Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2023

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Вагові коефіцієнти 2023 (НПП/НП) Вагові коефіцієнти 2023 (ІПО) Вагові коефіцієнти 2023 (ФКУ) Cайт портфоліо База реєстрів Інституційний репозиторій Google Академія Вагові коефіцієнти (Архів)
Перелік показників та вагових коефіцієнтів оцінювання результатів діяльності НПП, НП у Конкурсі «Лідер року - 2023»

Показник

Ваговий коефіцієнт

Джерело даних

Відповідальні за розміщені дані

Обов’язкові умови

Надання інформації співробітником

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лідером року може бути НПП та НП, що має публікації у Scopus, WoS;  бере участь у міжнародній діяльності (з урахуванням «0» показника) за поточний рік;

кількість цитувань у якого в Google Академії за поточний рік більша ніж 100 для докторів, кандидатів наук та більша ніж 10 – для НПП, НП без ступеня (за рейтингом прозорості);

h-індекс якого = або > 1 у Scopus та/або Web of Science під афіляцією Університету та динаміка зростання h-індексу протягом поточного року щонайменше 1 у Scopus та/або Web of Science.

Завершені наукові дослідження

Реалізація одноосібного чи колективного наукового дослідження, у т. ч. спрямованого на актуальну, суспільно значущу проблематику сьогодення, результати якого затверджено Вченою радою Університету

25–150

База реєстрів:
 «Завершені наукові дослідження»

Бондаренко Л.А.,
 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

За умови реєстрації в НМЦ ДНПП факту реалізації дослідження

За умови схвалення результатів дослідження Вченою радою Університету

За умови оприлюднення результатів дослідження на сайті Університету

Бал виставляється відповідальною особою

Надіслати до НМЦ ДНПП листом коротку інформацію про відповідне наукове дослідження та підтверджувальні документи (звіт про реалізацію дослідження (теми), номер протоколу Вченої ради Університету, посилання на сайт структурного підрозділу). Надіслати заступнику декана з наукової роботи листом звіт про завершення дослідження чи етапу наукового дослідження тощо)

Міжнародна діяльність 

Реалізація науково-дослідних проєктів та програм:

 

 

 

Виговська О.С.,
 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО
 
Бал виставляється відповідальною особою
 
Обов’язкова умова реалізації міжнародного науково-дослідного проєкту – наказ Університету із затвердженим складом робочої групи та планом реалізації проєкту

Подання здійснює координатор проєкту в Університеті

міжнародних рамкових науково-дослідних проєктів (програми Еразмус+КА2 та Горизонт 2020):

 •  координатору проєкту
 •  члену робочої групи (за поданням координатора)


150

100-140

База реєстрів:
 «Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти»

міжнародних рамкових науково-дослідних проєктів (програми Жана Моне, Вишеградський фонд, Eurasia):

 •  координатору проєкту
 •  члену робочої групи (за поданням координатора)

  

100

50-90

міжнародних колективних науково-дослідних проєктів (крім програм Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia)

 •  координатору проєкту
 •  члену робочої групи (за поданням координатора)


   

75

20–60

База реєстрів:
 «Міжнародні науково-дослідні проєкти»

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

(Форми академічної мобільності: участь у спільних проєктах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації)

20

База реєстрів:
 «Участь у міжнародних програмах академічної мобільності»

Підготовка заявок на отримання грантів:


База реєстрів:
 «Заявки на колективні гранти» 

Виговська О.С.,
 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

 

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

 

Подання здійснює координатор проєкту в Університеті

Індивідуально надати інформацію листом заступнику декана з наукової роботи та до НДЛ ІВО

на рамковий міжнародний грант (програми Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):

 • координатору проєкту 
 • члену робочої групи (за поданням координатора)

 
 30

15

на колективний грант (окрім програм Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)

  

15

10

Індивідуальні гранти

 • підготовка заявки
 • виграний грант

 

10

40 

База реєстрів:
 «Індивідуальний грант»

Виговська О.С.,
 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Індивідуально надати інформацію листом заступнику декана з наукової роботи та до НДЛ ІВО

Підписання та реалізація договорів про міжнародне співробітництво; залучення гостьових лекторів із закордонних ЗВО/наукових установ до освітнього процесу; проведення масштабних заходів на базі Університету із залученням міжнародних партнерів, зарубіжних фахівців; створення міжнародних редакційних колегій наукових періодичних видань Університету; участь у міжнародних виставках та підготовка студентів до участі у міжнародних виставках та конкурсах.

0

 

 

Окремий реєстр не створюється

При підведенні підсумків НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти аналізує наявність відповідних показників міжнародної діяльності за поточний рік

 

 

Залучення (рекрутинг) іноземних студентів на навчання в Університеті

Залучення (рекрутинг) іноземних студентів на навчання в Університеті:

1-5 зарахованих іноземних студентів      

6-10 зарахованих іноземних студентів 

11-15 зарахованих іноземних студентів      

16-20 зарахованих іноземних студентів 

21-30 зарахованих іноземних студентів     

31-40 зарахованих іноземних студентів     

41 і більше зарахованих іноземних студентів 

  

10 

20

30

40

50

60

75 

База реєстрів:
 «Рекрутинг іноземних студентів»

Виговська О.С.,
 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

Бали нараховуються науково-педагогічному працівнику (-ам), який (які) безпосередньо здійснив (-ли) рекрутинг іноземних студентів, зарахованих на навчання в Університеті. Кількість балів нараховується залежно від зарахованої кількості іноземних студентів. 

Надати інформацію листом до НДЛ ІВО

Монографії

 

одноосібні, видані за кордоном (окрім країн СНД)

100

Інституційний репозиторій:


 монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні)

НПП, НП,
 Опришко Т.С.,
 Бібліотека 

Бали нараховуються кожному співавтору в повному обсязі (за конкретною категорією).


Закордонна монографія вважається такою у разі присвоєння їй номеру ISBN за кордоном.

Враховуються публікації за 2022 рік, які не ввійшли в рейтинг-2022 і розміщені до 1 грудня 2023 в ІР


За видання, опубліковані в російських виданнях або виданнях, які фінансуються Російською Федерацією, Республікою Білорусь, бали не нараховуються

(автор обов’язково зазначає в Інституційному репозиторії країну видання) 

 

У разі виявлення повторення публікації, у тому числі різними мовами (внесення однієї публікації декілька разів),

за такі публікації нараховується 0 балів

 

За участь у колективних монографіях бали нараховуються незалежно від кількості написаних частин монографії (рахується один цілісний науковий продукт)

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність відомостей про публікацію у відкритому доступі

 

одноосібні, видані в Україні

75

монографії одноосібні

колективні, видані за кордоном (окрім країн СНД):

 • двоосібні / три і більше авторів

 

 

50/25

 

монографії колективні;
 монографії, видані в іноземному видавництві (колективні);
 монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями

колективні, видані в Україні: 

 • двоосібні / три і більше авторів

 

20/10

 Статті

у виданнях Q1 Scopus за показниками SJR

200

База реєстрів: «Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR»

НПП, НП,
 Опришко Т.С.,
 Бібліотека

 

Бали нараховуються кожному співавтору за кожну статтю


Статті в Scopus/WoS – враховуються лише ті, що проіндексовані базами (а не лише розміщені на сайтах видань, які індексуються базами), та ті, що індексувалися після оголошення рейтингу 2022.

Враховуються публікації за 2022 рік, які не ввійшли в рейтинг-2022, і розміщені до 1 грудня 2023 в ІР.

У разі внесення статті до інших рубрик Інституційного репозиторію у попередньому році та отримання за неї балів в рейтингу-2022, після індексації статті в Scopus / WoS у поточному році в Реєстрі нараховується різниця балів. 

В Інституційному репозиторії автор зобов’язаний внести посилання на НМБД, в якій індексується видання (Google Scholar не зараховується).

За статті в НМБД РІНЦ бали не нараховуються. 

За статті, опубліковані в російських виданнях або виданнях, які фінансуються Російською Федерацією, Республікою Білорусь, бали не нараховуються (автор обов’язково зазначає в Інституційному репозиторії країну видання) 

У разі виявлення повторення публікації, у тому числі різними мовами (внесення однієї публікації декілька разів), за такі публікації нараховується 0 балів.

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію та перевірити індексацію статті у базі Scopus, а також квартиль видання у SJR. Надіслати листом Опришко Т.С. бібліографічний опис та посилання на статтю в ІР.

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

75

Інституційний репозиторій:
 статті в НМБД Scopus; статті в НМБД WoS

НПП, НП,
 Опришко Т.С.,
 Бібліотека

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією, перевірити індексацію статті у базі Scopus / Web of Science, а також     наявність відомостей про публікацію у відкритому доступі

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus, ERIH+ тощо)

20

статті в НМБД: ErihPlus, Index Copernicus;
 статті в журналах: Наукові (входять до НМБД і мають ISSN, DOI та індекс цитування журналу)

Статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого Переліку МОН України (категорії Б)

20

статті в журналах: Фахові (входять до переліку фахових, затвердженого МОН України)

Індекс цитування відкритих публікацій:

h-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Профіль Google Академії

НПП, НП

 

Фіксуються індекси на кінець календарного року, за стовпчиком з 2018 р., а не за весь період.
 
 У системі здійснюється автоматичне оновлення індексів за умови зазначення НПП коректного посилання на власний профіль.
 
 У разі неправильного посилання, закритого (приватного) профілю, не правильних даних у портфоліо нараховується 0 балів

Індивідуально відслідковувати у Google Scholar правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

i10-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Кількість цитувань в Google Академії за поточний рік (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості за поточний рік)

> 501 – 30

101-500 – 25

71-100 – 20

51-70 – 15

31-50 – 10

10-30 – 5

Рейтинг прозорості 
 НПП, НП

Якщо НПП/НП не брав участь у попередньому випуску рейтингу прозорості, але загальна кількість цитувань більше або дорівнює 10 – нараховується 5 балів. 


 Якщо у попередньому випуску рейтингу прозорості у НПП/НП не було посилання на Google Академію («Посилання відсутнє», або «Некоректне посилання в портфоліо»), то після зазначення посилання, оновлення індексів та врахування у грудневому рейтингу із загальною кількістю цитувань > 10 – НПП/НП нараховується 5 б.

Індекс цитування у НМБД Scopus

h-індекс Scopus (за афільованими публікаціями)

h-індекс х 40

«Індекс цитування у НМБД Scopus (за афільованими публікаціями)» на сторінці портфоліо

НПП, НП

Бали нараховуються автоматично, відповідно до синхронізованого на сторінку викладача h-індексу Scopus. 


У разі зазначення не правильного Scopus ID, не коректних даних, у портфоліо нараховується 0 балів.

НПП/НП індивідуально має додати Scopus ID на власну сторінку портфоліо, самостійно перевіряти синхронізацію та оновлення індексів цитування за афільованими публікаціями у портфоліо один раз на місяць.

Індекс цитування у Web of Science

h-індекс Web of Science (за афільованими публікаціями)

h-індекс у WoS х 10

База реєстрів: 

«Індекс цитування у НМБД Web of Science»

Опришко Т.С.,
 Бібліотека

До реєстру вносяться лише індекси цитування науковців за публікації, видані під афіляцією Borys Grinchenko Kyiv University (цей індекс може різнитися від загального h-індексу науковця)

Індивідуально відслідковувати правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

Індекс у ResearchGate

Research Interest Score 

+

h-index (без самоцитування)

Research Interest Score 

(але не більше 40 балів)

+

h-index (без самоцитування)

База реєстрів:

«Індекс у Research Gate»

Заступники з наукової роботи / відповідальні за наукову роботу завідувачі загально-університетсь-ких підрозділів:

Андрєєв В.М.,

Зайцева В.І.,

Іващенко В.Л.,

Кириленко Я.О.,

Коршун Н.В.,

Маціяшко Т.Г.,

Музиченко І.В.,

Овсієнко Л.М.,

Паламар С.П.,

Ситник І.В.,

Слюсаренко І.Ю.,

Рябець К.А.,

заступник ФЗФВС,

заступник ІПО,

Бондаренко Л.А.,

Буйницька О.П.,

Калюжна І. П.,

Виговська О.С.,

Опришко Т.С.

Фіксуються індекси лише для публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University
 
У разі неправильних даних нараховується 0 балів

Індивідуально відслідковувати у Research Gate правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету,

що індексується у Scopus/WoS та/або входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що індексується у наукометричній базі Scopus / Web of Science

(за умови індексування випуску в наукометричній базі Scopus / Web of Science)

200 за випуск

База реєстрів:

«Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету»

Опришко Т.С.,

Бібліотека 

 

За умови своєчасного виходу випуску видання відповідно до визначеного на сайті видання графіка.  

У разі недотримання графіка виходу та/або виявлення плагіату у випуску нараховується 0 балів.

Бали нараховуються: за поданням деканів факультетів / завідувачів загально-університетських НДЛ відповідальним особам, які фактично забезпечили підготовку випуску:

 • відповідальному за зміст (головному редактору та/або його заступнику. Якщо подається дві особи, відповідальні за зміст, 200/20 балів розподіляються між ними порівну – по 100/10 відповідно);
 • відповідальному за технічний супровід (випусковий редактор та/або відповідальний секретар. 

Якщо подається дві особи, відповідальні за технічний супровід, 200/20 балів розподіляються між ними порівну – по 100/10 відповідно)

На підставі подань деканів факультетів / завідувачів загальноуніверситет-ських НДЛ

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових фахових видань, затвердженого МОН України

20 за випуск

Науково-дослідні експедиції

Участь у науково-дослідних експедиціях (за наявності підтверджуючого звіту про участь)

20

Інституційний репозиторій:
 Звіти про науково-дослідні експедиції

НПП, НП
 Опришко Т.С.,
 Бібліотека

За умови розміщення звіту в інституційному репозиторію

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність звіту у відкритому доступі

Організація та проведення на базі Університету Міжнародної наукової конференції з індексацією матеріалів у НМБД Scopus 

Організація та проведення на базі Університету міжнародної наукової конференції / воркшопу, матеріали якого індексуються в НМБД Scopus

1-10

База реєстрів
 
«Організація та проведення на базі Університету міжнародної конференції/ воркшопу, матеріали якого індексуються в НМБД Scopus»

Бондаренко Л.А.,

НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Наказ Університету про проведення конференції із затвердженням оргкомітету. 

Нараховувати на підставі подання декана відповідно до наказу Університету про проведення конференції, але не більше ніж трьом особам  – співробітникам Університету, включених до складу оргкомітету конференції.

Нарахування балів за організацію та проведення конференції здійснюється один раз після індексування збірника/збірників матеріалів конференцій у НМБД Scopus

На підставі подання декана факультету

Організація та проведення на базі Університету Міжнародної/ Всеукраїнської (у т. ч. з міжнародною участю) наукової конференції тощо відповідно до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України

Організація та проведення на базі Університету Міжнародної наукової конференції (у т. ч. Всеукраїнської з міжнародною участю) 

1-5

 

База реєстрів
 
«Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету»

Бондаренко Л.А.,

НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Наказ Університету про проведення конференції із затвердженням оргкомітету.

Відповідно до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України.

Нараховувати на підставі подання декана відповідно до наказу Університету про проведення конференції, але не більше ніж трьом особам – співробітникам факультетів, включених до складу оргкомітету конференції

На підставі подання декана факультету

 

 

Організація та проведення на базі Університету Всеукраїнської наукової конференції

1-3

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 

Захист дисертації

докторської

100

База реєстрів:
 «Захист співробітником Університету докторської дисертації»

Сало Г.В.,
 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

 

 

Надати листом заступнику декана з наукової роботи та Сало Г.В. інформацію і підтверджуючі документи про захист дисертації

 

кандидатської (доктора філософії)

70

База реєстрів:
 «Захист співробітником Університету кандидатської дисертації/доктора філософії»

Підвищення кваліфікації

за кожний сертифікат 2023 р. (але загалом не більше 25 балів, з урахуванням різних рівнів з одного напряму підвищення кваліфікації)

За розробку сертифікованих ЕНК враховується підвищення кваліфікації (5 балів) за Цифровим модулем лише один раз на рік.

5

База реєстрів:
 
«Підвищення кваліфікації»

ННЦ розвитку персоналу та лідерства;

Карпенко А.С.,
 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм (лише фаховий модуль)

За умови відповідності вимогам Університету та Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету

Надати листом заступнику декана з наукової роботи та ННЦ розвитку персоналу та лідерства і Карпенко А.С. (лише фаховий модуль) скан-копії сертифікатів, свідоцтв тощо

Реєстрація авторського права

Патент

150

База реєстрів:
 
«Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти»

Руденко Т.М.,
 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

150 балів нараховується за патент на об’єкт промислової власності, власником якого є Університет Грінченка або автор (автори), основним місцем роботи якого (яких) зазначено Університет Грінченка 

Якщо два і більше авторів патенту, то 150 балів розподіляються між авторами порівну.

Надіслати листом заступнику декана з наукової роботи та Руденко Т.М. скан-копію свідоцтва про реєстрацію авторського права / патента

Свідоцтво на об’єкти авторського права (літературні письмові твори: книги, статті; комп’ютерні програми; бази даних; музичні твори; твори образотворчого мистецтва та ін.):

 

За кожне свідоцтво кожному автору 

одноосібна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп’ютерна програма; 

20

колективна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп’ютерна програма (кількість авторів не більше 3);

10

колективна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп’ютерна програма (кількість авторів 4-7); одноосібний твір мистецтва;

5

стаття (одноосібна та колективна); колективна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп’ютерна програма (кількість авторів більше 7); колективний твір мистецтв.

1

Зимові та літні школи 

Організація зимових та літніх шкіл

 • Керівник робочої групи
 • Члени робочої групи

 

50 

10–40

База реєстрів:

«Зимові та літні школи»

Заступники деканів (залежно від напряму роботи школи): освітнього спрямування – заступники з науково-методичної та навчальної роботи; наукові школи – заступники / відповідальні за наукову роботу; соціально-гуманітарного спрямування – заступники з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

За умови наявності наказу Університету.

Розподіл балів на підставі подання керівника робочої групи за погодженням із деканом та проректором з напряму

 

Перемога в спортивних змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера

Міжнародного рівня

50

База реєстрів:
 
«Підготовка переможців спортивних змагань»

Заступники з соціально-гуманітарної роботи:

Руденко В. С.

Поліщук Т. І.

Мусіяченко О. С.

Обушний С. М.

Даценко М. С.

Стрельцова С. В.

Савченко Ю. Ю.

Баранова Н. В.

Музиченко І. В.

Прокопчук М. М.

Саган Г. В.

Максимець В. О.

Саврасова-В’юн Т.О.

За умови наявності підтверджуючого документа.

Бал виставляє відповідальна особа за Реєстр

Надіслати листом заступнику декана з соціально-гуманітарних питань коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

У чемпіонатах України

25

На першості м. Києва

10

Презентація власних творів мистецтва на виставках

Міжнародні виставки за кордоном

50

База реєстрів:
 
«Презентація власних творів мистецтва на виставках»

Грицюк Д.С.,
 помічник декана з ІКТ 

ФОМД

За умови посилання на проєкт, розміщений на сайті.
Загальний бал ділиться на кількість учасників.
Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою

Надіслати листом помічнику декана з ІКТ Грицюк Д.С. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

Міжнародні виставки, проведені в Україні

30

Виставки в Україні (під егідою творчих спілок)

25

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) 

За кордоном

50

База реєстрів:
 
«Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів 

(як режисер-постановник)»

Даценко М.С.,
заступник декана ФММХ
з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

За умови посилання на проєкт, розміщений на сайті факультету.
 Загальний бал ділиться на кількість учасників.
 Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою згідно класифікації (від постановки номера до постановки хореографічної вистави)

Надіслати листом Даценко М.С. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт факультету, звіт тощо)

В Україні

25

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (в т. ч. віртуальних)

Підготовка і сценічне втілення масштабних професійних проєктів (опери, мюзиклу, оперети, балету, сольного концерту, тематичного концерту, хореографічної постановки малої форми тощо). Кожен викладач-учасник проєкту отримує окремі бали відповідно до виконаних функцій:

 

База реєстрів:

«Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів»

Даценко М.С.,
заступник декана ФММХ
з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

За умови анонсу заходу на сайті Університету, афіші, наказу ректора чи розпорядження декана.

Підтвердження про участь має     включати зазначення посади викладача Університету Грінченка

Надіслати листом Даценко М.С. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт факультету, звіт тощо)

Режисер

50

Сценарист

25

Балетмейстер-постановник великої форми

50

Диригент оркестру

40

Соліст-вокаліст (виконавець головної партії у виставі або сольного концерту)

40

Соліст-вокаліст (виконавець другорядної партії, номеру в концерті)

15

Музикант-виконавець оркестрової партії

15

Соліст-інструменталіст у концерті (сольний концерт)

40

Соліст-інструменталіст у концерті (виконання номера)

15

Сценограф вистави

25

Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів)

25

Педагог-репетитор (підготовка з виконавцем партії)

20

Балетмейстер-постановник хореографічної композиції

25

Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів

15

Хормейстер, керівник ансамблю (постановник хорових, ансамблевих номерів)

20

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця/ балетмейстера/ художнього керівника/ педагога-наставника тощо)

Міжнародні конкурси за кордоном

50

База реєстрів:

«Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця/ балетмейстера/ художнього керівника/педагога-наставника тощо)»

Даценко М.С.,
заступник декана ФММХ
з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

За умови наявності диплома, подяки, наказу ректора або розпорядження декана, витягу з рішення кафедри про рекомендацію участі здобувача освіти у цьому конкурсі; інформації на порталі Університету

 

Не враховуються аматорські фестивалі, фестивалі-конкурси, огляди-конкурси

Надіслати листом Даценко М.С. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

Міжнародні конкурси, проведені в Україні

30

Всеукраїнські конкурси

25

Регіональні, міські конкурси

10

Підготовка студентів-учасників професійних виставок творів графіки, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнерських проєктів тощо

Міжнародні виставки за кордоном

50

База реєстрів:

 «Підготовка студентів-учасників професійних виставок творів графіки, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнерських проєктів»

Стрельцова С. В.,

 заступник декана ФОМД з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

За умови наявності каталогу виставки, розпорядження декана, витягу з рішення кафедри про рекомендацію участі здобувача освіти у цій виставці; інформації на порталі Університету

 

Враховуються лише професійні виставки, що проводяться під егідою творчих спілок

Надіслати листом Стрельцовій С.В. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт факультету, звіт тощо)

Міжнародні виставки, проведені в Україні

30

Всеукраїнські виставки

25

Реалізація інноваційних та/або творчих проєктів, у т.ч. для Києва

Реалізований масштабний інноваційний та/або творчий проєкт, підготовлений за офіційним замовленням Університету або зініційований співробітником та узгоджений з адміністрацією

10–100

База реєстрів:
 
«Реалізація інноваційних та творчих проєктів»

Даценко Т.О.,
 НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Бал виставляється за визначеними індикаторами відповідальною особою згідно рішення ректорату.
 
Проєкт має бути реалізований на момент його внесення до реєстру

Надіслати листом Даценко Т.О. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт факультету, звіт тощо)

Музичні форми

Створення великих музичних форм (опери, симфонії, циклу творів)

50

Інституційний репозиторій:
 
Великі музичні форми;
 Малі музичні форми;
 Опрацьовані музичні твори

Опришко Т.С.,
 Бібліотека

За умови публікації.

Загальний бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Створення малих музичних форм (пісні – клавір і вокальної партії, аранжувань)

25

Перекладання, обробка музичних творів та інструментування

10

Оригінальні заходи, спрямовані на популяризацію Університету та підвищення якості освіти

10–50

База реєстрів:

«Оригінальні заходи»

Буйницька О.П.,

НДЛ цифровізації освіти

Рішення приймається на засіданні ректорату Університету

 

Популяризація Університету у ЗМІ

Національні та регіональні ЗМІ (телеканали/ радіостанції/ друковані періодичні видання / національні інтернет-ЗМІ)

10

База реєстрів:

«Популяризація Університету у ЗМІ»

Даценко Т.О.,

НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

За умови наявності сюжету / публікації / радіопрограми;

медіа продукту в ефірній сітці та зазначення приналежності працівника до Університету.

Рішення приймається на засіданні ректорату Університету

Надіслати листом коротку інформацію та підтверджуючі матеріали (посилання на сайт, копія друкованих матеріалів)

Медіапродукт, який транслювався у ЗМІ 

50

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченко-знавства

 

10-100

База реєстрів:

«Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства»

Саврасова-В’юн Т. О.,

заступник декана ФУФКМ з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи;

Іванюк О. Л., 

доцент кафедри історії України ФСГН

 

Рішення приймається на засіданні ректорату Університету за поданням деканів ФУФКМ та ФСГН

Надіслати листом коротку інформацію та підтверджуючі матеріали відповідальним особам від ФУФКМ (грінченкознавство) та ФСГН (історія Університету)

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лідером року може бути НПП та НП, що виконав/виконала індивідуальний план та рейтинг викладача серед студентів більший «4,0»

Підручники, навчальні посібники, хрестоматії

Рекомендовані Вченою радою Університету

30

Інституційний репозиторій:
 
Підручники:
 
Вища освіта – рекомендовані Вченою радою Університету;
 
 Навчальні посібники – рекомендовані Вченою радою Університету

Опришко Т.С.,
 Бібліотека

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.
 
 Бал ділиться на кількість співавторів

 

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Рекомендовані МОН України

20

Підручники:
 
 Середня освіта – рекомендовані МОН України;
 
 Дошкільна освіта – рекомендовані МОН України;
 
 Навчальні посібники – рекомендовані МОН України

При зазначені місця роботи – Університет Грінченка.
Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.
Бал ділиться на кількість співавторів.
У разі співавторства не з співробітниками Університету – вказувати їх ПІБ, а не розміщувати як одноосібний (при виявленні таких, бали анулюються)

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Енциклопедії тощо

Частини словників, енциклопедій, довідники

5

Інституційний репозиторій:
 
Словники, енциклопедії, довідники

Опришко Т.С.,
 Бібліотека

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Використання ЕНК 

Використання сертифікованого / пролонгованого ЕНК, в якому активність викладача більше або дорівнює 4 та активність студентів більше або дорівнює 4

30

База реєстрів:
 
«Використання ЕНК»

Тютюнник А.В.,
 НДЛ цифровізації освіти

Враховується викладачу, що читає дисципліну за умов:     

 • сертифікованого / пролонгованого ЕНК;
 • ЕНК цілісний, в якому встановлено приналежність до ОПП/ОНП;
 • активність викладача більше або дорівнює 4 та активність студентів більше або дорівнює 4. 

Складові для оцінювання сертифікованого / пролонгованого ЕНК:

 • авторство – 15 балів для сертифікованих / або 5 балів для пролонгованих ЕНК у 2023 р. для кожного співавтора;
 • активність викладача на ЕНК – не більше 5 балів;
 • активність студентів на ЕНК – не більше 5 балів;
 • оцінка студентів ЕНК – 5 балів.

Заповнити на порталі Університету у розділі заявки "Заявка для організації оцінювання студентами ЕНК"
https://forms.gle/JDakwcuJmUJhFYFt6

Оцінка студентів ЕНК враховується для сертифікованих/пролонгованих ЕНК за умови отримання запиту* від викладача для проведення оцінювання ЕНК студентами: https://forms.gle/4ytN9weLdCNJnxSZA

Деталізація:

Середня активність студента це відношення: кількість дій студента/ кількість студентів/ кількість активностей (дій, які оцінюються – виконання завдань, відповіді на запитання лекції, проходження тестів, семінарів).

Загальна кількість дій викладача враховує кількість дій за перегляд, додавання, оновлення, видалення ресурсів ЕНК, а також оцінювання робіт студентів

Рейтинг викладача

Рейтинг викладача серед студентів

40–50

База реєстрів:
 
«Рейтинг викладачів серед студентів»

Антипін Є.Б.,
 НМЦ стандартизації та якості освіти

Враховується, якщо оцінка від 4 до 5.
 
Якщо бал менше «4» – нараховується 0 балів.

Якщо оцінювання викладача відбувалось двічі протягом року – у травні та грудні (враховується оцінка за грудень), у грудні (враховується середнє арифметичне значення).  

 

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою

За 1 курс

100

База реєстрів:

«Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою»

Антипін Є.Б.,
 НМЦ стандартизації та якості освіти

В обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік, за рішенням Вченої ради та ректорату.
Створюється робоча група для прийняття рішення

 

Англомовні освітні програми

Розробка англомовної освітньої програми, затвердженої Вченою радою Університету

 • гарант
 • учасник проєктної групи

 

50

20–40

База реєстрів:

«Англомовні освітні програми»

Антипін Є.Б.,
 НМЦ стандартизації та якості освіти

Програма затверджена Вченою радою Університету

Бали учасникам проєктної групи нараховуються відповідно до подання гаранта. 

Бали учасникам проєктної групи за набір на програму нараховуються відповідно до подання гаранта, погодженого з проректором з науково-методичної та навчальної роботи

Набір на англомовну освітню програму, підтверджений наказом про зарахування студентів 

 • гарант
 • учасник проєктної групи

 

 50

25–40

Наказ про зарахування студентів на цю програму

Нові освітні програми

Розробка нової (не міждисциплінарної) освітньої програми, затвердженої Вченою радою Університету

 • гарант
 • учасник проєктної групи

  

25

10–20

База реєстрів:

«Нові освітні програми»

Антипін Є.Б.,
 НМЦ стандартизації та якості освіти

Програма затверджена Вченою радою Університету

Бали учасникам проєктної групи нараховуються відповідно до подання гаранта.

Бали учасникам проєктної групи за набір на програму нараховуються відповідно до подання гаранта, погодженого з проректором з науково-методичної та навчальної роботи

Набір на нову (не міждисциплінарну) освітню  програму, підтверджений наказом про зарахування студентів 

 • гарант
 • учасник проєктної групи

 


50

25-40

Наказ про зарахування студентів на цю програму

Розробка нової міждисциплінарної освітньої програми, затвердженої Вченою радою Університету

 • гарант
 • учасник проєктної групи

 

 100

50–90

Програма затверджена Вченою радою Університету

Бали учасникам проєктної групи нараховуються відповідно до подання гаранта.

Бали учасникам проєктної групи за набір на програму нараховуються відповідно до подання гаранта, погодженого з проректором з науково-методичної та навчальної роботи

Набір на нову міждисциплінарну освітню програму, підтверджений наказом про зарахування студентів 

 • гарант
 • учасник проєктної групи

 

50

25–40

Наказ про зарахування студентів на цю програму

Підготовка переможця

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

25

База реєстрів:
 
«Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади»

Карпенко А.С.,
 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

 

 

Підготовка переможця

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

25

База реєстрів:
 
«Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт»

Карпенко А.С.,
 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

За умови рекомендації до участі у II турі конкурсу

 

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

5

База реєстрів:
 
«Підготовка переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт»

Підготовка переможця

Міжнародного студентського наукового конкурсу, турніру тощо

15

База реєстрів:
 
«Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо»

Карпенко А.С.,
 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

За умови офіційного відрядження через НМЦ досліджень, наукових проектів та програм, на підставі наказу ректора окрім Російської Федерації та Республіки Білорусь

 

Всеукраїнського студентського наукового конкурсу, турніру тощо

10

Підготовка переможця

Міжнародного професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю

15

База реєстрів:

«Переможці професійного
  (не наукового) конкурсу, фестивалю»

Біжик Л.Ф.,
 НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів

Конкурси не відносяться до спортивних.

За умови офіційного відрядження через НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів. Незалежно від формату проведення конкурсу, фестивалю рішення про направлення для участі здобувача освіти приймається на засіданні кафедри, на якій працює викладач-керівник конкурсної роботи. Головою журі такого конкурсу, фестивалю не може бути представник професорсько-викладацького колективу Університету. Документ, який надається відповідальному за реєстр - витяг із засідання кафедри та обов’язково наказу/ розпорядження декана

 

Всеукраїнського професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю

10