Ковальчук Вікторія Василівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ковальчук Вікторія Василівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

032 Історія та археологія.

Тема наукового дослідження

"Конструювання гендерних моделей у нацистській Німеччині (1933-1945 рр.): теорія і практика".

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Драч Оксана Олександрівна — доктор історичних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Відсутні

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Ковальчук В. Материнство як "місія державної значущості" в ідеології та політиці Третього Рейху. Вісник Черкаського університету. Серія: "Історичні науки. №2. 2020. С. 84-91.
 2. Ковальчук В. "Вермахту потрібні солдати": виховання й освіта під впливом нацизму. Київські історичні студії. №1 (14). 2022. С. 44-48.
 3. Ковальчук В. Мистецтво на службі гендерних інтересів Третього Рейху. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2023. Вип. 63. Том 2. С. 4-7.
 4. Ковальчук В. Гендерний аспект організації дозвілля в Третьому Рейху. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2023. Вип. 64. Том 2. С. 4-7.

Статті у закордонних виданнях

 1. Ковальчук В. Гендерний аспект діяльності молодіжних організацій Третього Рейху. Věda a perspektivy. №8 (27) 2023. С. 308-319.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. VI Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Актуальні проблеми сучасної освіти та науки у контексті євроінтеграційного поступу" (21-22 травня 2020 р., м. Луцьк), виступ та підготовка тез на тему "Система освіти і виховання Третього Рейху в контексті державної гендерної політики".
 2. Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія" (9-10 жовтня 2020 р., м. Київ), підготовка тез на тему "Гендерні параметри соціальної реалізації в Третьому Рейху (1933-1939 рр.)".
 3. Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти "Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій" (21 жовтня 2020 р., м. Київ), виступ та підготовка тез на тему "Система жіночої освіти та виховання в Третьому Рейху (1933-1945)".
 4. Всеукраїнська наукова конференція XI "Богданівські читання", присвячені 425-річчю від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького та 100-річчю Черкаського національного університету (9-10 грудня 2020 року, м. Черкаси), виступ та підготовка тез на тему "Теорія гендеру у візії ідеологів нацизму Третього Рейху".
 5. XXIII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених "Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2021"" (22-23 квітня 2021 р., м. Черкаси), підготовка тез на тему "Потенціал використання засобів офіційної пропаганди при втіленні гендерної політики Третього Рейху".
 6. V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові інновації" (11-12 травня 2021 р., м. Київ), підготовка тез на тему "Гендерна політика Третього Рейху в контексті концепції "народного співтовариства"".
 7. Науково-практична конференція "Інноваційні наукові дослідження в умовах світових змін» (29-30 квітня 2022 р., м. Вінниця), підготовка тез на тему «Можливості професійної реалізації жінок в Третьому Рейху".
 8. Науково-практична конференція "Комплексний підхід до модернізації міждисциплінарних наукових досліджень" (26-27 травня 2023 р., м. Дніпро), підготовка тез на тему "Роль мистецтва у впровадженні гендерної політики Третього Рейху".

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

1. Проект програми Еразмус+ «State-international-public European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)».
2. Coursera:

 1. Film, Images & Historical Interpretation in the 20th Century: The Camera Never Lies.
 2. Feminism and Social Justice.
 3. The Holocaust - An Introduction (I): Nazi Germany: Ideology, The Jews and the World.
 4. The Holocaust - An Introduction (II): The Final Solution.

3. ВУМ:

 1. Цифрова безпека та комунікація в онлайні.
 2. Академічна доброчесність в університеті.

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Відсутня