Карасьова Катерина Володимирівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Карасьова Катерина Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Освіта

1984 − 1988 рр. КГПІ ім. О. М. Горького за спеціальністю педагогіка та психологія (дошкільна). Згідно з дипломом РВ №777016 від 20.06.1988 р. присвоєно кваліфікацію − «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Методист з дошкільного виховання».

2001 − 2004 аспірантура Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України за спеціальністю 19.00.07. − педагогічна та вікова психологія

Місце роботи

Кафедра педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

1988 − 1991 − вихователь дошкільного закладу №.46.

1991 − 1994 − молодший науковий співробітник дошкільної лабораторії НДІ психології УСРСР.

1996 − 2000 − керівник депозитарного відділу ІК «Сінком».

2000 − 2002 − старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

2002 − 2006 − аспірантура Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

2006 − 2010 − старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

2008 − 2010 − 0,5 ставки в. о. доцента за сумісництвом посад на кафедрі педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту.

2011 – 2013 – 0,5 ставки в. о. старшого викладача за сумісництвом посад на кафедрі психології Педагогічного інституту.

2014 – 0,5 ставки в. о. старшого викладача за сумісництвом посад на кафедрі педагогіки і психології Педагогічного інституту.

Тема дисертації

Контакти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Самодіяльні ігри дитини / Катерина Карасьова, Тамара Піроженко. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»);

Ігровий простір дитини / Катерина Карасьова, Тамара Піроженко. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Матеріали по провадженню освітньої технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною „Радість розвитку” / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, К. В. Карасьова, Ю. С. Манилюк, Л. І. Тищук. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2011. – 21 с.;

Як підготувати магістерську роботу : методичний посібник та рекомендації для студентів спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання (0101 Дошкільна освіта) ОКР «магістр» / [укладачі : Г. І. Іванюк, К. В. Карасьова]. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 92 с.

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Експериментальна психологія, Психологія сімї.

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях