Економ

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Економ (від нім. Ökonom), фахівець з економічної науки; інша назва: економіст, політеконом.

Похідне поняття

Економ (посада)

Економ (грец. Οικονόμος) - в православних монастирях посада особи, завідувача і наглядача за господарською частиною монастиря. У розпорядженні економа знаходяться як монастирські насельники, що призначаються на будь-які господарські послухи, так і наймані працівники.

Повноваження економа в кожному конкретному монастирі визначаються Статутом. Економу можуть підкоряться такі монастирські посадові особи: келар, рухлядний, завідувачі монастирськими майстернями, гостельник, лікарняний, трапезний, кухар, придверні. Монастирський статут може дозволяти економу мати помічника.

Шафар — економ, прикажчик у шляхетських помістях Великого князівства Литовського, Королівства Польського, зокрема на українських землях, що входили до їх складу в 14—18 ст. Також посадова особа у ВКЛ, яка організовувала збирання податків та особливий міський урядник, який відав скарбом міста (як це було, наприклад, у Вільнюсі й ін. містах), або представник цехового самоуправління[1].

Військовий шафар (шафарі, шапар) (від пол. szafarz — економ, ключник) — у Запорізькій Січі (XVI–XVIII ст.) службова особа, яка збирала податок (перевізне) з купців на користь військової скарбниці на переправах через Дніпро, Південний Буг і Самару.

Кожен із чотирьох військових шафарів разом із підшафарями, писарем та підписарем і козацькими командами розміщувався на одному з перевозів (Кодацькому, Микитинському, Бугогардівському, Самарському) і слідкував за порядком при переміщенні вантажів через переправи, вів прибутково-видаткові книги.

Інше

Економ (Чувашія) — селище в Ібресинському районі Чуваської Республіки