Дєточка Ольга Михайлівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

viber-2021-10-30-13-37-13-730.jpgПерсональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Дєточка Ольга Михайлівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

Мистецтво тонкої кераміки Великобританії кінця ХVIII - початку XX століть: основні художньо-промислові центри, специфіка формотворення та декорування

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність