Качур Ірина Ігорівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Качур Ірина Ігорівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Художні інтерпретації екзистенціалістських мотивів у романістиці Кормака Маккарті

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гайдаш Анна Владиславівна, доктор філологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Качур, I. (2021). «Найглибші глибини людського буття»: екзистенційні мотиви в романі Кормака Маккарті «Дорога». Studia Philologica, Випуск 16 (1), 61-67. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.169

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  1. Kachur, I. (2023). The Existentialist Motif of Despair in McCarthy’s “No Country for Old Men”: new darkness and old hopes. Synopsis: Text, Context, Media, 29(3), 179–184. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2023.3.3
  2. Kachur, I. (2021). After the Apocalypse: the representations of in/tolerance in McCarthy’s The Road. Literary Process: Methodology, Names, Trends, (18), 36-40. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.5
  3. Kachur, I. (2023). The Existentialist Motif of Despair in McCarthy’s “No Country for Old Men”: new darkness and old hopes. Synopsis: Text, Context, Media, 29(3), 179–184. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2023.3.3

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Kachur, I. (2024). Existentialist Motifs of Alienation and Death in McCarthy’s ‘Border Trilogy’. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, 14, 51–69. https://doi.org/10.22364/BJELLC.14.2024.04

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: межі толерантності», 8 жовтня 2021, Київський університет імені Бориса Грінченка. Назва доповіді: «After the Apocalypse: the representations of in/tolerance in McCarthy’s The Road»
  • Міжнародна наукова конференція «Darkness in Paradise: American Declarations, Disillusions, and Disasters», 9-11 грудня 2021, Ряшівський університет, Польща. Назва доповіді: «New Darkness and Old Hopes in McCarthy’s No Country for Old Men».
  • Четверта міжнародна конференція «Explorations in the Romance and Germanic Philology», 11-12 травня 2023, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Назва доповіді: «The Role of Media Linguistics in Language Learning».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

The Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw. Ціль програми – проведення власної науково-дослідницької роботи у Варшавському університеті. (2023)

Міжнародне стажування

Стажування у центрі американських досліджень, Варшавський університет (Польща). Відбувалося з 29 червня по 25 вересня 2023. Мета стажування: проведення власного наукового дослідження.

Академічна мобільність