Датченко Наталія Анатоліївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Датченко Наталія Анатоліївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціальне замовлення як засіб забезпечення найкращих інтересів дитини

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Петрочко Ж.В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Датченко Н. Бар'єри у застосуванні соціального замовлення в Україні. Social work and education. 2021. Т. 3, № 4. С. 430–450. URL: https://www.researchgate.net/publication/358200598_Bar'eri_u_zastosuvanni_socialnogo_zamovlenna_v_Ukraini

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Петрочко Ж. В., Датченко Н. А. Сутність та особливості впровадження соціального замовлення в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота". 2021. Т. 2(49). URL: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.155-159

Англ: The essense and features of social commissioning in Ukraine

Статті у закордонних виданнях

Петрочко Ж. В., Датченко Н. А. Забезпечення найкращих інтересів дитини як пріоритет надання соціальних послуг сім'ям з дітьми. Knowledge, education, law, management. 2021. Т. 1, № 5(41). С. 150–157. URL: https://doi.org/10.51647/kelm.2021.5.1.22

Англ: Ensuring the best interests of the child as a priority for social service provision to families with children

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

31, Квітень, 2022 - Національна конференція "Діти в умовах повномасштабної війни: виклики для держави та громадського сектору"

11-12, Березень, 2022 - VII Міжнародна науково-практична конференція з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології». Тези "Роль соціальних послуг у розвитку та захисті дитини"

17,Грудень 2021 - Всеукраїнська науково-практична конференція "Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами"

26, Листопад 2021 - Міжнародна наукова конференція "Дванадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання". Тези "Соціальне замовлення як фактор покращення соціальних послуг"

31,Травень-01,Червень, 2021 - ІІІ Всеукраїнський форум з міжнародною участю "Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики"

Квітень, 2021 - Форум "Відстоювання найкращих інтересів дитини у роботі державних та громадських установ та організацій". Виступ "Впровадження інтегрованих послуг для сімей з дітьми. Досвід проєкту "Спільно"

Березень, 2021 - VI Міжнародна науково-практичная конференція з соціальної роботи "Розвивальний потенція сучасної соціальної роботи: методологія та технологія". Тези "Забезпечення найкращих інтересів дитини як пріоритет державної політики у сфері охорони дитинства"

Березень, 2021 - Круглий стіл "Спільно до нових соціальних послуг для сімей і дітей". Виступ "Забезпечення найкращих інтересів дитини як пріоритет надання соціальних послуг сім'ям з дітьми"

Жовтень, 2020 - Круглий стіл "Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця в галузі соціальної роботи"

Вересень, 2020 - Міжнародна Конференція “Соціальні послуги для сімей з дітьми в громадах: простір для діалогу”

Участь у державних науково-дослідних проектах

Березень-Квітень, 2021 - участь у робочій групі Міністерства Соціальної Політики України з питань удосконалення законодавства щодо розвитку і регулювання ринку соціальних послуг (Наказ Міністерства Соціальної Політики України № 102 від 24.02.2021)

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

2020 - Участь у підготовці та реалізації грантової заявки "Інтегровані соціальні послуги та відповідь на COVID-19 у східній України" на Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) до Німецького Банку Розвитку (KFW). Проєкт отримай фінансування та буде реалізований у 16 громадах Луганської та Донецької областей протягом 2021-2022 рр. Координація проєктної частини з розвитку соціальних послуг для вразливих сімей з дітьми (Спільно - 2)

2022 - запуск програм гуманітарного реагування, зокрема,

-Національна гаряча лінія для дітей, сімей та соціальних працівників, який реалізується Українською мережею за права дитини за підтримки ЮНІСЕФ -Національну гаряча лінії для дітей та підлітків 116 111, який впроваджується Ла-Страда Україна за підтримки ЮНІСЕФ -Проєкт екстреного реагування на потреби внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами та їхніх сімей, які постраждали від збройного конфлікту в Україні, який впроваджується Львівський центром реабілітації «Джерело» за підтримки ЮНІСЕФ -Проект з розвитку соціальних послуг та гуманітарного реагування «Спільно», який впроваджується Українською мережею за права дитини за підтримки ЮНІСЕФ -Проект гуманітарного реагування на потреби вразливих сімей з дітьми через організацію просторів дружніх до дітей та мультифункціональних мобільних команд, який впроваджується Українською освітньою платформою за підтримки ЮНІСЕФ -Комплексна програма гуманітарного реагування у Житомирській області за підтримки ЮНІСЕФ

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Інше

2016 -2018 -Координатор проєктів у галузі освіти Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) на Сході України

2019 - Зовнішній консультант Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) із аналізу перспективних форм дошкільної освіти Звіт щодо результатів консультування: shorturl.at/jovyQ

2019 - Співавтор видання "Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи НУШ. Видання доступне: shorturl.at/svyQ3

з 11.2019 -Координатор проєкту ЮНІСЕФ "СПІЛЬНО. Соціальні послуги для сімей у громаді" Матеріали проєкту доступні: https://www.unicef.org/ukraine/spilno-project