Кобеньок Георгій Васильович/Книга пам'яті

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
ПІП

Роки життя

08 листопада 1951 р. - 03 серпня 2017 р.

Біографія

• Освіта:

1974 р. – Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка; спеціальність: зоолог-біолог, викладач біології і хімії.


• Професійний досвід:

1974 - 1984 рр. - Інститут зоології ім. Н. Шмальгаузена АН України – робота в зоомузеї (ст. лаборант), відділі безхребетних тварин (ст. інженер), участь в польових експедиціях в більшості регіонів СРСР.

1984 - 2007 рр. - Київський педагогічний коледж ім. Н. Крупської №1 – викладач, старший викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

2008 - 2010 рр. - викладач кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

2010 - 2013 рр. - викладач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

2013 - 2016 рр. - викладач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2016 - 2017 рр. - викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Основні публікації

Наукова тема: «Формування екологічних компетентностей у майбутніх учителів у навчально-виховному процесі вищої школи»

1. Кобеньок Г.В. Веселий мурашник. Посібник з екологічного виховання для дітей шкільного віку / Г.В. Кобеньок. – Wetlands International Black Sea Programme, Kiev, 2007. – 50 с.

2. Кобеньок Г.В. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами: Посібник для вчителів та громадських природоохоронних організацій / Г.В. Кобеньок, О.П. Закорко, Г.Б. Марушевский. – Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. – 200 с.

3. Кобеньок Г.В. Формування природоохоронних мотивацій: деякі проблеми і шляхи їх вирішення / Г.В. Кобеньок // Навколишнє середовище і здоров’я людини: міжн. наук.-практич. конф., 18-20 листопада 2008 р.: збірка матеріалів / Георгій Кобеньок. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008 – С. 48-251.

4. Кобеньок Г.В. Екологічна освіта в Україні: системні помилки / Г.В. Кобеньок // Проблеми екології та екологічної освіти. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. - С.269-272.

5. Кобеньок Г.В. Проблема збереження біорізноманіття // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснуванню кафедри зоології / Георгій Кобеньок. – Канів, 2009. – С.212-214.

6. Кобеньок Г.В., Маруненко І.М. Можливості використання рухливих ігор екологічного спрямування в оздоровчій діяльності учителів початкової школи / І.М. Маруненко, Г.В. Кобеньок // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ, 2012. - №1 (19). - С. 229-237.

7. Кобеньок Г.В. Екологічна етика в системі освіти для сталого розвитку / Г.В. Кобеньок // Національна система освіти для збалансованого розвитку: Мат. науково-практичної конференції (24 квітня 2012 р.) – Київ: Центр екологічної освіти і інформації, 2012. – т.3. – С. 127-132.

8. Кобеньок Г.В. Теоретичні засади організації екологічних екскурсій в школі / Г.В. Кобеньок // Від заповідання до збалансованого природокористування: Матеріали Міжнародної наукової конференції: Донецьк, 20-22 березня 2013 – Донецьк: Донецький університет, 2013. – С. 182-184.

9. Кобеньок Г.В. Вплив екотуризму на формування ціннісних орієнтацій до здорового способу життя студентської молоді / Г.В.Кобеньок // Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі XXI століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2013 р., м. Київ) – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.В. - 2013. – С.65-70.

10. Кобеньок Г.В. Біоетика – ключ до вирішення проблем формування екоцентричного світогляду / Г.В. Кобеньок // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи і Азії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (29-30 вересня 2014 р.) – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 62-64.

11. Кобеньок Г.В., Полковенко О.В. Дослідження особливостей впливу фізико-хімічних властивостей побутових хімічних миючих засобів на динаміку популяції Blattella Germanica (L.) в місті Києві / Г.В. Кобеньок, О.В. Полковенко // ScienceRise. –Том 11, №6 (16), 2015. – С.22

12. Кобеньок Г. Сучасне розповсюдження інвазійних видів – само розселенців родини Gobiidae у прісних водоймах на території України / Г.В Кобеньок // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи і Азії: матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (30-31 березня 2016 р.) – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С.21-23.

13.Кобеньок Г. Методичні рекомендації до проведення польової екологічної практики для дітей шкільного віку на базі природних заповідників і національних парків / Г.В Кобеньок // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи і Азії: матеріали XXV Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (29-30 квітня 2016 р.) – Переяслав-Хмельницький. - 2016. – С.41-44.

14.Кобеньок Г.В., Яценко С.П. Екологічні стежки як особливий вид здоров’язбережувальних технологій / Г.В.Кобеньок, С.П.Яценко // Фізичне виховання, спорт, та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2017 р.) – Київ. - 2017.

15.Кобеньок Г.В. Загальна характеристика поширення інвазійних видів риб у прісних водоймах на території України / Г.В. Кобеньок // Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії: матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практична конференції (10-11 квітня 2017 р., Харків) – Харків. – 2017.

16.Кобеньок Г.В., Титар В.М. Критерії природоохоронної оцінки територій за складом безхребетних тварин / В.М. Титар, Г.В. Кобеньок // Матеріали V Наукових читань пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв, 21 квітня 2017 року) - Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 3. – Київ. - 2017. – C.33-35.

Спогади

Тимчик Олеся Володимирівна, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, кандидат біологічних наук, доцент:

«Світлій пам'яті колеги...

Як важко віднайти слова,

Та не тому, що слів бракує,

А через пам’ять, що жива,

Та біль, у серці що вирує…

Раптово, до болю дочасно пішов з життя Георгій Васильович - педагог, науковець, еколог, людина неабиякого творчого потенціалу. Неможливо повірити в жахливу реальність того, що сталося... Неможливо оговтатися... Життя — як спалах блискавки, яке засвідчило, яку глибу праці здатна підняти людина, коли вона має справжній талант, поєднаний з дивовижною працездатністю й не менш потужною енергетикою.

Ми з щемом і скорботою згадуємо про прекрасну Людину, Вчителя від Бога, науковця, чуйного, доброго колегу. Все, чого досяг у своєму житті - це завдяки праці, постійному самовдосконаленню, життєвому оптимізму, мудрості.

Як педагог він виховав цілу школу вдячних учнів, студентів. Його авторитет серед учнів, студентів, колег був беззаперечним. Курси, які він читав завжди були цікавими для студентів, вони пам’ятають його блискучі лекції з екології. Георгій Васильович вражав усіх своїм неймовірним темпераментом, відкритістю, готовністю пізнавати нове і ділитися з оточуючими, але в той же час професіоналізмом, розумом, хваткою пам'яттю, неабияким талантом педагога, здатністю бачити більше і робити правильні висновки.

Георгій Васильович назавжди залишиться у нашій пам’яті глибоко порядною людиною, готовою поділити радість інших, чуже горе і чужу біду; справжнім громадянином; вірним другом; люблячим сином; турботливим чоловіком, який усю свою любов спрямував на виховання учнів та студентів; особистістю, яка віддала своє серце людям».


Пилипченко Наталія Миколаївна, провідний фахівець відділу документації та діловодства:

«Георгій Васильович працював в Університеті з 2008 р., досліджував вплив екотуризму на формування мотивацій до здорового способу життя студентської молоді, був керівником студентського наукового гуртка «Крок». Він був хорошим педагогом, який вмів зацікавити, пояснити складне зрозумілими речами, проводив дуже багато часу зі студентами в екологічних походах, безмежно любив природу. Георгій Васильович був світлою та позитивною Людиною, завжди дарував всім свою щиру посмішку, випромінював спокій та добро. Таким він назавжди залишиться і у наших серцях».

Примітки

Нагороди:

Подяка (Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010 р.)

Грамота (Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014 р.)