Динниченко Андрій Олександрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Динниченко Андрій Олександрович

Рік вступу

2016

Спеціальність

035 Філологія (порівняльне літературознавство)

Тема наукового дослідження

«Специфіка історіософських концептів у літературі фентезі (слов’янських літератур)»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Динниченко А.О. Утопія як елемент історіософської концептосфери у фантастичній літературі (на матеріалі саги А. Сапковського «Відьмак»). Літпроцес: методологія, імена, тенденції. №10 (2017)

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

VIII Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: трансгресії революцій", 7-8 квітня 2017 року, Київський університет імені Бориса Грінченка Троянди й виноград: феномени естетичного та прагматичного в літературі і культур 27-28 вересня 2018 р., Бердянський державний педагогічний університ ІХ Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час), 6-7 квітня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність