Даукшас Лайма Вікторівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Даукшас Лайма Вікторівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

«Лінгводидактичні засади формування культури фахового мовлення майбутніх учителів української мови і літератури в процесі вивчення мовознавчих дисциплін»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Караман Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри української мови

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Даукшас Л. Сучасні підходи до вивчення мовних (мовленнєвих) девіацій у науковому дискурсі // Українська мова і література в школах України. – К.: Педагогічна преса. - 2021. – № 3. – С. 27–29.
 2. Даукшас Л. Лінгвометодичні аспекти студіювання мовних (мовленнєвих) девіацій у науковому дискурсі // Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.): зб. тез / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. - Глухів, 2022. – С. 164 – 166.
 3. Даукшас Л. Шляхи подолання мовних (мовленнєвих) девіацій на заняттях мовознавчих дисциплін // Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових праць (м. Переяслав, 01-02 жовтня 2022 року); Університет Григорія Сковороди у Переяславі. - Переяслав, 2022. - С. 79 - 84.
 4. Даукшас Л. Формування культури фахового мовлення майбутніх учителів української мови та літератури засобами ІКТ // Матеріали ІІ Міжнародної мультидисциплінарної студентської інтернет-конференції «Мозаїка наукової комунікації» (м. Львів, 04 травня 2023 року) / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2023. – С. 85 – 87.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку» (02-03 грудня 2021 р., м. Одеса)
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (13 травня 2022 р., м. Глухів)
 3. VI Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку» (01-02 жовтня 2022 р., м. Переяслав)
 4. Міжнародний науково-практичний форум «Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні» (5-6 квітня 2023 р., м. Київ)
 5. Міжнародний науковий форум «Лінгвофілософський підхід до мови: основні напрями і парадигми» (у рамках Огнев'юківських читань «Освіта - сутність часу») (10 квітня 2023 р., м. Київ)
 6. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (21-22 квітня 2023 р., м. Київ)
 7. ІІ Міжнародна мультидисциплінарна студентська інтернет-конференція «Мозаїка наукової комунікації» (4 травня 2023 р., м. Львів)
 8. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (17-18 травня 2024 р., м. Київ)
Міжнародний науковий форум «Лінгвофілософський підхід до мови: основні напрями і парадигми»
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації»
ІІ Міжнародна мультидисциплінарна студентська інтернет-конференція «Мозаїка наукової комунікації»
Семінар «Актуальні проблеми навчання української комунікації в умовах сьогодення»
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність


Участь у роботі Університету

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 1. Освітній воркшоп до Всесвітнього дня науки «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», 10 листопада 2022 року;
 2. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», 21-22 квітня 2023 року;
 3. Інтерактивна екскурсія «Університет Грінченка на історичній мапі Києва». Прогулянка перша. Лук’янівка, 22 квітня 2023 року;
 4. Театралізована екскурсія «Історії родини Грінченків» до Міжнародного дня музеїв, 16 травня 2023 року;
 5. Гостьова лекція «Культура фахового мовлення: формальність чи ознака професійності сучасного тренера?» у межах проєкту ФЗФВС «Тренуй українською», 26 жовтня 2023 року;
 6. Лекція «Рутенія: повернення до власної ідентичности» до Дня української писемности та мови, 27 жовтня 2023 року;
 7. Корпоративний квест для першокурсників від Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених до Всесвітнього дня науки, 07 листопада 2023 року;
 8. Театралізована екскурсія до Дня Університету, 160-ї річниці від дня народження Бориса Грінченка, 30-річчя відновлення імені Бориса Грінченка у назві університету, 08 грудня 2023 року;
 9. Науково-методичний семінар «Актуальні проблеми навчання української комунікації в умовах сьогодення» (проведення та модерування «Практичного курсу української мови» на базі кафедри української мови Факультету української філології, культури та мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка), 29 вересня 2023 року – 08 грудня 2023 року;
 10. Гостьовий вебінар «Культура фахового мовлення: формальність чи ознака професійності сучасного тренера?» у межах проєкту ФЗФВС «Тренуй українською», 11 березня 2024 року;
 11. Театралізована екскурсія «ШевчЕнко та ГрінчЕнко: перетини київських шляхів», 13 квітня 2024 року;
 12. (не)літературний вечір з поетом Ігорем Растівським, 18 квітня 2024 року;
 13. Лекція «Традиційний український одяг: збереження, стилізація та популяризація» до Дня науки, 14 травня 2024 року;
 14. Театралізована екскурсія «Родинні історії Грінченків: стежками старого Кудрявця», 16 травня 2024 року;
 15. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», 17-18 травня 2024 року;
 16. Театралізована екскурсія «ШевчЕнко та ГрінчЕнко: перетини київських шляхів», 18 травня 2024 року.

Неформальне та/або інформальне навчання

 • Вебінар «Мобільні технології на уроках словесності в умовах змішаного навчання (на матеріалі 5-6 класів НУШ)» (20 квітня 2023 року);
 • Тестування «Цифрограм для вчителів» (на платформі Дія.Освіта) (03 грудня 2023 року);
 • Курс «Академічна доброчесність в університеті» (04 грудня 2023 року);

Дипломи й подяки

 1. Подяка за особистий внесок у розвиток Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету та організацію Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації»
 2. Диплом за перемогу (І місце) у Конкурсі наукових проєктів за напрямом «Наука та культура: збереження та популяризація історико-культурної спадщини» Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації»
Подяка за особистий внесок у розвиток Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету та організацію Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації»
Диплом за перемогу (І місце) у Конкурсі наукових проєктів за напрямом «Наука та культура: збереження та популяризація історико-культурної спадщини»