Дубик Андрій Миколайович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Дубик Андрій Миколайович

Рік вступу

2023

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Засоби вербалізації категорії зв'язності в піснях періоду російсько-української війни

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Dubyk A. Lexical and grammatical cohesion in the song “Teresa & Maria” by the duo “alyona alyona & Jerry Heil”: an attempt of quantitative representation. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2024. №73, том 1. С. 236-240.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Міжнародна наукова конференція «Новітні напрями розвитку філологічної науки та освіти», м. Рига, Латвійська Республіка, 7–8 лютого 2024 р. Тема доповіді: «Граматичні засоби вираження зв'язності в тексті пісні "Стефанія" гурту Kalush Orchestra».

Сертифікат Дубик.jpg

Круглий стіл «Мовно-інформаційний простір міста Києва», м. Київ, Україна, 17 травня 2024 р. Тема доповіді: «Лексичні засоби вираження зв’язності в тексті пісні "Дике поле" виконавця Yarmak».

Сертифікат кргуглий стіл 17 травня 2024 року Дубик.jpg

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність