Гражевськаа Я.Ю./Порфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Гражевська Яна Юрііївна

2016

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Комунікація українських воєводств з центром у світлі діяльності сеймів(1611-1632 рр.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Михайловський Віталій Миколайович

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

  • Сеймові конституції 1611–1632 рр. про стан земських та ґродських книг

в українських воєводствах/ Я. Гражевська // Київські історичні студії. - 2019. - № 1. - С. 50-53.

  • Сеймова конституція 1611 року: контекст українських воєводств Речі Посполитої / Я. Гражевська // Київські історичні студії. - 2017. - № 1. - С. 46-53.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • “Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-spoleczne, kulturalmo-religijne w prowincji Malopolskiej w epoce Nowozytnej. Polsko-ukrainskie sympozja epoki Nowozytnej” в місті Краків, 8 -10 листопада 2017 року (підготовлено тези) та виступ з доповіддю “Стан збереження земських та гродських книг в українських воєводствах у світлі сеймових конституцій 1611- 1632 років”
  • IV Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи” (15 червня 2018 року), видано тези “Висвітлення питань функціонування земських та гродських книг в українських воєводствах у Сеймових Конституціях 1611- 1632 років“

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність