Дурдас Алла Петрівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Дурдас Алла Петрівна

Рік вступу

2016

Спеціальність

011 Науки про освіту

Тема наукового дослідження

Система оцінювання якості університетської освіти Французької Республіки

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Батечко Ніна Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Аксіологічні аспекти освіти дорослих Франції N Batechko, A Durdas Освітологічний дискурс, 219-232 1 2018 Higher education in France: the pecularities of historical development and the present time A Durdas Modern Higher Education Review 2019 Trends of development of education of adults in France: modernity and prospects A Durdas 2018 Вища освіта Франції в контексті сучасних євроінтеграційних процесів А Дурдас Неперервна професійна освіта: теорія і практика 2018 The system of Higher education quality evaluation in France: History and Modernity A Durdas Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 139-143 2018 Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки К Бровко, А Дурдас, Д Сопова Молодь і ринок, 133-137 2018 Contemporary development tendencies of Higher Education in France A Durdas Modern higher education review, 101-109 2017 Система оцінювання якості університетської освіти Франції ДА Петровна

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Аксіологічні аспекти освіти дорослих Франції N Batechko, A Durdas Освітологічний дискурс, 219-232 Trends of development of education of adults in France: modernity and prospects A Durdas 2018 Вища освіта Франції в контексті сучасних євроінтеграційних процесів А Дурдас Неперервна професійна освіта: теорія і практика 2018 The system of Higher education quality evaluation in France: History and Modernity A Durdas Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 139-143 2018 Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки К Бровко, А Дурдас, Д Сопова Молодь і ринок, 133-137 2018 Contemporary development tendencies

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Trends of development of education of adults in France: modernity and prospects A Durdas 2018 Вища освіта Франції в контексті сучасних євроінтеграційних процесів А Дурдас Неперервна професійна освіта: теорія і практика 2018 The system of Higher education quality evaluation in France: History and Modernity A Durdas Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 139-143 2018 Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки К Бровко, А Дурдас, Д Сопова Молодь і ринок, 133-137 2018 Contemporary development tendencies

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

V Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи” (30 листопада 2018 року), тези: тези «Вища освіта Франції: особливості структури та тенденції розвитку». IІІ-я Міжнародна науково-практична конференція “Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи” (27 червня 2019 року), тези:«Особливості функціонування системи оцінювання якості університетської освіти Французької Республіки». Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» (18 травня 2018 року). Тези: «Особливості оцінювання якості університетської освіти Франції». IV Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи” (15 червня 2018 року),тези «Розвиток університетської освіти Франції: історичний аспект», тези:«Розвиток університетської освіти Франції: історичний аспект» для участі у IV Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи” (15 червня 2018 року). Конференція «Навчальні експертні системи: реалії та перспективи» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, тези:«Вища освіта сучасної Європи – між тенденціями різноманітності та гомогенізації: досвід Франції». I Міжнародна науково-практична конференції «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього» 30-31 березня 2017 р. у м. Києві на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, написано та опубліковано тези «Тенденції розвитку освіти дорослих Франції: сучасність та перспективи». І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи», 2-3 листопада 2017 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність