Дерій Владислав Сергійович/Порфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Дерій Владислав Сергійович

2023

017 Фізична культура і спорт

"Вплив дистанційних освітніх технологій на підготовку фахівців у сфері фізичної культури і спорту"

Науковий керівник (Ярмолюк Олена Володимирівна, Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент)

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Фізичне виховання, спорт та здоровʼя людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) 15 грудня 2023 року, м. Київ. Обсяг часу роботи конференції — 6 годин / 0,2 кредити ЕКТС

2. Успішно прийняв (-ла) участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми реабілітології в умовах воєнного стану та їх вирішення» Спеціальність: Всі лікарські спеціальності. Всі спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою. Всі спеціальності професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я 28-29 березня 2024р.

3. Успішно прийняв (-ла) участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Мультидисциплінарний підхід до питань реабілітації в умовах війни» Спеціальність: Всі лікарські спеціальності. Всі спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою. Всі спеціальності професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я 22-23 березня 2024р.

4. СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації серія ПК Nº 24366800/000537-24 з «01» січня 2024 року по «12» лютого 2024 року навчався на курсах підвищення кваліфікації у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» за темою Цифрова трансформація вищої освіти в обсязі 180 академічних годин (6 кредити ECTS).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

у період із 4 грудня по 14 січня 2024 року у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA) (м. Рига, Латвійська Республіка) пройшов науково-педагогічне стажування

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН 13 ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПЕДАГОГА

зі спеціальності «Фізична культура і спорт» обсягом 6 кредитів (180 годин)

Академічна мобільність