Кашшай Олена Степанівна/Портофоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Кашшай Олена Степанівна

Рік вступу

2016

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

Творча манера художника Антона Кашшая: еволюція стилю, принципи образотворення

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Школьна О.В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

2016-2017 рр.

  • Всеукраїнська наукова конференція «Ювілей НАОМА: мистецький контекст в Україні ХХ століття: традиції на новації мистецтвознавчої діяльності (до 100-річчя заснування НАОМА) (Київ, 25-28 квітня 2017 р.). Доповідь: Соціально-культурні передумови формування Закарпатської школи живопису у 1920-1940-х рр.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівськи читання» Закарпатської академії мистецтв (Ужгород, 10-13 травня 2017 р.) Доповідь: Формування творчої особистості художника Антона Кашшая в кінці 1920-х – 1940-х рр.: мистецька освіта, естетичне становлення.

2017-2018 рр.

  • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (Харків, 19-20 вересня 2017 р.). Доповідь: Мистецька освіта та естетичне становлення художника Антона Кашшая в кінці 1920-х-1940-х рр.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Гаврило Глюк і закарпатська школа живопису ХХ століття: унікальність, мистецьке та духовне сприйняття на фоні епохи», присвячена 105-річчю від дня народження українського живописця, графіка Гаврила Мартиновича Глюка. Закарпатська академія мистецтв (Ужгород, 28 вересня 2017 р.) Доповідь: Антон Кашшай та Гаврило Глюк: творча колаборація та пошуки власної ідентичності.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівськи читання» Закарпатської академії мистецтв (Ужгород, 15-16 травня 2018 р.) Доповідь: Творчість А. Кашшая в культурно-історичному й мистецькому контекстах Закарпаття 1950–1970-х.

2018-2019

  • VI наукові читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922-1998), присвячені 20-річчю від дня смерті Платона Білецького. Національна академія образотворчого мистецтва України (Київ, 24 листопада 2018 р.) Доповідь: Творча спадщина художника Кашшая А.М. у музеях Донеччини та Криму.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівськи читання» Закарпатської академії мистецтв (Ужгород, 14-15 травня 2019 р.) Доповідь: Методологічні принципи мистецтвознавчого дослідження творчості закарпатського художника Антона Кашшая (1921-1991).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

  • Освітній грант Жана Моне у межах програми Еразмус+

Міжнародне стажування

Академічна мобільність