Грицеляк Богдан Ігорович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Грицеляк Богдан Ігорович

Рік вступу

2023

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

«Цифрові інструменти рейтингового оцінювання якості освіти в університеті»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Буйницька Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук Факультету інформаційних технологій та математики

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Buinytska, O., Varchenko-Trotsenko, L., Smirnova, V., Tiutiunnyk, A., Hrytseliak, B., & Matasar, Y. (2024). Introduction of an individual educational trajectory in a higher education institution through the implementation of a catalog of elective disciplines. Journal of Information Technologies in Education (ITE), (55), 7-24. https://doi.org/10.14308/ite000776

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Участь в «VIII МІЖНАРОДНІЙ ГРІНЧЕНКІВСЬКІЙ НАУКОВІЙ ШКОЛІ» 04-08 грудня 2023 року (30 год. – 1 заліковий кредит)»
  • Участь в тренінгу «Штучний інтелект в діяльності викладача» 25 жовтня 2023
  • Участь у Освітологічних дебатах «Конкурентоспроможність університетської освіти в умовах кризоввих трансформацій» (у межах Огнев’юківських читань), 10.04.2024 р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES, Erasmus KA203, DiGreU

Міжнародне стажування

Академічна мобільність