Ковальчук Василь Іванович

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

ОСОБИСТІ ДАНІ

Ковальчук Василь Іванович
Ковальчук Василь Іванович

ПОСАДА, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ, НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Заступник директора з науково-методичної роботи  Інституту післядипломної педагогічної освіти 
доцент
доктор педагогічних наук

ОСВІТА

Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙ

Кандидатська: "Виховання культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю"
докторська: "Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання 
              професійно-технічних    навчальних закладів у післядипломній освіті"

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАТТІ

Номера Автори Назва публикації Видавництво Рік видавництва Сторінки статті Номер видавництва/ISSN Наукометричні бази
  Ковальчук Василь Іванович Використання SWOT-аналізу для визначення труднощів професійної діяльності майстрів виробничого навчання ПТНЗ в аспекті розвитку педагогічної майстерності:Использование SWOT-анализа для определения трудностей профессиональной деятельности мастеров производственного обучения ПТУ в аспекте развития педагогического мастерства:Using SWOT-analysis to determine the difficulties of professional activity of masters of industrial training at vocational schools in terms of development of pedagogical skills   2015 32-35 p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996  
40(93) Ковальчук Василь Іванович Методи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у післядипломній освіті:Методы развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения в последипломном образовании:Methods of Development of Pedagogical Skills of Masters of Industrial Training in Postgraduate Education Класичний приватний університет 2015 143-150    
III(25 Ковальчук Василь Іванович Результати дослідження щодо розвитку проектної компетентності учнів загальноосвітнього навчального закладу засобами інтерактивного навчання:Результаты исследования по развитию проектной компетентности учащихся общеобразовательного учебного заведения средствами интерактивного обучения:he research results of comprehensive school pupils project competence development by the means of interactive teaching   2015 29-34 p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996  
2(58) Ковальчук Василь Іванович Ставлення майстрів виробничого навчання ПТНЗ до розвитку педагогічної майстерності в системі підвищення кваліфікації:Отношение мастеров производственного обучения ПТУЗ к развитию педагогического мастерства в системе повышения квалификации:THE ATTITUDE OF VOCATIONAL SCHOOLS’ INDUSTRIAL TRAINING FOREMEN TO THE PEDAGOGICAL SKILL DEVELOPMENT IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM КемеровскИЙ государственный университет 2014 106-111    
3(71) Ковальчук Василь Іванович Концепція розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання в професійних технічних навчальних закладах:Концепция развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения в профессиональных технических учебных заведениях:The Concept of Developing Pedagogical Skills of Training Officers of Vocational-Technical Schools Восточная экономико-юридическая академия 2014 138-145    
199 Ковальчук Василь Іванович ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧА МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ»:СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСТВО МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПТУ»:The meaning of "pedagogical skills a training VET" Національний університет біоресурсів і природокористування України 2014 140-147    
2 Ковальчук Василь Іванович МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:PEDAGOGICAL MASTERSHIP DEVELOPMENT MODEL OF A MASTER OF VOCATIONAL TRAINING IN VOCATIONAL COLLEGES   2014 112-120 2072-8395  
V ІІ Ковальчук Василь Іванович MONITORING AND EVALUATION OF PROGRAMS IN THE FIELD OF EDUCATION:МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА ПРОГРАМ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ:МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ   2014 7-30 9785437903223  
  Ковальчук Василь Іванович Авторська школа, як форма розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів:Авторская школа, як форма развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения профессионально-технических учебных заведений:Author’s School as a form of development of pedagogical skills of trainers of vocational training institutions   2014 257-266 9785437903193  
2(7) Ковальчук Василь Іванович РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ПО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО МАЙСТЕРНОСТІ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПТУЗ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:THE RESULTS OF THE EXPERIMENT ON THE PEDAGOGICAL MASTERSHIP DEVELOPMENT OF MASTERS OF VOCATIONAL TRAINING IN VOCATIONAL COLLEGES DURING QUALIFICATION IMPROVEMENT НП «Институт направленного образования» 2014 44-47    
  Ковальчук Василь Іванович Ідеї народності у спадщині К.Д. Ушинського у вимірах сучасної освіти Київський Університет імені Бориса Грінченка 2014 210-219    
24(546 Ковальчук Василь Іванович Проектна діяльність в початковій школі:Проектная деятельность в начальной школе:Project activities in elementary school Шкільний світ 2014 2-17    
29 (82 Ковальчук Василь Іванович Організаційно-нормативні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у процесі підвищення кваліфікації.:Организационно-нормативные основы развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУ в процессе повышения квалификации.:Organizational and regulatory foundations for the development of pedagogical skills trainers in the Vocational School of raising skills. Класичний приватний університет 2013 222-230    
30 (83 Ковальчук Василь Іванович Нормативні засади формування та розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ.:Нормативные основы формирования и развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУ.:Statutory basis for the formation and development of teaching skills trainers vocational technical school. Класичнийй приватний університет 2013 555-563    
12(96) Ковальчук Василь Іванович :Литвин Любов Петрівна Розвиток проектної компетентності учнів:Развитие проектной компетентности учащихся:he development of design competence of students Шкільний світ 2013 53-56    
  Ковальчук Василь Іванович Інновації у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів:Инновации в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений:Innovations in educational process in general education schools Оджакъ 2013 213-214 978-966-179-005-5  
32(85) Ковальчук Василь Іванович ГЕНЕЗА НАУКОВОГО ЗНАННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ:Генезис научного знания по проблеме развития педагогичес-кого мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ:Genesis of knowledge on the problem of development of pedagogical mastership of vocational training officers in technical vocational colleges Класичний приватний університет 2013 238-244    
  Ковальчук Василь Іванович Перспективні шляхи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у методичній роботі ПТНЗ :Перспективные пути развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения в методической работе ПТУ:Promising paths pedagogical skills of craftsmen industrial training in the technical work of vocational education Класичний приватний університет 2013 175-177    
81 Ковальчук Василь Іванович Теоретичне підгрунтя розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації.:Теоретические основы развития педагогического ма-стерства мастеров производственного обучения ПТУ в системе повышения квалификации.:The theoretical groundfor development of pedagogical mastership of masters of industrial training in technical vocational coolleges in the system of qualification improvement. Класичний приватний університет 2013 512-521 1992-5786  
  Ковальчук Василь Іванович Актуальність упровадження інноваційних підходів до організації навчального процесу в ПТНЗ.:Актуальность внедрения инновационных подходов к организации учебного процесса в ПТУ.:Urgency of implementation of innovative approaches to the educational process in vocational school.   2012 18-22    
  Ковальчук Василь Іванович Cтруктурні компоненти педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ.: Структурные компоненты педагогического мастерства мастера производстеного обучения ПТУ. :Structural components of pedagogical skill masters of vocational training vocational and technical school.   2012 214-216    
  Ковальчук Василь Іванович Сутність педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ.:Сущность педагогического мастерства мастера производственного обучения ПТУ.:The essence of pedagogical skills master of apprenticeship vocational school. Класичний приватний університет 2012 51-53    
24(77) Ковальчук Василь Іванович Постановка проблеми розвитку педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ в системі післядипломної освіти :Постановка проблемы развития педагогического мастерства мастера производственного обучения ПТУ в системе последипломного образования:Formulation of the problem of teacher skills master of apprenticeship vocational institutions in post-graduate education Класичний приватний університет 2012 352-359    
№6 Ковальчук Василь Іванович Зміст та структура педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ТНЗ.:Содержание и структура педагогического мастерства мастера производственного обучения ПТУ.:The content and structure of pedagogical skills master of apprenticeship VET. НДУ ім. М.Гоголя 2012 39-44    
  Ковальчук Василь Іванович Педагогічна майстерність педагога:Педагогическое мастерство педагога:Pedagogical skills teacher Плеяди 2011 59-62    
27 Ковальчук Василь Іванович Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя   2011 210-223    
  Ковальчук Василь Іванович Педагогічна майстерність викладача як основа його компетентності:Педагогическое мастерство преподавателя как основа его компетентности:Pedagogical skills instructor as the basis of their competence Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 2011 569-579 978-966-8410-33-5  
22 Ковальчук Василь Іванович Розвиток професійної майстерності викладача ПТНЗ:Развитие профессиональной компетентности преподавателя профессионально-технического учебного заведения:Development of professional competence of the teacher of vocational school Інститут вищої освіти АПН України, 2010 р., Факультет психології, Київський національний університет імені Т. Шевченка, Видавництво Тнозис", 2010 р. 2010 472-481    
  Ковальчук Василь Іванович Творчість у творах декоративно-прикладного мистецтва.:Творчество в произведениях декоративно-прикладного искусства.:Creativity in the works of decorative art. Плеяди 2010 8-9    
  Ковальчук Василь Іванович Сучасні виміри професійного виховання учнів.:Современные измерения профессионального воспитания учащихся.:Modern dimensions of vocational education students. Плеяди 2010 10-11    
  Ковальчук Василь Іванович Чинники професійного самовизначення школярів.:Факторы профессионального самоопределения школьников.:Factors professional self pupils. Плеяди 2010 12-13    
  Ковальчук Василь Іванович Етапи розвитку системи післядипломної мистецько – педагогічної освіти.:Этапы развития системы последипломного художественно - педагогического образования.:Stages of development of postgraduate Arts - Education. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України 2010 103-105 978-966-8410-38-6  
  Ковальчук Василь Іванович Як оцінити навчання:Как оценить обучения :How to evaluate training Плеяди 2009 22-25    
  Ковальчук Василь Іванович Навчальні результати:Учебные результаты:Learning outcome Плеяди 2009 49-51    
  Ковальчук Василь Іванович Комунікативні компетенції керівника.:Коммуникативные компетенции руководителя.:Communicative competence leader. Плеяди 2009 14-17    
8-9 Ковальчук Василь Іванович Забезпечення компетентнісного підходу у підвищенні кваліфікації керівників ПТНЗ:Обеспечение компетентностного подхода в повышении квалификации руководителей профессионально-технического учебного заведения:Ensuring competency approach to training managers vocational school Вид-во ТОВ «Асмі» 2009 91-95 2221-6316  
1 Ковальчук Василь Іванович Роль професійно-комунікативної компетенції в діяльності директора ПТНЗ:Роль профессионально-коммуникативной компетенции в деятельности директора ПТУЗ :Role of Professional-communicative Competence in Vocational School Director's Activity Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти АПН України 2009 122-133    
Т.В.№1 Ковальчук Василь Іванович Феномен креативності в діяльності керівника навчального закладу:Феномен креативности в деятельности руководителя учебного заведения:The phenomenon of creativity in the head of the institution Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" 2009 89-93 1728-2322  
  Ковальчук Василь Іванович Проблеми управлінського лідерства в професійно-технічній освіті:Проблемы управленческого лидерства в профессионально-техническом образовании:Problems of management leadership in vocational education Університет менеджменту освіти АПН України, Асоціація безперервної освіти дорослих 2009 101-111 978-966-7863-74-6  
  Ковальчук Василь Іванович Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дорослих.:Личностно-ориентированный подход в обучении взрослых.:Student-centered approach in teaching adults. ЦІППО 2008 36-39    
3 Ковальчук Василь Іванович Бізнес-планування у професійно-технічному навчальному закладі.:Бизнес-планирование в профессионально-техническом учебном заведении.:Business planning in vocational school.   2008 232-250 966-602-034-3  
Д.3,Т3 Ковальчук Василь Іванович Проблеми вдосконалення професійної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у педагогічній теорії й практиці:Проблемы совершенствования профессиональной компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений в педагогической теории и практике:Problems of improving the professional competence of managers of vocational education in educational theory and practice Інститут вищої освіти України, Видавництво "Гнозис" 2008 203-219    
  Ковальчук Василь Іванович Підвищення кваліфікації керівників професійних навчальних закладів: інноваційний підхід :Повышение квалификации руководителей профессиональных учебных заведений: инновационный подход:Professional development managers of professional education: an innovative approach Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 2008 482-493 978-966-2180-63-3  
424 Ковальчук Василь Іванович Формування професіоналізму керівника ПТНЗ.:Формирование профессионализма руководителя ПТУ.:Formation of professionalism leader vocational school. Рута 2008 61-82    
1 Ковальчук Василь Іванович Розуміння, пошуки істини й моральна відповідальність у роботі вчителя.:Понимание, поиски истины и нравственная ответственность в работе учителя.:Understanding, Search for Truth, and Moral Responsibility in Teacher's Work.   2007 67-73    
  Ковальчук Василь Іванович Особистісно орієнтоване навчання дорослих.:Личностно-ориентированное обучение взрослых.:Student-oriented teaching adults. ЦІППО АПН України 2007 116-140    
  Ковальчук Василь Іванович Розробка стратегії розвитку ПТНЗ.:Разработка стратегии развития ПТУ.:Strategy development vocational school. Донецький облІППО 2007 281-286    
  Ковальчук Василь Іванович Забезпечення якості професійного навчання як критеріальний чинник реформування професійної освіти.:Обеспечение качества профессионального обучения как критериальных фактор реформирования профессионального образования.:Quality training as a factor criterion reform of vocational education. Інститут педагогіки АПН України, Національна Академія образотворчого мистецтва та архітектури, Мистецький інститкт художнього моделювання та дизайну 2007 115-118    
  Ковальчук Василь Іванович Особливості навчання дорослих у закладах післядипломної світи.:Особенности обучения взрослых в учреждениях последипломного образования.:Features of adult learning in postgraduate education. Педагогічна преса 2007 37-39    
Д.3,Т3 Ковальчук Василь Іванович Формування місії та цілей при стратегічному управлінні закладом освіти.:Формирование миссии и целей при стратегическом управлении учебным заведением.:Formation of the mission and objectives in the strategic management of educational institutions. Інститут вищої освіти АПН України. Видавництво "Гнозис" 2006 372-377    
6 Ковальчук Василь Іванович Стратегія управління професійно-технічним навчальним закладом:Стратегия управления профессионально-техническим учебным заведением:Strategy in Vocational School Management Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України 2006 199-204    
  Ковальчук Василь Іванович Використання модульної системи для навчання столярів.:Использование модульной системы для обучения столяров.:Using a modular system for training woodworkers. Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія сковороди 2005 129-138 966-8743-01-6  
3 Ковальчук Василь Іванович Роль професійної етики педагога в процесі формування культури праці учнів ПТНЗ.:Роль профессиональной этики педагога в процессе формирования культуры труда учащихся ПТНЗ.:Role of Teacher's rofessional Ethics in the Process of Forming the Vocational School Students' Work Culture Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України 2004 20-32    
2 Ковальчук Василь Іванович Формування професійних інтересів учнів ПТНЗ як складової культуи праці.:Формирование профессиональных интересов учащихся ПТУЗ как составной части культуры труда. :Formation of vocational school students professional interests as a component of labor culture / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України 2004 93-102    
1 Ковальчук Василь Іванович Стимулювання творчої активності учнів у процесі виробничого навчання.:Стимулирование творческой активности учащихся в процессе производственного обучения.:Creative activities stimulation in students industrial training process. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України 2004 41-50    
Вип.1 Ковальчук Василь Іванович Етапи планування навчально-виробничої діяльності в процесі формування культури праці учнів ПТНЗ.:Этапы планирования учебно-производственной деятельности в процессе формирования культуры труда учащихся ПТУЗ.
Planning stages of industrial practice activity in process formation of a standard of work of VEI pupil.
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України 2004 160-164 966-8776-00-3  
210 Ковальчук Василь Іванович Розвиток творчих здібностей учнів ПТНЗ художнього профілю, як запорука культури праці.:Развитие творческих способностей учащихся ПТУ художественного профиля, как залог культуры труда.:Development of creative abilities of students VET artistic profile as the key work culture. Видавництво Чернівецького національного університету 2004 74-84    
В.2(6) Ковальчук Василь Іванович Формування культури праці учнів вищого професійного училища художнього профілю.:Формирование культуры труда у учащихся высшего профессионального училища художественного профиля.
Formation of pupils work's culture of a high professional

school of an art type

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 2003 207-215 966-593-321-3  
4 Ковальчук Василь Іванович Планування діяльності - компонент культури праці.:Планирование деятельности - компонент культуры труда. :Activity Planning as a Labor Culture Component.   2003 78-84    
5 Ковальчук Василь Іванович Формування самостійності як компонента культури праці.:Формирование самостоятельности как компонента культуры труда. :On Forming Independence as a Component of Labor Culture. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України 2003 71-91    
186 Ковальчук Василь Іванович Вплив мистецтва на культуру праці учнів в процесі художньої діяльності.:Влияние искусства на культуру труда учащихся в процессе художественной деятельности.:Impact of culture on art work of students in the art work. Видавництво чернівецького університету 2003 30-41 966-568-633-х  
5 Ковальчук Василь Іванович Формування культури праці засобами естетичного виховання.:Формирование культуры труда средствами эстетического воспитания.:Building a culture of labor by means of aesthetic education. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України 2002 220-232    
2 Ковальчук Василь Іванович Від профорієнтації - до культури праці.:От профориентации - к культуре труда.:From Professional Guidance to Labor Culture Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України 2002 76-80    
Вип.2 Ковальчук Василь Іванович Виховання культури праці в учнів ПТНЗ.:Воспитание культуры труда у учащихся ПТУ.:Raising a work culture in vocational students. Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України 2002 426-429 966-527-086-9  
99 Ковальчук Василь Іванович Виховання елементів культури праці учнів ПТНЗ.:Воспитание элементов культуры труда учащихся ПТУ.:Parenting elements work culture VET students. Видавництво "Рута" Чернівецького нацуніверситету 2000 83-86 966-568-317-9  

ПІДРУЧНИКИ

Автори Назва Видавництво Рік видання Кількість сторінок
Ковальчук Василь Іванович Стандарти громадсько-активної школи: лідерство: навчально-методичний посібник:Стандарты общественно-активной школы: лидерство: учебно-методическое пособие:Standards-active public school Leadership: Textbook Видавничий дім "Плеяди" 2014 56
Ковальчук Василь Іванович Організація дослідно-експериментальної роботи у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах:Организация опытно-экспериментальной работы в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях:Organization of the experimental work in preschool and secondary schools Київський університет імені Бориса Грінченка 2012 76
Ковальчук Василь Іванович Ефективний урок: технологія, структура, аналіз:Эффективный урок: технология, структура, анализ:Effective lesson: technology, structure analysis Шкільний світ 2011 120
Ковальчук Василь Іванович Бухгалтерський облік:Бухгалтерский учет:Accounting ТОВ "ОРАНТА" 2011 360
Ковальчук Василь Іванович Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги:Создание благоприятного учебной среды. Тренинги:Create a supportive learning environment. Training Шкільний світ 2011 128
Ковальчук Василь Іванович Методичні рекомендації до курсу "Інформаційні технології" у ПТНЗ.Професія - "Кравець" (Форма навчання ТУ):Методические рекомендации к курсу "Информационные технологии" в ПТНЗ.Професия - "Портной" (Форма обучения ТУ):Guidelines for the course "Information Technology" in professional schools. Occupation - "Tailor" ТОВ "Майстерня книги" 2010 136
Ковальчук Василь Іванович Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу. Тренінг:Технология обучения взрослых на основе личностно ориентированного подхода. тренинг:Technology of adult education based on individual approach. Training Шкільний світ 2009 136
Ковальчук Василь Іванович Інноваційні підходи до організації навчального процесу в ПТНЗ. Спецкурс.:Инновационные подходы к организации учебного процесса в ПТУ. Спецкурс.:Innovative approaches to the educational process in vocational schools. Special course. Шкільний світ 2009 136
Ковальчук Василь Іванович Як стати майстерним педагогом:Как стать искусным педагогом:How to become a skillful teacher Українсько-канадський проект „Децентралізація професійної освіти в Україні 2007 184
Ковальчук Василь Іванович Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю:Формирование культуры труда учащихся ПТУ художественного профиля:Forming work culture of vocational and technical educational institution artistic profile Місто 2004 138

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Автори Назва Видавництво Рік видання Кількість сторінок
Ковальчук Василь Іванович :Шапаренко Галина Василівна :Базиль Людмила Олександрівна :Терпило Юлія Вікторівна Pedagogical experiment in education:Педагогический эксперимент в образовании:Педагогічний експеримент в освіті Київський університет імені Бориса Грінченка 2012  
Ковальчук Василь Іванович Управління розвитком професійного навчального закладу:Управление развитием профессионального учебного заведения:Management of vocational school   2007  

КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва доповіді Назва Місце проведення Дата проведення Програма Сертифікат
Роль керівника ЗНЗ в управлінні громадсько-активною школою Всекраїнський клуб "Директор школи" Київ 14 October, 2014 Всекраїнський клуб "Директор школи" Переглянути
Сучасні ІТ та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія і досвід, проблеми XII Міжнародна науково-практична конференція Вінниця 4 February, 2014 Сучасні ІТ та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія і досвід, проблеми Переглянути
Упровадження ГАШ в умовах розвитку великого міста Наукові підходи в управлінні навчальними закладами Житомир 28 April, 2015 Наукові підходи в управлінні навчальними закладами Переглянути
Використання SWOT-аналізу для визначення труднощів професійної діяльності майстрів виробничого навчання ПТНЗ в аспекті розвитку педагогічної майстерності Modern problems of education Sciantific and profesional conference Budapect 31 January, 2015 Modern problems of education Переглянути
Результати дослідження щодо розвитку проектної компетентності учнів загальноосвітнього навчального закладу засобами інтерактивного навчання Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти Київ 23 April, 2015 Сертифікат Переглянути

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва проекту Термін виконання проекту Роль Сайт проекту
Інтел Навчання для майбутнього 2004-2014 координтор у ІППО Посилання

ДЕРЖАВНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва проекту Термін виконання проекту Роль Сайт проекту
Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м.Києва 2012-2015 Науковий керівник Посилання
Упровадження навчально-виховної системи К.Д.Ушинського в сучасних умовах ДНЗ 2012-2016 Науковий керівник Посилання
Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі 2013-2015 Науковий керівник Посилання
Розвиток проектної компетентності учнів засобами інтерактивного навчання 2013-2017 Науковий керівник Посилання
Упровадження елементів дистанційного навчання в рамках проекту «Театральний клас» 2014-2019 Науковий керівник Посилання

ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТИ НАУК

ПІБ Тема дисертаційного дослідження Шифр спеціальності Установа Рік захисту
Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна Педагогічні умови підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти 13.00.04 Класичний приватний університет 8 June, 2011
Бирка Маріан Філаретович Розвиток професійної компетентності викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу 13.00.04 ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України 30 June, 2010


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Заклад/організація Місто-країна Дата Тема Документ, що засвідчує
Інтел Україна 10 April, 2014 Інтел. Навчання для майбутнього Версія 10.1 Переглянути
Директорат програм розвитку освіти Україна 12 September, 2007 Проект "Рівний доступ до якісної освіти" Переглянути
Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" Україна 9 June, 2009 Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади Переглянути
Підвищення кваліфікації педкадрів професійної освіти за методиками Саскачеванського інституту прикладних наук і технологій та технологічного інституту Північної Альберти Канада 5 September, 2007 Методики Саскачеванського інституту прикладних наук і технологій та технологічного інституту Північної Альберти Переглянути
Класичний приватний університет Україна 26 February, 2015 Захист докторської дисертації Переглянути
World Trade Center Institute Балтимор, США 25 March, 2015 Youth Citizenship: Civic Education Reform in Schools Переглянути

МІЖНАРОДНІ ВИСТАВКОВА, ТВОРЧА ТА СПОРТИВНАА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема Місце проведення Дата Документ, що засвідчує
Міжнародний освітній конгрес Прага,Чехія 9 March, 2014 Переглянути
Scientifice genesise Женева, ШЩвейцария 8 August, 2014 Переглянути

СВІДОТСТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВОРИ, ПАТЕНТИ НА ВИНАХІД ТОЩО

ПІБ Рік отримання Назва твору Реєстраційний номер Зображення свідоцтва
Ковальчук Василь Іванович 2013 Навчальний посібник "Спецкурс "Інноваційні підходи до організації навчального процесу в ПТНЗ" 52898 Переглянути
Ковальчук Василь Іванович 2013 Начвально-метдичний посібник "Ефективний урок: технології, структура, аналіз" 47364 Переглянути
Ковальчук Василь Іванович 2013 Навчальний посібник "Тренінг "Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу" 52904 Переглянути

ГРАНТИ

Назва гранту Рік отримання Організація що встановила Примітки
Премія Президента України для молодих вчених 3 November, 2009 Комітет з Державних премій в галузі науки і техніки За цикл праць "Теоретико-методичні засади підготовки учнів та викладачів професійно-технічних навчальних закладів до інноваційної діяльності в умовах ринку праці"

СПИСОК ДИСЦИПЛІН

Назва дисципліни Ступінь/ОКР Спеціальність Форма навчання
Інноваційні підходи до організації навчального процесу в ПТНЗ підвищення кваліфікації педагогічні працівники ПТНЗ очна
Педагогічна майстерність педагога підвищення кваліфікації педагогічні працівники ПТНЗ очна