Григор'єва Марія Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
2022-09-10-17-16-04-015.jpg


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Григор'єва Марія Сергіївна

Друга сторінка: Григор'єва Марія Сергіївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

025 Музичне мистецтво

Тема наукового дослідження

ТЕНДЕНЦІЇ ІСТОРИЧНО ІНФОРМОВАНОГО ВИКОНАВСТВА В УКРАЇНСЬКОМУ ВОКАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лігус Ольга Марківна :кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти

Результати, отримані у неформальній освіті

1.Курс у Coursera: Singing Popular Music. Berklee College of Music Тривалість курсу: 4 тижні. Мова викладання: англійська. Отримано оцінку: 93%

2.Курс у Coursera: Teaching Popular Music in the Classroom Тривалість. Berklee College of Music курсу: 4 тижні. Мова викладання: англійська. Отримано оцінку: 95.32%

3-4.Прометеус: 1) «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?» (сертифікат 20 год) 2) «Наукова комунікація в цифрову епоху» (сертифікат 90 год)

5.ВУМonline: «Академічна доброчесність в університеті» (сертифікат 3 год)

Наукова-дослідницька діяльність

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 2021 рік

Сертифікат участі у VIII Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" 2022 рік

Участь у ХVІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Світовий культурний простір крізь призму сучасних глобалізаційних, пандемічних викликів та війни». Дата проведення: 17.11.2022 року, місто Рівне. Тема доповіді: «Опера XVII – XVIII століття на українській сцені: особливості жанрово- стильового трактування та виконавських інтерпретацій».

Участь у ІІ Міжнародній науково-творчій конференції «Сучасне слово про мистецтво: наука і критика». 13-14 лютого 2023 р., Харків. Тема доповіді: «Діяльність українських вокальних колективів у контексті історично інформованого виконавства».

Участь у VIII міжнародному науковому форумі Музикознавчий універсум молодих «Україна і світ: вектори комунікації». 1-2 березня 2023 р., Львів. Тема доповіді: «Українське вокальне мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ століття у контексті історично інформованого виконавства»

Участь у IX Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття». 11 травня 2023 р., Київ. Тема доповіді:  «Музика українського бароко у навчальному репертуарі академічного вокального ансамблю закладів вищої мистецької освіти»

Участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ювілейна палітра 2023. Пам’ятні дати української музичної культури: до 45-річчя ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка», (22-23 листопада 2023 р., м. Суми). Тема доповіді: ««Виконавський та викладацький внесок Ольги Пасічник у популяризації вокального репертуару епохи Бароко» (до 55-річчя співачки) Сертифікат № 221

Публікація апробаційного характеру

Григор’єва М. Українське вокальне мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ століття у контексті історично інформованого виконавства. Матеріали VIII міжнародного наукового форуму Музикознавчий універсум молодих «Україна і світ: вектори комунікації». 1-2 березня 2023 р., ЛНМА ім. М.В. Лисенка. С. 34-35. https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A3%D0%9C-2023-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%98.pdf

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність