Карасьова Катерина Володимирівна/ Книга пам'яті

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Карасьова К. В.

Роки життя

21 квітня 1967-28 грудня 2014

Біографія

Карасьова Катерина Володимирівна у 1988 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальністю педагогіка та психологія (дошкільна) й отримала кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології. Методиста з дошкільного виховання. Професійну діяльність Катерина Володимирівна розпочала у 1988 році, обіймаючи посаду вихователя дошкільного навчального закладу № 46 м. Києва. У цьому закладі Катерина Володимирівна працювала до 1991 року. З 1991 − 1994 роки була молодшим науковим співробітником дошкільної лабораторії НДІ психології УСРСР. У період із 1996 по 2000 роки була керівником депозитарного відділу ІК «Сінком». З 2000 − 2008 роки – старшим науковим співробітником лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. У 2002 − 2006 роках навчалась в аспірантурі Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. У 2008 році Катерина Володимирівна захистила дисертацію з теми «Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. Із 2008 по 2014 роки Катерина Володимирівна працювала на посаді старшого викладача кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання педагогіки та психології, тепер кафедра педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Здобутки

Катерина Володимирівна досліджувала питання, що стосувалися психічного розвитку дошкільників в умовах суспільного виховання; розвитку активних форм спілкування дошкільників у самодіяльних іграх. Нею розроблено ефективні методики, навчальні курси для психологів та педагогів щодо особливостей дослідження дитячої гри.

Основні публікації

Статті

 1. Карасьова К.В. Комунікативний складник сюжетно-рольової гри молодших дошкільників // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України. / За ред. С.Д. Максименка, – К.: Нора-прінт, 2002, Т. IV, Ч. 7, – С. 93–96.
 2. Карасьова К.В. Особливості розвитку сюжетно-рольових ігор в дошкільному віці // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України. / За ред. С. Д. Максименка. – К.: Нора–прінт, 2001. – Т. IV, Вип. 1. – С. 139–141.
 3. Карасьова К.В. Особливості прояву комунікативного складника у структурі сюжетно-рольової гри молодших дошкільників // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України. / За ред. С. Д. Максименка, С. Є. Кулачківської. – К.: Нора–прінт, 2004. – Т. IV, Вип. 2. – С. 130–141.
 4. Карасьова К.В. Особливості становлення партнерської взаємодії у сюжетно-рольовій грі молодших дошкільників // Індивідуалізація виховання в дитячому садку. – К.: Міленіум. 2005. – С. 97–110.
 5. Карасьова К.В. Розвиток соціально-ігрового простору середовища як фактор особистісного зростання дитини // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За заг. ред. проф. С.Д. Максименка та канд. психол. наук С.О. Ладивір. – К.: “Мандрівець” – 2006. Т. IV. Вип. 3. – С. 73–78.
 6. Карасьова К.В. Особливості розвитку соціально-ігрового простору дошкільника в творчій грі // Вісник: Зб. наук. статей Київського міжнар. університету. – К.: КиМУ, 2006. Вип. 9. – С. 39–47.
 7. Карасьова К.В. Самодіяльні ігри дитини / К. Карасьова, Т. Піроженко // Дитячий садок. Бібліотека. – 2011. – № 2. – С. 3-124.
 8. Карасьова К.В. Особистісний розвиток дітей у творчих іграх / Т. Піроженко, К. Карасьова // Дошкільне виховання : Науково-методичний журнал для педагогів і батьків. – 2012. – № 9. – С. 28-32.
 9. Піроженко Т. Обережно : комп’ютерні ігри! / Т. Піроженко, К. Карасьова // Дошкільне виховання : Науково-методичний журнал для педагогів і батьків. – 2013. – № 8. – С. 23-25.
 10. Піроженко Т. О. Дитина п’ятого року життя / С. Ладивір, К. Карасьова // Спеціалізований журнал „Практичний психолог: дитячий садок”. 2013. – № 4. – С. 5–12.
 11. Піроженко Т. О., Карасьова К. В., Соловйова Л. І. Ціннісні орієнтації дитини дошкільного віку: тенденції розвитку / Т. Піроженко, К. Карасьова, Л. Соловйова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”. 2013.
 12. Піроженко Т. О., Карасьова К. В. Веселе навчання: роль відеоігор у формуванні пізнавальної активності дитини старшого дошкільного віку / Т. Піроженко, К. Карасьова // Сучасні п’ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4 червня 2013 року, М.Київ) / авт.-упоряд.: О. А. Удод, Т. В. Панасюк, О. П. Долинна, А. А. Грищенко, І. Ю. Резніченко, О. І. Шварова / за заг. ред. Б. М, Жебровського. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – С. 7–14.
 13. Піроженко Т. О., К. В. Карасьова, Л. І. Соловйова Ціннісні орієнтації дитини: тенденції розвитку / Т. О. Піроженко, К. В. Карасьова, Л. І. Соловйова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.– К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2013. – Т. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 25. – С. 356–369.
 14. Карасьова К. Дитяча гра: екологічний простір / Катерина Карасьова // Дошкільне виховання. – 2014. – № 5. – С. 20-21.
 15. Карасьова К. Як навчити дітей... грати? / К. Карасьова // Дошкільне виховання : Науково-методичний журнал для педагогів і батьків. – 2014. – №12. – С. 2-7.

Посібники

 1. Світ дитячої гри / Катерина Карасьова, Тамара Піроженко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 2. Самодіяльні ігри дитини / Катерина Карасьова, Тамара Піроженко. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 3. Ігровий простір дитини / Катерина Карасьова, Тамара Піроженко. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 4. Матеріали по провадженню освітньої технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною „Радість розвитку” / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, К. В. Карасьова, Ю. С. Манилюк, Л. І. Тищук. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2011. – 21 с.
 5. Як підготувати магістерську роботу : методичний посібник та рекомендації для студентів спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання (0101 Дошкільна освіта) ОКР «магістр» / [укладачі : Г. І. Іванюк, К. В. Карасьова]. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 92 с.
 6. Ігрова діяльність дошкільника : навчально-методичний посібник / Т. О. Піроженко, К. В. Карасьова. – К. : Генеза, 2013. – 96 с.
 7. Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу : методичні рекомендації / Т.О. Піроженко, С.О Ладивір, К.В. Карасьова та ін.; за ред. Т.О.Піроженко. – К.– Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 120 с.
 8. Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник / Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, К.В. Карасьова [та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. – К.– Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 272 с.

Автореферат дисертації 1. Карасьова К.В. Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор : автореф. дис ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Катерина Володимирівна Карасьова. – Київ : Б.в., 2008. – 19 с.

Спогади

Савченко Юрій Юрійович, заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Педагогічного інституту

Катерина Володимирівна завжди була життєрадісна, усміхнена, щира, незважаючи ні на що. Людина, з якою завжди було цікаво і жваво, оскільки своєю допитливістю і відкритістю заряджала всіх навколо. Невпинна працелюбність, бажання привнести у світ дитини кольорів, любові, смислів стали сенсом її життя. Піклуючись про кожного, забувала про себе і завжди була справжньою

Примітки