Дзігора Кирило Романовіч/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Дзігора Кирило Романович

Рік вступу

2021

Спеціальність

033 Філософія

Тема наукового дослідження

Соціальні мережі як чинник формування історичної пам'яті

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Додонов Роман Олександрович доктор філософських наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Стаття у монографії «МЕНТАЛЬНІСТЬ. НАЦІЯ. ПАМ'ЯТЬ» частина 4 «Історія. Ідентичність. Пам'ять.» – «Комеморативні практики у вимірі соціальних мереж»

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Репрезентація історичної пам’яті у спільнотах соціальних мереж. Skhid, 2022, 3.1: 15-24.

CENSORSHIP IN SOCIAL NETWORKS AS A SOCIAL PRACTICE IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRANSFORMATIONS. Skhid, 2021, 1 (2): 42-48.


Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Всеукраїнська наукова конференція «Київські філософські студії - 2022», 20 травня 2022 р. Тема: «Соціальні і технічні чинники формування інформаційного простору»
  • «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ» V ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, Миколаїв 2019, «Класифікація соціальних мереж в контексті комеморативних досліджень»
  • Дзігора К.Р. До питання про дефініцію концепта «історична пам’ять» // Київські філософські студії-2023 : Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції 2023. – С.130-134.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатополярного світу», Національний торговельно-економічний університет, 24 листопада 2022 року. Тема доповіді: «Соціальні мережи як частина постмодерністської дійсності»
  • Міжнародна наукова конференція «Філософія Григорія Сковороди: Історія і сучасність», присвячена 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди, 17-18 листопада 2022 року, без публікації
  • XІIІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проєктування майбутнього: перемога, мир та відновлення у післявоєнній Україні». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 28 квітня 2023 року. Тема доповіді «Постмодерністські підходи вивчення комеморативних практик в соціальних мережах» без публікації
  • Міжнародної науково-практичної конференції «Четверті академічні читання пам’яті Г.І. Волинки: філософія, освіта, наука: в глобальному вимірі соціально-турбулентного світу»,
  • Український Державний Університет імені Михайла Драгоманова, 24-25 травня 2023 року, тема доповіді: «Історична мемологія як прояв колективної пам’яті в соціальних інтернет-мережах». без публікації

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність