Каюн Олександра Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Каюн Олександра Володимирівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження

Фізичне виховання студентів засобами ментального фітнесу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Білецька Вікторія Вікторівна Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities 02.04.2021 | Вінниця, UKR - Відень, AUT ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРОГРАМИ ПІЛАТЕС НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ

ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» (12-13 травня 2021 р). Київський університет ім. Бориса Грінченка “ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ”

IX Всеукраїнська науково - практична онлайн - конференція «Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) 10 грудня 2021 року Київський університет ім. Бориса Грінченка «ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ»

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у VIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) 11 грудня 2020 року, м. Київ. “Соматичні уроки як форма дистанційного навчання"

Участь ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції  «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» 12-13 травня 2021 р, м. Київ. “ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ”

Участь у конференції Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities. 02.04.2021 Вінниця, UKR - Відень, AUT "ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРОГРАМИ ПІЛАТЕС НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ"

Участь у IX Всеукраїнській науково - практичній онлайн - конференції «Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) 10 грудня 2021 року «ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність