Гришин Михайло Григорович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Гришин Михайло Григорович

Рік вступу

2022

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

ВІДЕОФЕЙКИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Іващенко Вікторія Людвігівна, доктор філологічних наук, професор кафедри медіапродюсування та видавничої справи

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, молодих учених та практиків "Креативні індустрії: сучасні тренди", Київ, 24–25 травня 2023 р., тема доповіді: "Відеофейки: поняття та основні типи".
2. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки", Київ, 02 червня 2023 р., тема доповіді: "Маніпулювання інформацією і медіакомунікація: науковий дискурс".

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність