Катеринич Анна Андріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Катеринич Анна Андріївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

Соціальна робота

Тема наукового дослідження

«Соціальна інтеграція молоді з інвалідністю засобами театрального мистецтва»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Катеринич А. А. Трансформація суспільних засад соціальної інтеграції осіб з інвалідністю: матеріали міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 2021. С. 109-111.
 • Катеринич А. А. Переваги залучення засобів мистецтва до соціальної роботи з людьми з інвалідністю: матеріали міжнар. науково-практ. конф., м. Одеса, 2022. С. 97-99.
 • Катеринич А. А. Взаємозв’язок процесів соціальної інтеграції та інклюзії осіб

з інвалідністю в умовах трансформації сучасного суспільства: матеріали міжнар. науково-практ. конф., м. Ніжин, 2022. С. 121-124.

 • Катеринич А. А. Основні аспекти та фактори впливу на становлення молодих людей з інвалідністю в рамках сьогодення: матеріали всеукр. науково-практ. конф., м. Кропивницький, 2023. С. 41-43.
 • Катеринич А. А. Молоді люди з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень як одна з категорій, що потребують соціально-педагогічного втручання в ході соціальної інтеграції: атеріали всеукр. науково-практ. конф., м. Тернопіль, 2023.
 • Катеринич А. А. Критерії визначення рівня соціальної інтеграції молодих людей з інвалідністю, «Актуальні дослідження в соціальній сфері»: ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція, 17 листопада, Одеса, С. 139-141.
 • Катеринич А. А.«Особливості визначення критеріїв рівня соціальної інтеграції молодих людей з інвалідінстю», Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта в умовах викликів сьогодення», 16 грудня, м. Чернігів.
 • Катеринич А. А. Техніки театрального мистецтва та їх вплив на соціальну інтеграцію молодих людей з інвалідністю: виклики та можливості для фахівця соціальної сфери, «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ», ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 4 квітня, Житомир,2024; С. 150-152.
 • Катеринич А. А. Підтримка та сприяння соціальній інтеграції молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень: важливі аспекти сьогодення, «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології», ІХ Всеукраїнська з міжнародною участю науково-пракична конференція з соціальної роботи, 15-16 березня, Київ, 2024; С. 71-73.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Катеринич А. А. Соціальна інтеграція молоді з інтелектуальними порушеннями: актуальні напрями розвитку Науковий журнал Хортицької національної академії. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота) : наук. журн. / [редкол. : В. В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін..]. Запоріжжя : Вид-во комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 2023. Вип. 2(9). DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-9-21
 • Катеринич А. А. Проблеми соціальної інтеграціїї молодих людей х інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, науковий журнал «Ввічливість. Humanitas», 2023

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Katerynych A. Martyniuk Y., Kharkivska T.(2024) Innovative social work technologies during martial law Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 687-696. https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7850

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • XI Міжнародна науково-практична конференція "Соціальна робота: виклики сьогодення. Інноваційні соціальні проєкти та волонтерські практики" (25 листопада 2021 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського)
2022-01-11 23 00 37.jpg
 • Участь у ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері» ( 17 травня 2022 року, НУ «Одеська політехніка»)
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції « Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» ( 27 травня 2022 року, КУБГ)
 • Участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» (09 червня 2022 р.)
 • Участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі, соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей»*
 • Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика» (24 лютого 2023 року)*
 • Участь у ХХІІ Міжнародній науково-практичній інтернет конференції: «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (17 листопада 2023), Одеса*
 • Участь у інтерактивному методологічному онлайн семінарі молодих дослідників «Компетентнісні засади освітнього процесу в умовах впровадження інновацій: вітчизняний та міжнародний досвід» (27-28 листопада 2023 року), Житомир-Полтава-Київ*
 • Участь у ІХ Всеукраїнськїй з міжнародною участю науково-пракичній конференції з соціальної роботи, 15-16 березня, Київ, 2024
 • Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи», 4 квітня, Житомир,2024
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «ЗГУРТОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ», 16-17 травня 2024 року, Кривий Ріг
 • Участі у VІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» 21-22 травня, Кам’янець-Подільський, 2024
 • Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет конференції: Society. Integration. Education. 18th International Scientific Conference. May 24-25, 2024, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia

Участь у державних науково-дослідних проектах

Дослідний проєкт" Інклюзія та її місце в професійному мистецькому продукті"

Подяка ВРУ.jpg

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Український культурний фонд, програма "Мистецтво без обмежень", створення культурного театрального продукту з акторами з інвалідністю Hear our voises|Inclusion Europe та ВГО "Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю в наслідок інтелектуальних порушень"| лабораторія творчих ідей, що скажуть за тебе «My mind»

Міжнародне стажування

 • Подано заявку на міжнародне стажування за програмою академічної мобільності «ERASMUS+» до Університету м. Фоджія у Італії строком на 1 рік.

Академічна мобільність

Проходження академічної мобільності Erasmus+ в університеті міста Фоджія, Італія 2024-2025 рік