Гуль Олександра Григорівна /портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Гуль Олександра Григорівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

Філологія 035

Тема наукового дослідження

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Брацкі Артур Себастіан (доктор габілітований гуманітарних наук)

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1) Міжнародна конференція "Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації" (Харків, 2016) 2) Міжнародна конференція "Вітчизняна наука: теорія і практика" (Харків,2016) 3) Міжнародна конференція "Літературний процес" (Київ, 2017) 4) Міжнародна конференція "Літературний процес" (Київ, 2018) 5) Міжнарожна конференція "Питання сходознавства в Україні" (Харків, 2019) 6) Всеукраїнська конференція "Проблеми сходознавства" (Київ, 2019)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність