Заліщук Володимир Ігорович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Photo 2022-06-15 15-54-22.jpg
Photo 2023-06-12 20-14-52.jpg


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Заліщук Володимир Ігорович

Рік вступу

До аспірантури - 2019

Спеціальність

032. Історія та археологія. Всесвітня історія

Тема наукового дослідження

Молдавське національне відродження у Бессарабії (1905-1918 рр.): культурницький, конфесійний та політичний аспекти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Надтока Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

«Трансформація системи адміністративно-територіального управління Бессарабії у складі російської імперії у ХІХ столітті». (Підготовлено до друку).

«Народна освіта в контексті молдавського національного відродження в часи російської революції 1905 – 1907 років (за матеріалами «Кишинівських єпархіальних відомостей»)» (Підготовлено до друку).

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень»

Участь у IV Всеукраїнській науковій конференції «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії»

Участь у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах». Подано та надруковано тезу на тему «Особливості дистанційного викладання історії» у міжнародному електронному науково-практичному журналі "WayScience".

Photo 2022-06-15 16-07-59.jpg

Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції юридичного та історичного спрямування «Актуальні дослідження правової та історичної науки» від 14 квітня 2021 року (м. Тернопіль). Тема доповіді: «Освітня політика Російської імперії у Бессарабській губернії в ХІХ столітті. Спроба русифікації».

Участь у науково-практичній конференції «XXIV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «РОДЗИНКА ‒ 2022» (м. Черкаси, 27 - 28 квітня 2022 р.) на тему: «Спроба введення загальної початкової освіти на державному рівні в 1905 – 1907 роках у Бессарабській губернії».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Програма Еrasmus+ "State-international-public European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність