Горбенко Андрій Валерійович / Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Горбенко Андрій Валерійович

Рік вступу

2022

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

Особливості трансформації відеоконтенту в час війни в українському медіапросторі

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Мітчук Ольга Андріївна - доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри журналістики та нових медіа Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний майсмедійний простір: реалії та перспективи розвитку", 11 квітня 2023 р., м. Тернопіль.

Тема доповіді: "Особливості візуалізаційної дезінформації у відеоконтенті в час війни".

2. ІІ Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Сучасний масовокомунікаційний простір: історія, реалії, перспективи", 25-26 травня 2023 р., Суми.

Тема доповіді: "Особливості висвітлення подієвої інформації у час війни на телеканалах".

3. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки", 2 червня 2023 р., Київ.

Тема доповіді: "Інформаційно-психологічна операція та національна безпека України".

4. Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська журналістика у світовому інформаційно-комунікаційному контексті: здобутки і перспективи", 24-25 листопада 2023 р., Київ.

Тема доповіді: "Функціональні особливості сучасного візуального контенту «про війну»".

5. Міжнародна науково-практична конференція "Медіареальність у часи інформаційних війн", 15 березня 2024 р.

Тема доповіді: "Функціональні особливості візуального контенту сучасних медіа".

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Підвищення кваліфікації

Англомовна програма Медіашколи Грінченка "Креативні технології в публічних комунікаціях" (30 годин, 1 кредит ECTС), 20 квітня - 11 травня 2023 р.

Курс «Академічна доброчесність в університеті», листопад 2023 р.

Сертифікат курсу "Академічна доброчесність в університеті"

Курс "Наукова комунікація в цифрову епоху" (90 годин, 3 кредити ECTС), листопад 2023 р.

Сертифікат курсу "Наукова комунікація в цифрову епоху"

Курс "Медіаграмотність: практичні навички" (30 годин, 1 кредит ECTС), листопад 2023 р.

Сертифікат курсу "Медіаграмотність: практичні навички"

Курс "Good with Words: Writining and Editing", 2023.

Good with Words: Writining and Editing