 кредиту ЄКТС] (4th course) Creating an Engaging Candidate Experience. Automatic Data Processing Inc. (ADP). Credential ID: https://www.coursera.org/verify/DTD95DCQQVP5
 5. [17.02.2024] [Coursera] [2 години, 0.1 кредиту ЄКТС] (5th course) Effective Onboarding. Automatic Data Processing Inc. (ADP). Credential ID: https://www.coursera.org/verify/9JVV75Q84M42

На покращення рівня польської мови (для роботи з літературою та джерелами за темою наукового дослідження):

 1. [31.12.2023] [60 годин, 2.0 кредити ЄКТС] Сертифікат володіння польською мовою на рівні А1. Польський інститут в Києві. Підтвердження: http://surl.li/uckzd
 2. [24.04.2024] [68 годин, 2.3 кредити ЄКТС] Сертифікат володіння польською мовою на рівні А2. Польський інститут в Києві. Підтвердження: http://surl.li/uckzl

Наукова-дослідницька діяльність, 2023-2024 (1й рік, 1й семестр)

Інші заходи в межах навчального процесу

 1. [31.10.2023] [Зустріч] Міжнародна онлайн-зустріч «Стій з Україною! Досвід виживання українських студентів під час російсько-української війни (2014-2023…)». Посилання: http://surl.li/sjfww

Неформальна освіта

За науковим спрямуванням:

 1. [06.12.2023] [Coursera] [13 годин, 0.4 кредиту ЄКТС] Odesa: Jews in the Modern World. University of California, Santa Cruz (UCSC). Credential ID: https://www.coursera.org/verify/ZRUY5LYPKBP5

Наукова-дослідницька діяльність, 2017-2023 (до аспірантури)

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Коломієць Д. Житлово-комунальне господарство Києва в період німецько-радянської війни, за матеріалами окупаційної преси (вересень 1941 — вересень 1943 рр.). Київські історичні студії. 2023. №1 (16). С. 91-96. DOI: https://doi.org/10.28925/2524-0757.2023.110