Заботнова Мирослава Василівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Заботнова Мирослава Василівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

"Комунікативні функції англомовних мемів у політичному інтернет-дискурсі"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Якуба Валентина Володимирівна, завідувач кафедри англійської філології та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент

Обґрунтування теми дослідження

Обґрунтування теми дослідження на тему:"Комунікативні функції англомоіних мемів у політичному інтернет-дискурсі"

Громадська активність

1. Член наукової організації: «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

2. Член професійного об'єднання "Асоціація вчителів англійської мови - ТІСОЛ-Україна" (TESOL-Ukraine).

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Mental Spaces as a Way of Memes’ Implementation in Political Discourse. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70) № 4. Київ, 2020. Файл:MENTAL SPACES AS A WAY OF MEMES’ IMPLEMENTATION.pdf

2. Textuality of Internet Memes in English Political Discourse. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Вип. № 48. Серія: «Філологія». Одеса, 2021. С. 66-69 (DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.48-1.16) Файл:Textuality of Internet Memes.pdf

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що не входять до переліку фахових видань

1.Internet Memes Semiotics in English Political Discourse. Філологічні студії. Збірник наукових праць. Випуск 15, 2021. С. 20-29 (doi.org/10.28925/2311-2425.2021.153) Файл:Studia Philologica 2020.pdf

2. Інтернет-меми як засіб реалізації стратегічної комунікації. Studia Philologica. Філологічні студії. Збірник наукових праць. Випуск 17, 2021. 30-38. (doi.org/10.28925/2311-2425.2021.174) Файл:Studia Philologica.pdf

Участь у конференціях

1. Інтернет-меми у політичному дискурсі як спосіб формування ментальних просторів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень». Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2020 Файл:Інтернет-меми у політичному дискурсі як спосіб формування ментальних просторів.pdf

2. The University of Alabama: Languages Conference, the report on the topic "Semiotics of Internet Memes in American Political Discourse", February 19-20, 2021

Alabama Conference

3. "Інтернет-меми – спосіб відтворення військового дискурсу у соціальних мережах (на матеріалі мемів, присвячених діяльності НГУ)". Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи»: Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення та стратегічних комунікацій. НАНГУ. Харків, 2021. Файл:НАНГУ.pdf

4. Project-Based Learning – Answer for the Educational Challenges of 2020. Тези доповідей всеукраїнської науково-методичної конференції «Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». Національна академія Національної гвардії України. 2020 Файл:Збірник тез МВ 07.12.2020.pdf

5. Online conference "The Young Science Beyond Borders", the report on the topic "Communicative Functions of English Memes in Political Internet Discourse", December 16-17, 2021

Myroslava Zabotnova

6. Gamification as an Implementor of Communicative Approach. Тези доповідей всеукраїнської науково-методичної конференції «Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2021. С 259-260 Файл:Мовний.pdf

7. POLITICAL INTERNET MEMES AND THE WAY THEY CORRELATE WITH COVID-19. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень». Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021 Файл:Logos.pdf

Результати, отримані у неформальній освіті

1. Coursera Course on Academic Writing "Grammar and Punctuation", University of California, Irvine.

Coursera Academic Writing

2. Гостьовий онлайн-курс професора Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана Віллі Ван Піра (Німеччина) "LITERARY STUDIES: OLD AND NEW"

Literary Studies: Old and New

3. “E-TOOL” Teaching Online Opportunity Lab. Сумський Державний Університет за спонсорством A.S. Hornby Educational Trust (British Council)

E-Tool

4. 7th Virtual International Spring Symposium “Empowering English Language Educators through Action Research”. Alecu Russo Balti State University, Republic of Moldova

Alecu Russo Balti State University, Republic of Moldova.jpg

5. EP Summit 2021 “ELT Training Rooms”. Express Publishing and Express DigiBooks

EP Summit 2021 “ELT Training Rooms”.jpg

6. Express e-Day 2021. Express Publishing and Express DigiBooks

Express e-Day 2021. Express Publishing and Express DigiBooks

7. Coursera Course on Academic Writing "Getting Started with Essay Writing", University of California, Irvine.

Coursera_2_page-0001.jpg

8. Гостьовий онлайн-курс професора Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана Віллі Ван Піра (Німеччина) "Psychopoetics: Experiencing Poetry"

Онлайн-курс професора Людвіга Віллі Ван Піра

9. “E-TOOL” Teaching Online Opportunity Lab: a Follow-up Symposium. Сумський Державний Університет за спонсорством A.S. Hornby Educational Trust (British Council)

Myroslava_Zabotnova_E_Tool

10. Онлайн-курс від Prometheus "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів"

Prometheus "Академічна доброчесність"

Участь у державних науково-дослідних проектах

Міжнародні науково-дослідні проєкти

1. Участь у міжнародному проєкті дослідної групи від організації Партнерство заради Миру (НАТО) “Regional Stability in the South Caucasus” - “Risks and Opportunities of the Emerging South Caucasus Regional Order”. Робота за темою "Manipulative Functions of Political Internet Memes".

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність