Жильцов Максим Олександрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Жильцов Максим Олександрович

Рік вступу

2019

Спеціальність

Економіка

Тема наукового дослідження

Формування інвестиційної привабливості національної економіки України

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Рамський Андрій Юрієвич,доктор економічних наук, доцент.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  1. Рамський А.Ю.,Соболєв Ю.М.,Жильцов М.О. Застосування еклектичної парадигми Даннінга при здійсненні прямих іноземних інвестицій. Ефективна економіка. № 12. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/18.pdf

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

  1. Рамський А.Ю.,Соболєв Ю.М.,Жильцов М.О. Застосування еклектичної парадигми Даннінга при здійсненні прямих іноземних інвестицій. Ефективна економіка. № 12. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/18.pdf Index Copernicus (IC), Google Scholar
  2. Казак О.О., Жильцов М.О. Ключові елементи формування фінансових джерел розвитку страхової компанії як складової його ресурсного потенціалу. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 2018. № 1, С.44-50. https://doi.org/10.32750/2018-0105 DOI https://doi.org/10.32750/2018-0105 Наукометричні бази: Index Copernicus International (ICI); Research Papers in Economics (США), ResearchBib (Японія), Google Scholar, Economics and Finance Research
  3. Лойко В.В., Поздєєва К.В., Жильцов М.О. Теоретико-методичні засади та проблеми функціонування механізму фінансування закладів загальної середньої освіти. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 2019. № 2 (4). С. С.56 - 66. Наукометричні бази: Index Copernicus International (ICI); Research Papers in Economics (США), ResearchBib (Японія), Google Scholar, Economics and Finance Research
  4. Жильцов М.О. Умови та чинники формування інвестиційної привабливості національної економіки. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 2020. № 1(5), С.55-65. https://doi.org/10.32750/2018-0106 Наукометричні бази: Index Copernicus International (ICI); Research Papers in Economics (США), ResearchBib (Японія), Google Scholar, Economics and Finance Research.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. Рамський А.Ю., Жильцов М.О. Державна підтримка інвестиційної привабливості етичного інвестиційного продукту. Сучасна економічна наука: теорія і практика [Текст]: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції,(м. Полтава, 12 листопада 2020 р.) /Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 128 с.

Участь у державних науково-дослідних проектах

  1. Підготовка та подання заявки до Національний фонд досліджень України на конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» на отримання колективного гранту на виконання наукових досліджень і розробок. Назва проєкту «Визначення меж фінансової ефективності здобуття загальної середньої освіти в Україні». Авторський колектив: Лойко В.В., Сисоєва С.О., Проценко О.Б., Прошкін В.В., Поздєєва К.В., Маляр С.А., Жильцов М.О. Реєстраційний номер проєкту: 2020.01/0382

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність