Инший

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Инший, -а, -е.

и́накший. Шевч. 152. 'Милий покидає, иншої шукає. Нп. Дві в однаковому убранні, а третя в иншому . Грин. І. 112.

Иной, нѣкоторый. Инший легко робить та хороше ходить.

ВеселийСМАЙЛ.jpg


Медіа

Сучасні словники онлайн

Академічний тлумачний словник (1970—1980)

ІНШИЙ, а, е, займ. означ.

1. Який відрізняється від названого, даного; який існує, перебуває не в цьому місці, не в цих обставинах;

2.Який змінився порівняно з попереднім; не такий, як раніше; інакший.

3.Протилежний зазначеному.

4. Ще який-небудь із ряду однорідних предметів, явищ, із групи людей, об'єднаних спільною ознакою.

5. у знач. ім. інший, шого, чол.; інша, шої, жін.; інші, ших, ми.

Merriam-webster

another

1 :different or distinct from the one first considered

2 :some other

3 :being one more in addition to one or more of the same kind

Синоніми

Інший

Єнший

Инчий

Інакший

Протилежний


Підиншимкутом.jpg
Нетакой.jpg


Словник фразеологізмів

Диви́тися / гля́нути і́ншими очи́ма на кого—що.

Інакше сприймати, оцінювати кого-, що-небудь; по-іншому ставитися до когось, чогось. Грицько тепер зовсім іншими очима дивився на людей: до багачів горнувся, а на голоту дивився згорда (Панас Мирний);

Тепер Яків іншими очима дивився на перегнуту постать братової, на її спину, руки, голову і дивовижну косу (М. Стельмах);

На хвилину я спробував глянути на нього [капітана] іншими очима: адже він, що не кажи, а врятував-таки батальйон! (Н. Тихий).

Гля́нути і́ншим о́ком. Те добро, що він людям робив, примусило й людей глянути на його [нього] іншим оком (Б. Грінченко).

З і́ншого ті́ста

Не схожий на когось, не однаковий з ким-небудь. [Йосип:]

Пани б то недоторканні?.. [Дмитро (регоче):]

А звісно, вони з іншого тіста!.. (М. Кропивницький);

— Слухай, Мартохо, мені й справді подеколи здається, що жінки зовсім з іншого тіста, ніж чоловіки (Є. Гуцало)

Білаворона.jpg

Використання слова О.Курило

Замість инший , діялектично инакший, иначий, часто кажуть другий: — Запліднення пилком з другої квітки (з рукопису), — де краще: …з иншої квітки. Українське другий здебільшого значить те, що рос. «второй», і в значінні инший його б слід обминати там, де воно може плутати розуміння вислову. Приклади: — Милий покидає, иншої шукає Гр. Дві в однаковому убранні, а третя в иншому Гр. Зовсім инакша сцена Лев.—Гр. Що все тута не по-нашому, що все тута по иначому Грінч. III, 493.

Цитати

Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти - це твої дії, і немає іншого тебе. Люди сідають у швидкі поїзди, але вони вже самі не розуміють, чого шукають... . Тому вони не знають спокою і кидаються то в один бік, то в інший ... І все марно. («Мале́нький принц» Антуана де Сент-Екзюпері.)

Не займемо ми, займе хто инший. Природа не зносить порожнечі. (Дмитро Донцов)

Не такий, як инший (Дмитро Донцов)

У цей час я побачила далеко машину і стала показувати в инший бік: “Дивіться, дивіться! Хтось ідеї” (Ю. Яновський).


Зі словника української мови Бориса Грінченка за зібранням редакція журнала «Кіевская Старина»

Инший велико знає, а в мене пам’яти не має. Велико розумна.... велико здібна. К. XII. 16. Ум.

Нехай це зробить він, або хто инший. Не так пани, як підпанки, або: поки сонце зійде, то роса очі виїсть. Шевч. 154

Нехай хоч жінки ледачі посоромляться, а то ще й при йому инший таке пробовкне, щоб їх лиха година бовкала. Г. Барв. 152.

Рад був инший, що з душею з міста вихопивсь. К. ЧР. 357. Роспитаємо, та й вихопимось на свій шлях. Стор. І. 209. Вихопився ча гору. Мир. ХРВ. 274. Дріт не вихопився з жолобця. Шух. І. 280.

Цікаві факти

Наскільки нормативним є вживання літери “И” на початку слова?

Я зауважив, що редактор журналу "Ї" Тарас Возняк всюди використовує и на початку слова инший замість інший та, можливо других слів, які я не можу наразі зауважити, які згідно літературної норми мусять починаються із літери і:

Коли иншим разом від улюбленого пивного кухля цісаря відбилося вухо, та ж фірма отримала замовлення зліпити усе знову докупи.

Натомість при оплаті рахунків цісаревої і инших родичів архикняжого дому цісар був великодушним і щедрим, як, зрештою, і пізніше, коли рятував катастрофічну фінансову ситуацію родини Кісс-Шратт.

Стаття у вікіпедії присвячена літері И подає список слів які починаються з неї згідно чинного правопису (серед яких немає инший ), а також зауважує, що:

На початку слів літера и в українській мові майже ніколи не пишеться. ... Проект правопису 1999, серед іншого, пропонує вживати «и» на початку не тільки запозичених власних назв, але й українських питомих та засвоєних слів перед приголосними «н» та «р», на початку відповідних вигуків, звуконаслідувань і похідних від них утворень (икати, инакший, иний). Прихильники проекту звертають увагу на наявність у живому мовленні слів із початковим «и», а також на приклади вживання її у зазначених випадках класиками української літератури до реформи правопису 1927 р. Чи не потрафляли вам часом приклади вживання літери и напочатку слова класиками української літератури до реформи правопису 1927 р., академічні дослідження, експертні думки чи бодай спроби наукового методу на цю тему?

Нове слово на букву И: фотофакт

Хтось іще стверджує, що слова української мови не можуть починатися на букву "и"?

На додачу до призабутих форм "ирій", "индик", инший сьогодення творить і нові:

Така світлина зроблена в прибережжі Дністра на Тернопіллі