Дизайн (спеціальність)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
B880954cc4ccff2ff342c2b4319760b4.jpg

Дизайн (від англ. Design, від іт. disegno) — це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу.

Дизайн – це творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам людини, як утилітарним так і естетичним.

Історія теорії дизайну

UuhtsqGChbI.jpg

Перші ідеї про співвідношення краси і користі виникли у давньогрецьких вчених Платона, Аристотеля, Сократа, Аристиппа, Протагора. На той момент вже існували роботи про з'єднання людини з машинами. Творчий напрямок роботи має наступні версії походження:

  • У середині XIX століття розвиток індустріального виробництва створив потребу в новому виді діяльності, направленій на оформлення та надання естетики. Саме так утворився дизайн.
  • В кінці XIX століття були сформовані основні правила теорії та принципи, які в подальшому вплинули на школи майстрів. Так дизайн став поєднувати в собі мистецтво і ремесло.
  • На початку XX століття художники зайняли високі позиції в промисловості. Вони розробили фірмовий стиль підприємств і змогли вплинути на випуск різних електроприладів, автомобілів. Так дизайн став художньо-промислової діяльністю.
  • Поява дипломованого фахівця пов'язана з утворенням шкіл дизайну в XX столітті.

Зародження дизайнерської освіти в Європі

Gottfried-semper-4.jpg

Вперше проблеми викладання основ дизайну були заявлені при обговоренні підсумків Першої Всесвітньої промислової виставки, що проходила в Лондоні 1851 року. Це зробила спеціальна комісія, яка займалася реформою художньої освіти та розвитком художньої промисловості, очолювана сером Генрі Колом.

У його книзі під назвою «Наука, промисловість і мистецтво», були дані конкретні пропозиції щодо реформи системи освіти в художніх школах з ідеєю спеціалізації навчання за основними видами дизайнерської діяльності після загальних вступних курсів. Цей принцип навчання був закладений у програму створеного 1850 року Саут-Кенсінгстонського коледжу, в якому викладання грунтувалося не на студіюванні класики, а на вивченні колекцій музеїв та матеріалів, що проводилися тут виставок сучасної художньої промисловості.

До нових умов стала пристосовуватися і заснована 1837 року школа дизайну, що стала після реорганізації провідним державним навчальним закладом в галузі мистецтва і відома більше під назвою Королівський коледж мистецтв.

1854 року в Цюріху відкрилася Вища технічна школа. Архітектурне відділення в ній було запропоновано очолити Г. Земперу. Тут він написав свою знамениту працю «Стиль у технічних та тектонічних мистецтвах, або «Практична естетика », що вплинув на формування теорії художньої форми кінця 19 століття. Французькі школи 19 століття, які готували майстрів для мануфактур, так чи інакше були пов'язані з промисловим прогресом і поступово переходили від загальноосвітніх ремісничих училищ до спеціалізованих шкіл мистецтв і ремесел. Національна школа мистецтв і мануфактури, відкрита в Парижі ще 1829 року, до середини століття включила у свій курс додаток до традиційних основ художніх ремесел основи механіки, фізики, хімії і випускала фахівців, що об'єднали в одній особі художника, інженера і архітектора.

800px-Bauhaus.JPG

Поступово в Англії, Німеччині, Австро-Угорщині, Скандинавських та деяких інших європейських країнах почали формуватися такі художньо-промислові школи, де перейшли від малювання античних голів та копіювання орнаментів до нових засад навчання, а саме: робота з формою і кольором на ґрунті загальних закономірностей, що зустрічаються в природі. Ця нова лінія у художньо-промисловій освіті привела у 20-ті роки XX століття до яскравого явища — школи нового зразка, істинно дизайнерського навчального закладу - Німецького Баугауз, вплив якого розповсюдився потім на дизайнерську педагогіку в усьому світі.

Якості дизайнера-професіонала

Зрілий дизайнер — це вдумливий і допитливий творець якісного продукту. Хороший фахівець в цій області — це прискіпливий перфекціоніст, здатний концентруватися не тільки на зовнішній стороні роботи, але, що набагато важливіше, на його функціональності.

Психологічно важливі якості

Не можна недооцінювати і такі важливі якості дизайнера, як спостережливість і вміння надовго утримувати в пам'яті найдрібніші нюанси того, що відбувається. Відділи головного мозку, що відповідають за перераховані навички, добре піддаються тренуванню. Тому навіть якщо ви не успадкували від батьків якості хорошого дизайнера, ви завжди можете компенсувати розвитком своїх здібностей.

Не менш важливі для роботи комунікативні навички. Вміння працювати в команді, ввічливість, відповідальність – ці особисті якості дизайнера часто грають ключову роль в просуванні по кар'єрних сходах. Вміння правильно, коректно, терпиливо спілкуватися з клієнтом – це «ахіллесова п'ята» кожного другого дизайнера, тому в цифрових і рекламних агентствах цю задачу зазвичай делегують менеджерам.

Аналітичний склад розуму, широкий кругозір і здатність працювати з великим об'ємом інформації стане для роботодавця ще одним аргументом на вашу користь. Для цього, в свою чергу, потрібно, щоб працівник володів широким кругозором і вмів працювати з великим об'ємом інформації. Ці якості необхідні дизайнеру, щоб стати професіоналом з великої літери.

Для того щоб домогтися успіху, фахівець повинен розуміти базові закони сприйняття, психологію споживачів, володіти навичками кошторисника, вміти працювати з комп'ютерними програмами. Ці якості дизайнера легко «можна нівелювати». Завдяки глобальній мережі сьогодні кожен може отримати необхідні знання та інформацію в лічені години. А ось образне мислення, розвинену уяву і здатність знаходити нові шляхи рішення для старих проблем – це ті якості, якими повинен володіти дизайнер вже при влаштуванні на роботу.

Завдання підготовки фахівців дизайну

Get-export-file.png

Метою функціонування відділення "Дизайн" є підготовка фахівців, здатних працювати в будь-яких підрозділах сучасних рекламних агенцій чи підприємств дизайнерсько-рекламного спрямування і здійснювати на практиці такі функції:

- виконання обов'язків спеціаліста (дизайнера чи дизайнера-рекламіста) у підрозділах рекламної агенції;

- виконання обов'язків керівника індивідуальних, сімейних та приватних підприємств рекламного, дизайнерського чи рекламно-дизайнерського напрямку або споріднених структур;

- виконання обов'язків керівника рекламних підрозділів і служб дизайнерських структур у будь-яких компаніях відповідного напрямку;

- виконання обов'язків наукового співробітника науково-дослідних установ, які займаються дослідженнями на ринку рекламних, дизайнерських та рекламно-дизайнерських послуг;

- виконання обов'язків рекламного менеджера, рекламного аналітика чи менеджера рекламно-дизайнерського спрямування.

Сучасний фахівець з дизайну повинен мати широкий світогляд, високий інтелектуальний потенціал і рівень культури, здатність до самовдосконалення, вміння знаходити нові шляхи вирішення проблем та обирати оптимальні з них, здатність до аналізу, вміння приймати рішення в умовах швидко змінюваного ринкового середовища.


Завдання відділення дизайну полягає в орієнтації фундаментальної та спеціальної підготовки для розвитку цих якостей.

Перспективи

Dizajn-inter-era.jpg

Розвиток і поширення дизайну як проектно-творчої діяльності надає професії дизайнера статусу перспективної та унікальної професії, адже кожна сфера життєдіяльності людини потребує роботи фахівця цієї галузі. У сфері графічного дизайну – це поліграфічна продукція, пакування, фірмовий стиль, плакат, книжкова графіка, дизайн об’єктів реклами, web-дизайн. Підготовка дизайнерів-графіків дозволяє їм працювати у дизайн-студіях, рекламно-виробничих фірмах, рекламних агенціях, видавництвах, виставкових та ярмаркових центрах, відділах дизайну і реклами в бізнес-структурах, підприємствах пакувальної галузі. Сфера дизайну середовища охоплює житлові й громадські інтер’єри (службові, адміністративні, культурно-мистецькі й освітні заклади, об’єкти туристичної галузі, готельно-ресторанної сфери, торгівельні, виставкові зали), ландшафтний дизайн (присадибні ділянки, парки, сквери). Випускники спеціалізації «Дизайн середовища» зможуть працювати у проектних компаніях та інститутах, дизайн-студіях, науково-дослідних закладах, творчих майстернях. Дизайн одягу орієнтований на розробку моделей одягу різного призначення залежно від сфери діяльності й способу життя людини – ділового, неформального, повсякденного, вечірнього, сценічного тощо. Випускники спеціалізації зможуть працювати в дизайн-студіях, ательє, будинках моди як за індивідуальним замовленням, так і у серійному виробництві.

Вимоги до сучасних дизайнерів

Graphic design.jpg

«Профільна освіта не завжди є пріоритетним для графічних дизайнерів, - стверджує консультант кадрового агентства Manpower Ольга Захарова. - У першу чергу необхідно вміння малювати від руки, користуватися планшетом і володіти спеціалізованими програмами. Серед них Adobe PhotoShop, Illustrator, Indesign (для верстальників), QuarkXPress, Corel Draw, 3DStudioMAX, Macromedia Flash та ін ». Як завжди, в лідируючих компаніях воліють кандидатів зі знанням англійської.

Вступникам

Инфографика.jpg

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями:

Див. також

Дизайн в Україні

Дизайн

Найуспішніші дизайнери світу

Дизайнерська освіта в Україні