Загутіна-Візер Яна Юріївна портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Загутіна-Візер Яна Юріївна

ORCID: 0009-0006-7232-1577

Рік вступу

Рік вступу: 2022

Спеціальність

Спеціальність Соціальна робота 231 Аспірантура

Тема наукового дослідження

Витяг Zag.jpg

Тема наукового дослідження: "Міждисциплінарна взаємодія у соціально-педагогічній роботі з молодшими школярами з особливими освітніми потребами"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Науковий керівник Денисюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1.Загутіна-Візер Я. Ю., Денисюк О. М. Готовність до ефективної співпраці фахівців команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат: матеріали ІІI Всеукраїнської міждисциплінарної наук.-практ. конф., з міжнародною участю, 23-24 квітня 2023 р. на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. С. 124 – 129. URL: https://drive.google.com/file/d/1kf6__MEWm7TJijEjTM_ISeSq_kWku8IY/view?usp=sharing

2.Загутіна-Візер Я. Ю., Денисюк О. М. Готовність фахівців до міждисциплінарної взаємодії у соціально-педагогічній роботі з молодшими школярами з особливими освітніми потребами. Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. для молодих вчених 25.травня 2023р. С. 223 - 225. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/2023/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_2023.pdf 3.Загутіна-Візер Я. Ю. Складові ефективної міждисциплінарної взаємодії спеціалістів в інклюзивному закладі освіти. "Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти": V Всеукраїнська наук.-практич. Інтернет-конф., 25-26 жовтня 2023 року на базі кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету. С. 15 – 19. URL:https://drive.google.com/file/d/1EY7Qh7wZCjdrrZJslBUOYFTARQ0PORWb/view?usp=drive_link

4.Денисюк О. М. , Загутіна-Візер Я. Ю. Ефективна міждисциплінарна взаємодія фахівців в інклюзивному середовищі закладу освіти. «Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи»: ІІ Міжнародна наук.-практич. конф., 4 квітня 2024 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. С. 138 – 141. URL: http://eprints.zu.edu.ua/39465/

5. Загутіна-Візер Я.Ю., Денисюк О.М. Міждисциплінарна взаємодія фахівців команди супроводу учнів з ООП в освітньому середовищі: матеріали ІV Всеукраїнської міждисциплінарної наук.-практич. конф. з міжнародною участю: «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ІДЕЯ, СТРАТЕГІЯ, РЕЗУЛЬТАТ» 25 квітня 2024 р. на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. С.93 – 96. URL:https://drive.google.com/file/d/1Ms0PebYS9C360pan4SWFk5r08WMe3hKH/view

6.Загутіна-Візер Я.Ю. Міждисциплінарна взаємодія фахівців в інклюзивному закладі освіти: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади» 04 червня 2024 р. на базі Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. С. … URL:

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Загутіна-Візер Я. Ю., Денисюк О. М. Принципи міждисциплінарної взаємодії фахівців команди супроводу молодших школярів з особливими освітніми потребами. ВВІЧЛИВІСТЬ. HUMANITAS № 2 /2023р. С. 38 – 44. URL: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/humanitas/article/view/1166/1082

Статті у закордонних виданнях

Zahutina-Vizer Y. International experience of interdisci-plinary cooperation among team members supporting pupils with special educational needs in an inclusive environment. Moderní aspekty vědy: XXXVIII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. str. 399. p. 83 – 99.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6895b96398&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1784977050427829517&th=18c5832b8ef9ad0d&view=att&disp=inline

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

ABCD-FD5594-00A4.jpg
2174.jpg
Сертифікат 198.jpg
Загутіна-Візер Я..jpg
Ніжин.jpg
Гнатюка.jpg
1006.jpg
1106.jpg
НУШ.jpg
Загутіна-Візер.jpg
Наука про навчання.jpg
ABCD.jpg
Сертифікат Жит.jpg
Заг Захист прав.jpg
Заг Жит.jpg
Жит 13.05..jpg
 1. Гостьова лекція методиста відділу методичного забезпечення соціальної роботи Київського міського центру соціальних служб Остролуцької Л.І. «Суб’єкти соціально-реабілітаційної діяльності з особами з інвалідністю різних вікових груп». Київський університет імені Бориса Грінченко. Формат онлайн. (07.10.22);
 2. Адвокаційна розмова «Готуючись до Дня захисників та захисниць України, вчимося обирати доречні слова і подарунки». Київський університет імені Бориса Грінченко. Формат онлайн. (12.10.22);
 3. VIII Міжнародний конгрес «ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ», організований Інститутом спеціальної педагогіки психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Формат онлайн. (20.10.22);
 4. IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ", яка відбулася 26-27 жовтня 2022 року на базі кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 5. Вебінар «Ключові навички дітей шкільного віку у воєнні часи. Як навчити дітей безпечної поведінки», Stop-sexтинг, Служба захисту дітей. Формат онлайн. (21.10.22);
 6. Вебінар «Кращі практики в роботі центрів/секторів захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали, або стали свідками насильства, за моделлю «Барнахаус". Формат онлайн. (25.11.2022);
 7. XXII Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Формат онлайн. (01.12.2022);
 8. Відділ навчально-методичної роботи та дистанційної освіти, вебінар «Допомога батькам дітей з ООП в умовах воєнного стану» Формат онлайн. (08.12.2022);
 9. Онлайн курс "Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах багатовимірна імерсивна модель ". Формат онлайн. (листопад 2022 - січень 2023);
 10. Участь у гостьовій лекції від Людмили Пони, начальника відділу методичного забезпечення соціальної роботи та підвищення професійних компетенцій працівників надавачів соціальних послуг Черкаського обласного центру соціальних служб, залученого тренера Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині», експерта з організації соціальної роботи в громаді в програмі U – LEAD з Європою, на тему «Міждисциплінарна взаємодія у соціальній роботі» Формат онлайн (10.02.2023).
 11. Підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського семінару - практикуму "Психолого-педагогічний підхід у освітній діяльності дітей з особливими освітніми потребами". Формат онлайн (22.02.2023);
 12. Участь у воркшоп «Особливості роботи з дітьми та підлітками в умовах війни: виклики та можливості» від Катерини ПУХИ, керівника відділу програм із захисту дітей дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), кандидата педагогічних наук, практичного психолога, травмафркусованого когнітивно-поведінкового терапевта, випускниці спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Формат онлайн. (29.03.2023);
 13. Участь у ІІI Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції з міжнародною участю: «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ІДЕЯ, СТРАТЕГІЯ, РЕЗУЛЬТАТ» 23-24 квітня 2023 р. на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з публікацією тез на тему: «Готовність до ефективної співпраці фахівців команди супроводу дітей з ООП».
 14. Підвищення кваліфікації на базі Центру післядипломної освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка відповідно до вимог Постанови КМ України від 21.08.2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» за обраною освітньою програмою під час ІІI Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичній конференції з міжнародною участю: «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ІДЕЯ, СТРАТЕГІЯ, РЕЗУЛЬТАТ» 23-24 квітня 2023 р. на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 15. Участь у гостьовій онлайн-лекції «МЕТОД ХІБУКІ ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДИТЯЧОЮ ТРАВМОЮ», яку провела Дафна Шарон-Максімов на базі Кафедри соціальної роботи та психології факультету соціальних наук Національного університету «Запорізька політехніка» Формат онлайн. (10.05.2023);
 16. Походження курсу: «Вища школа освітнього менеджменту: Система забезпечення якості освіти: Нова українська школа», Цифрове видавництво Експертус. 01 квітня 2023 — 31 травня 2023;
 17. Участь у якості слухача у Всеукраїнській онлайн конференції з підвищенням кваліфікації: «Використання освітніх технологій у ЗЗСО: теорія та практика» на платформі «Онлайнові курси підвищення кваліфікації вчителів від «ІППО». Формат онлайн. (21.05.2023);
 18. Участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції для молодих науковців «НАУКОВИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ». (онлайн, 25.05.2023) з публікацією тез на тему:"ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ ДО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ";
 19. Участь у якості слухача у Всеукраїнському заході з безпеки онлайн до міжнародного дня захисту дітей. Формат онлайн. (01.06.2023);
 20. Участь у якості слухача у Всеукраїнській онлайн конференції з підвищенням кваліфікації: «Підтримка дітей з ООП в освітньому процесі. Партнерська взаємодія та співпраця з батьками» на платформі «Онлайнові курси підвищення кваліфікації вчителів від «ІППО». Формат онлайн. (03-04 червня 2023).
 21. Участь у V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції "Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти" (25-26 жовтня 2023).
 22. Походження курсу: "Наука про навчання:Що має знати кожен вчитель? Teachers Cjllege (Колумбійський університет, США)", наданий через платформу Prometheus" (12.11.2023).
 23. Участь у вебінарі за темою: "Інклюзивне навчання: інструмент налагодження взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами", Київський палац дітей та юнацтва. Формат онлайн. (15.11.2023).
 24. Участь у V Всеукраїнській наук.-практич. Інтернет-конф. "Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти", 25-26 жовтня 2023 року на базі кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету з публікацією тез на тему: "Складові ефективної міждисциплінарної взаємодії спеціалістів в інклюзивному закладі освіти" (англійською мовою). URL:https://drive.google.com/file/d/1EY7Qh7wZCjdrrZJslBUOYFTARQ0PORWb/view?usp=drive_link.
 25. Участь в інтерактивному методологічному он-лайн семінарі молодих дослідників «КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» 27-28 листопада 2023 року на базі Житомирський державний університет імені Івана Франка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава) Міжрегіональна Академія управління персоналом ГО «Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"» з поданням доповіді на тему: «КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМАНДИ СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ».
 26. Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбулася 11 квітня 2024 року, м. Кам’янець-Подільський, з поданням доповіді на тему: «Організація електронного навчання як складової практичної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах воєнного стану".
 27. Участь у міжнародній науковій конференції «ЧОТИРНАДЦЯТІ СІВЕРЯНСЬКІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ» , яка відбулася 26 квітня 2024 року, м. Чернігів, з поданням доповіді на тему: «Досвід міждисциплінарної взаємодії в інклюзивних закладах освіти Італії".
 28. Походження курсу: "Захист прав людей з інвалідністю", наданий через платформу Prometheus" (16.04.2024).
 29. Підвищення кваліфікації на базі Центру післядипломної освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка відповідно до вимог Постанови КМ України від 21.08.2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» за обраною освітньою програмою під час ІІI Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичній конференції з міжнародною участю: «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ІДЕЯ, СТРАТЕГІЯ, РЕЗУЛЬТАТ» з 29 квітня по 13 травня 2024 р. на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність