Зір

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Зір, зо́ру, м. Взоръ, взглядъ. Гляне, в’яну як від зору злої чарівниці. Млак. 4.

Сучасні словники

Тлумачення слова у сучасних словниках

Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970—1980)

ЗІР, зору, чол.

1. Одне з п'яти почуттів, органом якого є око. Найбільшої уваги потребує орган зору, бо видиме сприймання світу відбувається тільки за його допомогою (Шкільна гігієна, 1954, 61); У колибі було темно; на превелику силуу натуживши зір, здолав я розгледіти своїх товаришів (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 178); Гордій Макарович в останні роки мав уже ненадійний зір, і це не могло гарантувати його від небажаних випадковостей (Олекса Гуреїв, Новели, 1951, 54); // Здатність бачити. Коли зір і розмисел сяк-так повертають до Юри, він, нарешті, бачить своїх друзів і ворогів (Юрій Смолич, II, 1958, 55); Гострий зір чоловіка і в осінні ночі вловлював непевні тіні, що сновигали біля колишнього панського палацу (Михайло Стельмах, II, 1962, 8).

2. Спрямованість очей на кого-, що-небудь; погляд. [Матка:] Є така тут круча глибоченна, чорна, не світить туди місяць і не блищать зорі, не падав зір людських очей... (Степан Васильченко, III, 1960, 497); Зір його спинився на принесених вінках повноколосої пшениці (Яків Качура, Вибр., 1953, 255); * Образно. Глибоким зором і пером тонким він [М. Коцюбинський] слугував народові своєму (Максим Рильський, II, 1960, 89). ♦ Бачити внутрішнім зором що — відчувати що-небудь. Захоплюючись мріяннями, Федотов зривався з ліжка і образно демонстрував те, що бачив внутрішнім зором (Станіславський, Моє життя в мистецтві, 1955, 110); Втопити зір див. втопити; Глибокий зір див. глибокий; Окинути (оглянути, зміряти і т. ін.) зором кого, що — охопивши повністю поглядом, подивитися уважно на кого-, що-небудь. Майор окинув зором місцевість (Любомир Дмитерко, Обпалені.., 1962, 126); — До мене їдете? — запитав він і бистрим зором оглянув наші човни (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 421); Високос теплим зором зміряв Стецюкову постать (Натан Рибак, Зброя.., 1943, 206); Скільки сягав (сягне, огляне і т. ін.) зір — дуже далеко. Повний місяць осявав океан хребтів, що розходились у всі боки, скільки сягав зір (Олесь Гончар, III, 1959, 124).

3. Те саме, що очі. Марчевському враз запекло в грудях, у горлі; затуманився зір (Юрій Бедзик, Полки.., 1959, 141). ♦ Відводити (відвести) зір — те саме, що Відводити (відвести) очі удив. відводити). Дружина почервоніла, відвела від нього [Данила] зір (Михайло Стельмах, II, 1962, 251); Звеселяти (звеселити) зір див. звеселяти; Красувати зір див. красувати; Поле зору: а) простір, який можна охопити поглядом. Я з цікавістю розглядав птаха. Та він змахнув дужими крильми і впав до землі, немов здутий вітром. Я відразу загубив його з поля зору (Анатолій Хорунжий, Ковила, 1960, 4); Хвиля кидала кораблі, і берег гойдався перед ними, тікаючи з поля зору далекомірників (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 56); б) коло чиїхось інтересів, турбот, уваги. Справа навчання працюючої молоді завжди має бути в полі зору обкомів, райкомів партії (Радянська Україна, 28.VIII 1959, 1); Випадати з поля зору див. випадати; Точка (кут) зору — певний погляд на що-небудь, особисте ставлення до чогось. Багато спеціалістів дотримуються тієї точки зору, що хвіст і плавці є основним рушієм дельфінів та інших китоподібних (Знання та праця, 1, 1966, 6); З точки зору; Під кутом зору — з погляду кого-, чого-небудь, з того чи іншого боку. Комуніст-ленінець кожний вчинок, кожний крок у своїй діяльності розцінює з точки зору інтересів партії і народу, інтересів соціалістичної держави (Комуніст України, 8, 1964, 41); Звичайно, з точки зору старого кавалериста Катерина робила багато помилок (Микола Руденко, Остання шабля, 1959, 227); Марксизм-ленінізм художник засвоює для того, щоб розглядати явища дійсності, суспільства, самого мистецтва під кутом зору діалектичного та історичного матеріалізму (Радянське літературознавство, 3, 1958, 21).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 3, 1972. — Стор. 576.


Фразеологічний словник української мови

ЗІР

випада́ти / ви́пасти з по́ля зо́ру. Залишатися непобаченим. — Ну, Леоніде Павловичу,— кокетуючи, ніби зніяковів Діденко і навіть опустив голову, але так, що Людмила не випала з поля зору.— Яке це має значення! (А. Головко).

випуска́ти / ви́пустити з по́ля зо́ру кого, що. 1. Переставати бачити кого-, що-небудь. Вони (Іван Ілліч та Ада) впізнали мене, всміхнулись так, наче тільки мене й хотіли бачити отут, усамітнившись, і я, ступивши два кроки назад, уже випустив їх із поля зору (Є. Гуцало). 2. Переставати стежити за ким-, чим-небудь; послаблювати увагу до кого-, чого-небудь. Пан Кшивокольський ніколи не випускав Олекси Довбуша з поля зору (Г. Хоткевич). 3. що. Не враховувати чого-небудь, забувати про щось. Нероздільну єдність об’єктивного і суб’єктивного, історичного і психологічного, епічного і ліричного моментів аж ніяк не можна випускати з поля зору (Л. Новиченко); — Докія Миколаївна не могла зовсім випустити з поля зору тонких психологічних особливостей складної натури свого сина (З газети).

впива́тися / впи́тися (вп’ясти́ся) очи́ма (по́глядом, зо́ром) в кого—що, перев. несхв. Пильно, не відриваючись, дивитися на кого-, що-небудь. Сафрон темними, без блиску, очима впивається в Тимофія і говорить якомога спокійніше і голосно (М. Стельмах); Жалібно-переляканими очима, крадучися, оглядались опришки, впиваючися зором в кожну темнішу від других пляму, в кожну групу дерев (Г. Хоткевич); (Хведоска:) Раз по раз, каже, як тільки він увійде в церкву, то так і ввіп’ється в мене очима (М. Кропивницький); Товариш уп’явся очима в простір (О. Ольжич); Гайдук знову вийшов з-за столу, затис підборіддя Світличної поміж пальцями, впився поглядом у її очі (А. Дімаров).

кут зо́ру. Певний погляд на ті чи інші явища, певне розуміння чогось, певна позиція в чомусь. У кращих творах першої збірки В. Симоненка вже є вагома поетична думка, певна позиція, свій кут зору на описуване (З журналу). під куто́м зо́ру яким, чого. Світову філософію художник засвоює для того, щоб розглядати явища дійсності під іншим кутом зору (З журналу).

(ні́би) лови́ти очи́ма (по́глядом, зо́ром і т. ін.) кого, що. Пильно дивитися на кого-, що-небудь. Роман зістався (зостався) далеко позаду і тільки.. ніби ловив очима кінці червоних стрічок на Соломіїних плечах (І. Нечуй-Левицький).

обво́дити / обвести́ очи́ма (по́глядом, зо́ром і т. ін.) кого, що, де. Оглядати кого-, що-небудь, дивитися на когось, на щось; роздивлятися. Настя обводить очима шкільні стінки. В очах — сльози. Прощається (С. Васильченко); — Чи не завадив я вам? Так неждано і негадано потрапив,— обводить очима і людей, і стіни кімнатки (М. Стельмах); Вона обводить поглядом усіх присутніх (Д. Ткач); Інколи він відривається від книжки, обводить поглядом величезну кімнату (І. Багмут); — Скажіть мені, що це? Правда? — Правда,— сказав Щорс і повільно обвів очима всіх.— Раз у тисячу років куля не повинна брати людину. Це безсмертя (О. Довженко); Привітавшись з матір’ю, він обвів очима рідну хату (А. Шиян); Стулила (Тоня) злісно губи, обвела навкруги тоскним поглядом (С. Васильченко); Збігла (дівчина) по східцях униз, обвела поглядом зал і завмерла (Л. Дмитерко); Данило обвів поглядом навколо (А. Хижняк); Рустем .. обвів обма́цувати (ма́цати) / обма́цати (пома́цати) очи́ма (по́глядом, зо́ром і т. ін) кого, що, якими (яким). Пильно, уважно, з неприхованим інтересом оглядати кого-, що-небудь. Люди зупиняються й обмацують мене очима, немов дефіцитний крам (Я. Качура); На ґанку вже стояв Антон Кужель і допитливо обмацував очима прибулих (П. Панч); — Не стояти ж мені на зруйнованому тротуарі, де тебе кожен обмацує цікавими очима (П. Колесник); Купці в сукняних чумарках і чоботях пляшками обмацували поглядом в’юки (З. Тулуб); Пройшов річковик у білому кітелі. І так само нахабно обмацав очима Іринину статуру (Ю. Мушкетик); Володимир Вікторович глянув Олексієві у вічі, обмацав усього хлопця одним поглядом (В. Логвиненко); Пряхін потис руку Багричу, помацавши його настороженими очима (Л. Дмитерко).

обпіка́ти (обпа́лювати, опіка́ти і т. ін. ) / обпекти́ (обпали́ти, опекти́ і т. ін.) (свої́м) по́глядом (очи́ма, зо́ром) яким (якими), кого, рідше що. Пильно дивитися на когось, на щось, виражаючи своє ставлення (перев. негативне). Його обминали з острахом, обпікали недружелюбними поглядами (Ю. Збанацький); Степан постояв ще трохи на порозі, обпікаючи їх гарячими очима (В. Кучер); Козаки знов зиркнули на Бжеського, опалюючи його важким від зненависті поглядом (З. Тулуб); Вони (полонені вороги) ідуть понуро, звісивши голови додолу, відчувають, що десятки очей опікають їх своїм грізним зором (П. Воронько); Підійшла до нього (чоловіка) впритул, поставила чемоданчик на дорогу, мовчки обпекла його поглядом (П. Загребельний); — Крадена (хустка)? — спитав дядько. — Піди ти тепер украдь! — обпекла його злим поглядом циганка й пішла геть (Григір Тютюнник); Опустив (сержант) голову і,

па́сти очи́ма (о́ком, зо́ром, по́глядом) кого, що, на кого—що, за ким—чим, в що і без додатка. Дуже пильно стежити за ким-, чим-небудь або здійснювати контроль, нагляд за кимсь. Все нишпорить (в’язень) очима по стінах загорожі. Так і паси його очима, бо незчуєшся, як не стане (В. Винниченко); Після першої спроби більше не приставав (слідчий), лише пас очима оддалік та дослухався до розмов одним вухом (І. Багряний); Полю просо за током, а він мене пасе оком (Укр.. присл..); Хоч оба (обидва) ми з братом Митродором І день і ніч довкола пасли зором, В монастирі ще панував спокій (І. Франко); Він би й пішов звідси з великою охотою, та як підеш, коли, здається, кожне так і дивиться на тебе, не спускає очей, а найперше — Пистина Майорчик пасе поглядом (Є. Гуцало); // Дивитися на що-небудь, розглядати. Держачи руки під кожухом, очима пасу на всі боки (І. Франко); Ступаючи з ломакою попереду, він зухвало пас очима в глитайські двори (О. Го

поглина́ти очи́ма (по́глядом, зо́ром і т. ін.) кого, що. Жадібно, з напруженою увагою дивитися на кого-, що-небудь. Кузь аж ахнув, побачивши таку розкіш (тютюн). Поглинав багатство очима та все промовляв: — Божже ж мій, які добрі люди є на світі! (Григорій Тютюнник).

по́ле зо́ру. 1. Простір, який можна охопити поглядом; видимість. Дуб зникає з поля зору (І. Багмут); Я з цікавістю розглядав птаха. Та він змахнув дужими крильми і впав до землі. Я відразу загубив його з поля зору (А. Хорунжий). 2. Коло інтересів, предмет діяльності. Чому в цій ліриці таке звужене поле зору автора..? (Л. Новиченко). у по́лі зо́ру. Справа навчання працюючої молоді завжди має бути в полі зору держави (З газети); Питання пропаганди передового досвіду завжди в полі зору працівників міністерства (З журналу).

прикипа́ти / прикипі́ти очи́ма (по́глядом, зо́ром) до кого—чого. Пильно, уважно дивитися на кого-, що-небудь. Настя швидко присіла на траву, обережно взяла фото, поклала його на долоню і прикипіла поглядом до Наталиного обличчя (В. Собко); Роксолана, обернувшись до порога, зразу зрозуміла, до кого зором прикипів цей велетень. Бо ж дивились на Ярину Подолянку всі (О. Ільченко); // тільки до чого. Зосереджено читати щось. Інколи він відривається від книжки, обводить поглядом величезну кімнату спальні і знову прикипає очима до сторінки (І. Багмут); Беручи до рук газету, він одразу ж прикипав очима не до того широкого розділу, де писалось про міжнародні події. Його, мов магнітом, тягли відомості під заголовком “Боротьба з голодом” (Ю. Збанацький). прикипі́ти я́нгольськими очи́ма. Всі втупилися поглядами у цю маленьку блискучу кульку, навіть престарий Лаврін Червінка прикипів до неї .. янгольськими очима (Ю. Щербак);

припа́сти очи́ма (зо́ром, по́глядом) до кого—чого. Задивитися на когось—щось, замилуватися ким-, чим-небудь. Жінка підійшла до великої карти на стіні і зором припала до ясної зірки (В. Кучер); Перевів (Сахновський) на Наталку погляд.— Трохи литка виглядає в ажурній панчішці,— припав до неї поглядом (А. Головко).

пройма́ти / пройня́ти о́ком (очи́ма, зо́ром, по́глядом) кого. Суворо, різко дивитися на кого-небудь. Очима проймає!.. Коли б міг, то очима лизнув (Укр.. присл..); Там ангел помсти злий, суворий дух темниці, Проймав мене знов зором огневим (Леся Українка); Іван підсунув під лавку кошик, і машиністу нема куди ноги поставити. Але він лише подивився на Івана, пройняв його оком наскрізь (С. Чорнобривець).

пройти́ / прохо́дити пе́ред очи́ма (зо́ром). Зримо поставати в уяві, детально уявлятися (про образи, пережиті події й т. ін.). Йому пригадалися давні літа.. Перед очима пройшло власне життя — в огні, в тривогах, .. в нестатках (І. Микитенко).

скида́ти / ски́нути о́ком (очи́ма, по́глядом, зо́ром і т. ін.) на кого—що і без додатка. Дивитися, поглядати на кого-, що-небудь, не затримуючись довго. Іван або Каленик скидали оком на його руки (М. Коцюбинський); Жінки мали велику цікавість до Єльки, але .. з хапливою крадливістю скидали поглядами на цю високошию .. обраницю (О. Гончар); — Мушу зачинити вікно, бо роботи не буде. — Бекеш лукаво скинув оком на Ровдича (Є. Куртяк); — А скільки вас,— питає становий.— Та скільки ж? — обізвався передній, волосний писар, скинувши очима на купку товаришів-гласних (Панас Мирний); — Але де вона (Маріора)? — скинув Замфір очима по винограднику (М. Коцюбинський); Він з ненавистю скинув гострим зором усю світлицю (М. Стельмах). ски́нути оченя́тами. Дівчина сміливо скинула на нього оченятами і, вихопивши з води жердину, пустотливо простягла на берег: — Хапай, служаивий, бо втону! (О. Гончар). скида́ти / с

спопеля́ти / спопели́ти очи́ма (зо́ром) кого. Дуже гнівно, презирливо дивитися на кого-небудь. Підігріваючи себе своїми ж жалісливими й гнівними словами, він спопеляв бідного Костянтина Павловича помутнілими від обурення очима (В. Козаченко); — Як вас величати? — спитав винахідник Жора, спопеляючи очима Джо Дассена на кофтинці феї (А. Крижанівський); Чому ти .. не спопелив зрадливця своїм зором? (М. Нагнибіда).

стоя́ти на то́чці зо́ру якій. Поділяти певні погляди, дотримуватися якоїсь думки, відомих уявлень тощо. Автор, стоячи на тій точці зору, що проблема перекладу — лінгвістична проблема, .. ігнорує .. особливості художнього перекладу (М. Рильський).

то́чка зо́ру кого, чия. Певний погляд на що-небудь, розуміння чогось. — І коли взяти до уваги точку зору Ірини Леопольдівни, то багато сільських десятикласників залишиться поза вузами (Григорій Тютюнник). з то́чки зо́ру чиєї, чого. І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки настійливості Лукії Назарівни і мають з її точки зору значення принципове (О. Гончар); Дельфіни — надзвичайно цікавий об’єкт з точки зору біоніки, біохімії, гідромеханіки, акустики (З журналу).

трима́ти (держа́ти) в по́лі зо́ру що, книжн. Постійно зважати на що-небудь, не випускати з уваги чогось. Жінки весь час тримають у полі зору той свій орієнтир, засльозеними від вітру очима окидають далеч та рештки станції, де, за їхнім припущенням, має бути польовий госпіталь (О. Гончар); Адміністрація підприємства постійно тримає у полі зору питання механізації та автоматизації виробництва, поліпшення якості продукції (З газети).


Словник синонімів

ЗІР (здатність бачити) бачення; (очей) погляд; П. очі.


Словник іншомовних слів

БІНОКУЛЯРНИЙ ЗІР - бачення двома очима.


Медичний словник

Нечіткий зір, погіршення зору

Симптоми, пов'язані з погіршенням зору:

 • Зміна зору
 • поганий зір
 • падіння зору
 • неясність зору
 • пелена перед очима

Погіршення зору - відсутність гостроти зору в результаті нездатності бачити дрібні деталі. Погіршення зору може бути результатом вроджених порушень наприклад, короткозорості або далекозорості, які вимагають носіння коригуючих лінз (очок), або може свідчити про наявність хвороби очей. Погіршення зору також може бути ознакою численних умов, які прямо не стосуються очей, таких як мігрень або інсульт. Деякі препарати можуть призвести до тимчасової пелені передочима, як побічного ефекту.

Захворювання, які можуть викликати погіршення зору

 • Астигматизм
 • Пухлина мозку
 • Катаракта
 • Далекозорість
 • Глаукома
 • Кератоконус
 • Дегенерація жовтої плями
 • Мігрень
 • Короткозорість
 • Неврит зорового нерва• Пресбіопія
 • Відшарування сітківки
 • Удар
 • Транзиторна ішемічна атака

Можливі причини погіршення зору

 • Крововилив в око
 • Конвергенція недостатність
 • Рогівки стирання
 • Діабетична ретинопатія
 • Очна інфекція
 • Сторонній предмет в оці
 • Неправильний підбір окулярів або лінз
 • Ірит
 • Кератит
 • Медпрепарати
 • Склерит
 • Скроневий артеріїт
 • Травми очей або голови

До якого лікаря звертатися при погіршенні зору

 • офтальмолог (окуліст)
 • офтальмохірург


Низький зір

При катаракті хворий поступово перестає бачити, як удалину, так і поблизу. Це пов'язано з помутнінням в шарах кришталика, який стає непрозорим для світла. У просвіті зіниці у хворого може відзначатися сірий рефлекс. При цьому зниження зору протікає безболісно.


Іншомовні словники

Vision

noun 1. the act or power of sensing with the eyes; sight.

2. the act or power of anticipating that which will or may come to be: prophetic vision; the vision of an entrepreneur.

3. an experience in which a personage, thing, or event appears vividly or credibly to the mind, although not actually present, often under the influence of a divine or other agency: a heavenly messenger appearing in a vision. Compare hallucination ( def 1 ).

4. something seen or otherwise perceived during such an experience: The vision revealed its message.

5. a vivid, imaginative conception or anticipation: visions of wealth and glory.


Vision

1

a : something seen in a dream, trance, or ecstasy; especially : a supernatural appearance that conveys a revelation
b : a thought, concept, or object formed by the imagination
c : a manifestation to the senses of something immaterial <look, not at visions, but at realities — Edith Wharton>

2

a : the act or power of imagination
b (1) : mode of seeing or conceiving (2) : unusual discernment or foresight <a person of vision>
c : direct mystical awareness of the supernatural usually in visible form


3

a : the act or power of seeing : sight
b : the special sense by which the qualities of an object (as color, luminosity, shape, and size) constituting its appearance are perceived through a process in which light rays entering the eye are transformed by the retina into electrical signals that are transmitted to the brain via the optic nerve

4

a : something seen
b : a lovely or charming sight
 • visional adjective
 • visionally adverb


Цікаві факти

 • Всі діти народжуються з сіро-блакитними очима, оскільки на момент народження в райдужці (ірисці) ще відсутній пігмент. Колір райдужки формується до першого року життя дитини.
 • Всі діти народжуються далекозорими.
 • Кришталик в оці швидше кращого фотооб’єктива у світі.
 • Очі ніколи не мерзнуть, бо в них немає нервових закінчень, чутливих до холоду.
 • Око кита важить біля 1 кг (око дорослої людини, наприклад, -7 г).
 • Райдужна оболонка очей у кожної людини індивідуальна. Тому в деяких місцях поряд з паспортним контролем діє пропускний пункт, де визначають особистість людини за райдужною оболонкою його очей.
 • На Землі живе приблизно 1% людей, колір райдужки лівого і правого очей яких відрізняється.
 • Найпильнішим представником комах є бабка – вона здатна розрізняти предмети розміром з бісеринку на відстані в1 м. Око бабки сприймає 300 зображень на секунду (око людини, наприклад, – 24 зображення).
 • Кози, вівці і мангусти мають прямокутні зіниці.
 • Чхнути з відкритими очима неможливо.
 • Очі більше стомлюються від повільного читання, ніж від швидкого.
 • У кішки очі світяться у темряві через те, що у неї під сітківкою знаходиться спеціальна відбивна оболонка. Вона дозволяє тварині бачити навколишні предмети при освітленості в шість разів меншою, ніж потрібно людині.
 • Для того щоб зняти все, що людина бачить тільки за один день, необхідно 19 км/плівки.
 • У страуса очі за обсягом більше його мозку.
 • Найрідкісніший колір очей – зелений. Його мають тільки 2% людей.
 • Кішки розрізняють 25 відтінків сірого кольору.
 • У звірів-хижаків очі розташовані на передній частині морди, щоб бачити жертву. У травоїдних – по обидва боки голови, щоб бачити ворога.
 • Найбільша кількість темнооких людей проживає в Туреччині і Португалії, а світлооких – у Фінляндії та Швеції.
 • Собаки чітко бачать синій і фіолетовий кольори, але не розрізняють червоний, помаранчевий і жовтий.
 • Крокодили, поїдаючи м’ясо, плачуть, виводячи таким чином надлишок солей з організму.
 • Рухи очей хамелеона абсолютно незалежні один від одного: одне око може дивитися вперед, інше – в бік.
 • Креветки-богомоли бачать одночасно в оптичному, інфрачервоному, ультрафіолетовому, а також у поляризаційному світлі. Людині для того, щоб бачити у всіх цих діапазонах, потрібно близько100 кгспеціальной електронної апаратури.
 • Зір впливає на тривалість життя людини: чим краще зір, тим довше життя. Поганий зір суттєво знижує активність людини, що призводить до серцево-судинних захворювань і діабету.
 • Серед всіх органів чуття - очі займають особливе місце. До 80% інформації, одержуваної організмом з поза проходить через очі.
 • Відомо, що Григорій Распутін тренував виразність свого погляду, його жорсткість і силу, щоб самоствердитися в спілкуванні з людьми. А імператор Август мріяв, щоб оточуючі знаходили в його погляді надприродну силу.
 • Наш колір очей дає інформацію про спадковість. Наприклад, блакитний колір очей зустрічається частіше в північних регіонах, коричневий - у місцях з помірним кліматом, а чорний - у районі екватора.
 • При денному світлі або занадто сильному холоді колір очей у людини може змінюватися.
 • «Міцубісі електрик» розробив електронне око на мікросхемі, який вже використовується в деяких виробах. Це око володіє такими ж функціями, як і людське око.
 • Найпростіша гімнастика для очей: «Метелик». Часто-часто поморгайте. Виявляється, перед монітором очі лінуються і перестають моргати, а це шкодить нашому зору.
 • Людське око розрізняє лише сім основних кольорів - червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Але крім цього, очі звичайної людини здатні розрізнити до ста тисяч відтінків, а очі професіонала (наприклад художника) до мільйона відтінків.
 • Рекорд: Бразилець вміє витріщати очі на 10 мм. Це людина раніше працював на комерційному атракціоні з привидами, де він лякав відвідувачів. Однак тепер він шукає світового визнання своїх здібностей і хоче потрапити до книги рекордів Гінесса.
 • Занадто вузький одяг негативно впливає на зір. Він порушує кровообіг, а це позначається на очах.
 • Людина - єдина істота, що має білки очей. Навіть у мавп очі зовсім чорні. Це робить можливість визначати по очах чужі наміри й емоції виключно людською привілеєм. По очах мавпи зовсім неможливо зрозуміти не тільки її почуття, але навіть і напрямок її погляду.
 • Індійські йоги лікують очі, дивлячись на сонце, зірки і місяць. Вони вважають, що немає світла, рівного за силою сонячного. Сонячні промені оживляють зір, прискорюють циркуляцію крові, нейтралізують інфекції. Йоги рекомендують дивитися на сонце вранці, коли воно не вкрите хмарами, очима, широко відкритими, але ослабленими так довго, як можливо чи поки на очах не з'являться сльози. Найкраще цю вправу виконувати на сході або заході сонця. Але не слід дивитися на нього в полудень.
 • Психологи з'ясували, що нас приваблює в незнайомих людей. Виявляється найчастіше нас приваблюють блискучі очі, що випромінюють будь-які емоції.
 • Комп'ютерами майбутнього можна буде керувати рухами очей. А не мишею і клавіатурою, як зараз. Вчені Лодндонского коледжу розробляють технологію, яка дозволить стежити за рухом зіниці і аналізувати механізм людського зору.
 • Коли зір працює з великими перевантаженнями, то настає загальна перевтома організму, що рівносильно стресу. Звідси - і головний біль і відчуття втоми. Очі тих, хто працюють з комп'ютерами, напружені сильніше, ніж у працюючого з друкованим текстом.
 • Око повертається 6 очними м'язами. Вони забезпечують рухливість очам у всіх напрямках. Завдяки чому, ми швидко фіксуємо одну точку предмета за одною, оцінюючи відстані до предметів.
 • Грецькі філософи, вважали, що блакитні очі зобов'язані своїм походженням вогню. Грецьку богиню мудрості часто називали «блакитноока».
 • Кішка здатна ясно бачити навколишні предмети при освітленості в шість разів менше тієї, що потрібна людині. У кішки під сітківкою знаходиться спеціальна відбивна оболонка. Через це її очі світяться в темряві.
 • Найпростіший спосіб відрізнити звіра-вегетаріанця від хижака такий: у хижаків очі розташовані на передній частині морди, щоб бачити жертву. У вегетаріанців - по обидві сторони голови, щоб бачити ворога.


Ілюстрації

Глаз.jpg Таблица зрения.jpg Гімнастика для очей.jpg

Медіа

Див. також

Зір

Зір людини

Як покращити зір