Зотова Тетяна Юріївна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Зотова Тетяна Юріївна

Рік вступу

2017

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Українські воєводства в системі парламентаризму Речі Посполитої в 1569-1609 рр.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Михайловський Віталій Миколайович, доктор історичних наук, доцент.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Конституції Варшавського сейму 1581 року як джерело до історії функціонування парламентаризму на українських землях / Т. Зотова // Київські історичні студії. - 2018. - № 2. - С. 36-41

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

В період з 08.11.2017 по 10.11.2017 участь в міжнародній конференції на тему «Pzemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji Małopolskiej w epoce nowoźytnej», Polska Akademia Umiejętności (м. Краков). Доповідь на тему «Позиція Волинської шляхти на сеймі 1595 року». Тези доповіді опубліковані в збірнику конференції «Pzemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji Małopolskiej w epoce nowoźytnej».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність