Жильцов Андрій Олексійович

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, імя, по батькові

Жильцов Андрій Олексійович

Рік вступу

2018

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Психологічні особливості формування консультаційної компетентності у фахівців соціально-реабілітаційних центрів

Науковий керівник

Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність