Дмитрієнко Катерина Анатоліївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Дмитрієнко Катерина Анатоліївна

Рік вступу

2021

Спеціальність

125 Кібербезпека

Тема наукового дослідження

Метод виявлення загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Коршун Н.В., д.т.н., професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

1. Yevhen Ivanichenko, Valerii Kozachok, Yurii Dreis, Olena Nesterova, Kate Dmytriienko. Exposing Deviations in Information Processes using Multifractal Analysis. Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems, CPITS-II-2021 V1. CEUR Workshop Proceedings, Volume 3187, Pages 251 - 259

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85137144982&origin=resultslist&sort=plf-f

2. Dreis, Y., Ivanichenko, Y., Nesterova, O., Zhdanova, Y., & Dmytriienko, K. (2022). Restricted information identification model. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, , 3288 89-95.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85143760009&origin=resultslist&sort=plf-f

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність