Гунько Сергій Олександрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Гунько Сергій Олександрович


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Гунько Сергій Олександрович

Рік вступу

2023

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Технологічне забезпечення надання соціальних послуг у сільській громаді засобами цифровізації

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  1. Гунько С. Технологічне забезпечення надання соціальних послуг. Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи : Зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Житомир, 4 квіт. 2024 р. Житомир, 2024. URL: https://drive.google.com/file/d/1PHmCEWD7IyAqem9XZlYkUVPfGsRMrduj/view?usp=sharing.
  2. Гунько С. Цифрова трансформація в наданні соціальних послуг. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІХ Всеукр. з міжнар. участю науково-практ. конф., м. Київ, 15–16 берез. 2024 р. / ред. Ю. М. Швалб. Київ, 2024. С. 54–56. URL: https://drive.google.com/file/d/1aVdCpKhr2y3Au-JHCmUlHwEmxjrLyWiB/view?usp=sharing.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

  1. Serhii Gunko, Tetiana Liakh, Renata Vainola & Maryna Lekholetova (2024). Features of providing social services in rural communities. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, V. 1, 652–664. doi: https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7899

URL: https://journals23.rta.lv/index.php/SIE/article/view/7899/6683 (чекає на індексіцію у WoS)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. Гунько С. Цифрова трансформація в наданні соціальних послуг. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІХ Всеукр. з міжнар. участю науково-практ. конф., м. Київ, 15–16 берез. 2024 р. / ред. Ю. М. Швалб. Київ, 2024. С. 95–97. URL: https://drive.google.com/file/d/1aVdCpKhr2y3Au-JHCmUlHwEmxjrLyWiB/view?usp=sharing
  2. Гунько С. Технологічне забезпечення надання соціальних послуг. Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи : Зб. наук. пр. II Міжнар. науково-практ. конф., м. Житомир, 4 квіт. 2024 р. Житомир, 2024. https://docs.google.com/document/d/1FKfP3zZymer9ZikbmmnU_rHdax3nsxZg/edit?usp=sharing&ouid=107701121283823380078&rtpof=true&sd=true
  3. Гунько С. Специфіка надання соціальних послуг в умовах сільської громади. Міжнародна наукова конференція «Чотирнадцяті сіверянські соціально-психологічні читання» (26 квітня 2024 року, м. Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка). Програма конференції.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність