КВД/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Кожуріна Валерія Дмитрівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО АРТИСТА-СОЛІСТА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА ДО КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Участь у V Міжнародній науковій онлайн-конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти», Київ, 16 листопада 2022 року

2. Участь у VІІ Міжнародної Грінченківської наукової школи для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки».,Київ, з 14 по 18 листопада 2022 року (30 год. — 1 заліковий кредит)

3. Участь у вебінарі-презентації ресурсу «Цифрові сервіси для освіти України»,Київ, 7 грудня 2022 року.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність