Давлатова Тамара Ілхомжонівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Давлатова Тамара Ілхомжонівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

Музичне мистецтво

Тема наукового дослідження

«Виконавська школа Марії Донець-Тессейр у контексті розвитку українського вокального мистецтва середини XX- початку XXI століття».

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бацак Костянтин Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність