Горобчук Людмила Леонідівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Горобчук Людмила Леонідівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

231 Соціальна робота

Витяг засідання Вченої ради

Тема наукового дослідження

Упровадження програм сексуальної освіти підлітків неурядовими організаціями.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Тетяна Спіріна, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, к. пед. наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Стаття «СЕКСУАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ: СПЕЦИФІКА РОБОТИ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

у фаховому журналі категорії “Б”: «Ввічливість. Humanitas» № 2 за 2023 рік

  • Стаття "СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА"

у фаховому журналі категорії “Б”: «Ввічливість. Humanitas» № 5 за 2023 рік

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Участь у конференції: Розвиток науки та техніки: виклики сучасності, CXVII

Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «РОЗВИТОК НАУКИ ТА ТЕХНІКИ:ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» – м. Вінниця, 23 січня 2023 року

  • Участь у Круглому столі «Безпечна поведінка дітей: проблеми та перспективи впровадження сексуальної просвіти» (2 червня 2023 року) від

ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

  • Участь в інтерактивному методологічному он-лайн семінарі молодих дослідників «КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» 27-28 листопада 2023 року
  • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «СОЦІАЛЬНА РОБОТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» присвячена 110-річчю Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 травня 2024 року (тема тез «СЕКСУАЛЬНА ОСВІТА ПІДЛІТКІВ ЗАДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ»);
  • Участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» на базі Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету 04 червня 2024 року (тема тез «ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФІЛАКТИКИ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА»)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Проєктна діяльність

  • Участь у проєкті «Відкриття 20 гінекологічних кабінетів безбар’єрного доступу для постраждалих від ГОН» від Українського жіночого фонду:Інформаційна кампанія, метою якої є: широке інформування мешканців та ВПО мешканців Житомирської області про відкриття гінекологічного кабінету безбар’єрного доступу для постраждалих від гендерно обумовленого насильства та безкоштовні послуги, які в разі потреби вони там зможуть отримати
  • Тренерка факультативного курсу ««Кроки по життю»: програма виховної роботи з учнями 9 – 10 класів з питань профілактики негативних явищ та підтримки психосоціального здоров’я молоді» в рамках Програми підтримки фізичного та психосоціального здоров’я сімей з дітьми в часи війни. Реалізація проєкту відбувається БМГМО «Молодь обирає життя» у співпраці з ВБФ Український фонд «Благополуччя дітей» за підтримки Brot für die Welt.
  • Тренерка Груп відновлення та розвитку «Коло Сили» для дітей, підлітків та дорослих в рамках Програми підтримки фізичного та психосоціального здоров’я сімей з дітьми в часи війни. Реалізація проєкту відбувається БМГМО «Молодь обирає життя» у співпраці з ВБФ Український фонд «Благополуччя дітей» за підтримки Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. for Brot für die Welt (Німеччина).

Неформальна освіта