Енюшіна Катерина Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

Персональні дані

Енюшіна Катерина Володимирівна

Рік вступу 2023

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження "Українська дерев'яна кругла скульптура епохи бароко:творчість провідних майстрів, технології виготовлення, розпис і реставрація"

Науковий керівник Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях " Творча спадщина скульптора Іоанна Георгія Пінзеля за хронологією", Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, Науковий збірник, Рівне: РДГУ, 2023

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

===Участь у конференціях, у т.ч. закордонних=== ХІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів» м. Умань 21 березня 2024 р. Тема доповіді: «Традиції та звичаї використання деревини різних порід дерева на теренах України»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність