Дуля Аліна Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Дуля Аліна Володимирівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціальна підтримка недержавними організаціями сімей учасників антитерористичної операції

Затверджено тему дисертаційного дослідження на засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук (протокол № 1 від 30 січня 2018 року) http://wiki.kubg.edu.ua/images/5/55/Витяг_№1_від_30.01.2018_р..PDF

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

– С. 63–66.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

 • 1. Dulia A. Features of social support for combatants and their families in foreign countries and Ukraine [Особливості соціальної підтримки учасників бойових дій та їх сімей в зарубіжних країнах та в Україні]. Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 108–118. URL: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/2019_3.pdf (application date: 17.04.2019) (укр.) ISBN 978-83-946765-6-8.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • 1. ХІIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління», доповідь на тему «Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції» (березень 2017 р.)
 • 2. Регіональній науково-практичній конференції «Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості, фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні», доповідь на тему «Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО» (березень 2017 р.).
 • 3. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи», доповідь на тему «Особливості впровадження Комплексної програми «Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції»» (грудень 2017 р.)
 • 4. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики», доповідь на тему «Ознаки посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції» (грудень 2017 р.)
 • 5. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук», доповідь на тему «Взаємовідносини членів сімей учасників АТО» (березень 2018)
 • 6.Міжнародній практичній конференції «Актуальні питання деменції у ХХІ столітті: зарубіжний та вітчизняний», доповідь на тему «Когнітивні порушення в учасників АТО» (квітень 2018)
 • 7. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та перспективи», доповідь на тему «Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій» (листопад 2018)
 • 8. Міжнародній науково-практичної конференції «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах», доповідь на тему «Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій» (березень 2019)
 • 9. Науково-практична конференція "Непомічені підлітки"(19-20 квітня 2019р.)Http://wiki.kubg.edu.ua/Файл:Дуля_Непомічені_Підлітки.jpg
 • 10 І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи», доповідь на тему «Соціально-педагогічна підтримка дружин і дітей учасників бойових дій в умовах громадських організацій» (квітень 2020).

Http://wiki.kubg.edu.ua/images/a/a1/ЗНУ_програма.pdf

 • 11 VІІ Міжвузівському науково-практичному семінарі «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самоорганізації особистості в умовах суспільних трансформацій», доповідь на тему «Організація груп взаємодопомоги для дружин учасників бойових дій» (квітень 2020 р.) Http://wiki.kubg.edu.ua/Файл:Дуля.jpg
 • 12 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики». Доповідь на тему: «Результати впровадження комплексної програми «Соціальна підтримка сімей учасників АТО/ООС»» (листопад 2020 р.) http://wiki.kubg.edu.ua/images/8/82/Дуля_Аліна.pdf
 • 13 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації". Доповідь на тему: "Програма соціально-психологічної підтримки осіб, які постраждали від збройного конфлікту в територіальній громаді міста Києва" (березень 2021 р.) http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6609/document.pdf
 • 14 І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір». Доповідь на тему: «Форми підтримки сімей учасників ООС в діяльності громадських організацій» (Луцьк, 2021 р.)

Участь у заходах (тренінги, круглі столи, форуми, майстер-класи тощо)

Участь у державних науково-дослідних проектах

 • Участь у проекті "Художня майстерня "Мужнє мистецтво"" для учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей Дніпровського р-ну м. Києва (2020 р.).

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Зарубіжне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у США: соціокультурний вимір" (5 квітня-10 травня 2021)
Зарубіжне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у США: соціокультурний вимір"

Академічна мобільність

Додаткова інформація

 • Волонтер соціальних заходів
 • Перемога у конкурсі наукових проєктів «Наука та розвиток громад: соціальні проєкти з науковою ідеєю» у межах Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (у співавторстві з Файдюк О. В.).

Додаткове навчання

 • ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" (10 листопада 2017 р.)
  ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення"
 • Тренінг для тренерів «Травмотерапія: метод інстинктивного реагування на травму та безпосередня робота з тими хто пережив тортури» (HealthRight International та МБФ «Українська фундація громадського здоров’я»),(20-23 листопада 2018 р.)
  ІІІ Тренінг для тренерів «Травмотерапія: метод інстинктивного реагування на травму та безпосередня робота з тими хто пережив тортури»
 • Has participated in "Art and Environmental Awareness: Techniques for Teachers Workshop" (20-23 march 2018)
  Has participated in "Art and Environmental Awareness: Techniques for Teachers Workshop"
 • Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні. День Жана Моне: Як подати заявку на конкурс Жан Моне 2019 р. (8 листопада
  ІІІ Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні. День Жана Моне: Як подати заявку на конкурс Жан Моне 2019 р.
 • Дидактичний модуль (5 березня - 8 травня 2020 р.)
  Дидактичний модуль
 • Дослідницький модуль
 • Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Файл:Certificate 2021.pdf
 • Науково-методичний семінар «Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг»
  Науково-методичний семінар «Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг»
 • ХІІ навчальний модуль «Волонтерство без вигоряння» з програми курсу волонтерського досвіду і життєвих навичок Соціально-освітньої Волонтерської Академії «СОВА» Благодійного фонду «Карітас-Київ»
  ХІІ навчальний модуль «Волонтерство без вигоряння»
 • Онлайн-курс «Сексуальна освіта»Файл:Сексуальна освіта.pdf
 • Психологічний інтенсив для батьків та фахівців, що працюють зі сім’ями «Батьки і діти в щасливе літо!» (літо без крику, знецінювання і вигоряння)
  Психологічний інтенсив для батьків та фахівців, що працюють зі сім’ями «Батьки і діти в щасливе літо!»